Woning

Brandverzekering voor huurders

ING Woningverzekering met als verzekeraar: NN Non-Life Insurance nv.

Ben je huurder? Dan is het belangrijk om je aansprakelijkheid als huurder en je inboedel te verzekeren. Neem nu deze brandverzekering voor huurders!

 • Ook kort verblijf

  Ga je even op vakantie en/of zitten je kinderen op kot? Ook over schade aan deze tijdelijk gehuurde verblijven hoef je je geen zorgen te maken.

 • Verhuiskosten

  Wordt je huurcontract vroegtijdig beëindigd door de eigenaar omdat deze de woning zelf wenst te betrekken? Geen paniek. In dat geval betalen we je verhuiskosten gewoon terug.

 • 24u/24 bijstand

  Onze medewerkers zijn dag en nacht beschikbaar voor advies en hulp. Onze klanten kiezen voor onze kwalitatieve dienstverlening en ondersteuning bij gedekte schade.

De ING Woningverzekering voor huurders is een complete schadeverzekering voor je privéwoning, onderworpen aan de Belgische wetgeving en ontwikkeld door NN Non-Life Insurance nv, vennootschap naar Nederlands recht, met een aantrekkelijk tarief en dekkingen op maat.

Je hebt ongetwijfeld al gehoord over 'huurdersaansprakelijkheid' of de verantwoordelijkheid die je als huurder draagt.

ING Woningverzekering voor huurders vergoedt de eigenaar voor de schade die je per ongeluk veroorzaakt aan de woning die je van hem huurt. Heb je ook schade veroorzaakt aan de woning van de buren? Ook deze kosten worden terugbetaald.

Basisdekking

 • Huurdersaansprakelijkheid: je aansprakelijkheid voor materiële schade aan de woning die je huurt (verplicht indien de dekking Inboedel niet geselecteerd is) en je aansprakelijkheid voor gedekte schade veroorzaakt aan derden door de woning die je huurt in geval van: schade door brand, rook en roet, blikseminslag, inwerking van de elektriciteit, glasbreuk, breuk/scheuren van sanitaire voorzieningen, storm of hagel, waterinfiltratie, breuk of lekken van leidingen, stookolie, natuurrampen, brandschade aan geparkeerde voertuigen, eerste hulp bij foutieve installatie (water, elektriciteit, verwarming), kosten voor het zoeken naar een vermist kind, burgerlijke aansprakelijkheid woning, kosten die je als huurder maakt in geval van vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst door de eigenaar.
 • Bijstand na schade: dag en nacht, ook in het weekend


Deze basisdekking kan worden aangevuld met extra opties.


Opties

 • Inboedel: dekt bepaalde schade aan de inboedel van je woning (meubels, televisie, ...), bijvoorbeeld als gevolg van brand of waterschade.
 • Diefstal: kan alleen worden onderschreven indien de inboedel verzekerd is. De waarborg Diefstal dekt de schade aan je inboedel of verlies van je inboedel als gevolg van een inbraak of poging tot inbraak.
 • Tuin: inclusief schade aan zwembaden en bodemsanering.
 • Rechtsbijstand: de kosten voor de verdediging van je belangen, zoals advocaat- of gerechtskosten.
 • ING Familiale Verzekering: dekt de schade die je (en/of je samenwonenden) veroorzaakt aan andere personen en waarvoor je aansprakelijk bent. Maar het werkt ook omgekeerd.
 • dekt schade die je (en/of je samenwonenden) veroorzaakt aan andere personen en waarvoor je aansprakelijk bent.
 • dekking voor jou of je samenwonende partner als gevolg van een verhuizing naar een zorginstelling.
 • garantie-uitbreiding in geval van een gedekt schadegeval: De schade geleden door personen die jou of je goederen proberen te redden, is verzekerd tot maximaal € 25.000. Daarbij is geen vrijstelling van toepassing. Je burgerlijke aansprakelijkheid als ouder voor in deze polis verzekerde minderjarige kinderen blijft verzekerd ongeacht de fout die zij hebben begaan.

Enkele voorbeelden


Uitsluitingen

 • Caravans, woonboten en chalets (die als tweede verblijf worden beschouwd of worden verhuurd als recreatiewoning) zijn niet verzekerd.
 • Contractuele aansprakelijkheid.
 • Contractuele rechtsbijstand.
 • Schade aan het dak en aan de zichtbare waterafvoerleidingen bij schade door waterinfiltratie via het dak, de dakgoten en de waterafvoerleidingen is niet gedekt.
 • ING Familiale Verzekering (optie):
 • schadegeval veroorzaakt door een verzekerde in het kader van de uitoefening van een beroepsactiviteit;
 • schade aan eigendommen of dieren die je onder je hoede hebt;
 • persoonlijke aansprakelijkheid voor schadegevallen die opzettelijk door een meerderjarige verzekerde zijn veroorzaakt;
 • je contractuele aansprakelijkheid. Wij komen bijvoorbeeld niet tussen voor schade aan materiaal dat je hebt geleend bij een verhuurbedrijf of vriend. De schade die je veroorzaakt tijdens een verblijf in een hotel of een andere accommodatie met hotelservice vormt een uitzondering op deze regel, zelfs als het gaat om een verblijf voor zakelijke doeleinden;
 • aansprakelijkheden waarvoor de wet een verzekeringsplicht voorschrijft, bijvoorbeeld in het kader van de beoefening van de jacht of het gebruik van motorrijtuigen, tenzij anders vermeld in de algemene voorwaarden.Beperkingen

 • Voor materiële schade lager dan 10.000 euro geldt een vrijstelling van 250 euro. Deze 250 euro wordt in mindering gebracht op je schadevergoeding.
 • Woningen waarin een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend, behoudens de uitzonderingen vermeld in de algemene voorwaarden.
 • Bij een geschil waarbij je schade lijdt, is de dekking rechtsbijstand niet geldig als de waarde van het schadegeval lager is dan € 200.
 • De diefstalverzekering geldt alleen als je de woning regelmatig bewoont (op het ogenblik van het schadegeval mag de woning niet langer dan 60 opeenvolgende nachten onbewoond zijn)
 • De diefstalverzekering geldt alleen als de buitendeuren en ramen bij afwezigheid op slot zijn. Soms is de aanwezigheid en het gebruik van een alarmsysteem verplicht!
 • Voor elke dekking kunnen ook specifieke vergoedingsbeperkingen van toepassing zijn. Zo bedraagt de maximale vergoeding voor waardevolle spullen € 1.720.
 • ING Familiale Verzekering (optie):
 • voor materiële schade van minder dan € 10.000 geldt een vrijstelling van € 250 (niet geïndexeerd)!
 • de verzekeringnemer en de personen die onder hetzelfde dak als de verzekeringnemer wonen, kunnen, zelfs als ze tijdelijk elders verblijven, geen vergoeding van de familiale verzekering ontvangen, tenzij uitdrukkelijk bepaald in de algemene voorwaarden.

Elke ING-cliënt die huurder is van een in België gevestigd huis of appartement voor privégebruik.

1. Bereken je prijs via ing.be, Home'Bank, telefonisch (+32 2 464 60 01) of in je ING-kantoor.

2. Overtuigd? Bevestig je aanvraag.

3. Je ontvangt vervolgens alle benodigde documenten per post of e-mail.


Heb je al een brandverzekering, maar wil je overstappen naar ING Woningverzekering voor huurders, ontwikkeld door NN Non-Life Insurance NV? Wij regelen gratis je overstap! Je hoeft ons alleen de volgende gegevens te verstrekken, ten minste 3 maanden vóór de hoofdvervaldag van je huidige polis:

 • datum van de hoofdvervaldag van je huidige polis,
 • naam van je huidige verzekeringsmaatschappij en je polisnummer.

De prijs, die je voor de ING Woningverzekering betaalt, wordt op maat berekend op basis van:


 • de woning die je huurt: is het een huis of een appartement? Hoeveel kamers?
 • je profiel: heb je een waardevolle verzameling of duur sportmateriaal in huis? En wil je die graag mee verzekeren? Je kiest zelf de waarde waarvoor je je inboedel wilt verzekeren en je ziet ook meteen hoeveel je daarvoor betaalt.
 • je formule: verzeker je je woning, je inboedel, of allebei? Neem je ook de aanvullende verzekeringen?

Je betaalt je huurdersverzekering één keer per jaar via een overschrijving of domiciliëring. Kies je voor een domiciliëring? Dan kun je ook maandelijks betalen zonder bijkomende kosten. Wat bepaalt of je verzekerd kunt worden? Wat dekt deze verzekering precies? En hoeveel kost het je? Al deze informatie vind je in ons segmentatiebeleid.


Over de duur van de verzekeringspolis: je sluit je ING Woningverzekering af voor een duur van 1 jaar. Elk jaar op de vervaldag wordt je verzekering automatisch verlengd voor 1 jaar, behalve als je ze ten minste 3 maanden voor die vervaldag opzegt.

Je verzekeringspolis beheren is heel eenvoudig bij ING. Je kiest zelf de manier die het beste bij je past.

 • In de meeste gevallen worden poliswijzigingen uitgevoerd via de dynamische PDF-formulieren die beschikbaar zijn in de nieuwe Home'Bank; sommige wijzigingen gebeuren echter door rechtstreeks contact op te nemen met de NN-verzekeraar via telefoon.
 • Je kunt het NN-team ook bellen op het ING-nummer +32 2 464 60 01 (maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur). De gewenste wijzigingen in je polis worden onmiddellijk geregistreerd. Daarnaast ontvang je steeds een schriftelijke bevestiging op je wettelijke verblijfplaats.

De ING Woonverzekering wordt je aangeboden onder voorbehoud van aanvaarding door:

Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0403200393. Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.200.393 – info@ing.be – www.ing.be – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789

Verzekeraar: NN Non-Life Insurance nv naar Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico’s te verzekeren, verzekeringsmaatschappij ingeschreven in België onder het codenummer groene kaart 1449. Maatschappelijke zetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland – Handelsregisternummer 27127537, onder toezicht van de Nederlandsche Bank.

Vertegenwoordiger in België: NN Insurance Services Belgium NV, met name bevoegd om in België schade te regelen voor NN Non-Life Insurance NV, verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0890270750. Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel, België – RPR Brussel – BTW BE 0890.270.750.

Hoe ga je van start?

 1. Simuleer

  Bereken je prijs in enkele stappen.

 2. Vraag aan

  Tevreden? Doe je aanvraag in 5 minuten.

 3. Ontvang

  Je kan een antwoord verwachten binnen maximum 2 werkdagen.

Lees eerst grondig deze pagina, daarna kan je Je brandverzekering simuleren