Reizen

Tijdelijke ING-reisverzekering

ING Lion Assistance, verzekeraar: Inter Partner Assistance nv.

Plan je een citytrip, een reisje binnen Europa of een verre reis? Denk dan zeker aan je tijdelijke reisbijstand, dé oplossing bij pech. Online ben je onmiddellijk verzekerd voor reisongevallen.

 • Vanaf 22 euro

  Voor Europa of wereldwijd? Met of zonder vrienden? Met het gezin of niet? Je stelt zelf je verzekering op maat samen.

 • Online en snel

  Sluit deze verzekering online af van A tot Z. Je ontvangt je contract per e-mail en een bevestiging per sms.

 • Direct verzekerd

  Je kunt je verzekering zelfs nog de dag voor je vertrek afsluiten. Het contract gaat in op de door jou gekozen datum, en ten vroegste op de dag en het uur dat het werd afgesloten.

Het is een tijdelijke bijstandsverzekering (niet-leven), onderworpen aan de Belgische wetgeving en ontwikkeld door Inter Partner Assistance nv, voor jou, je gezin, je huis en zelfs je huisdier. Zowel in België als in het buitenland (met uitzondering van landen in oorlog).

Wil je ook je voertuig verzekeren? Voeg dan de optie Bijstand aan voertuigen toe. Binnen België geniet je dan zelfs bijstand voor je fiets.

Raadpleeg voor een overzicht van de dekkingen de algemene voorwaarden. De ING Lion Assistance dekt onder meer (niet-beperkend):

 • Terugbetaling van de medische kosten (tot 25.000 euro).
 • Terugebetaling van de medische kosten na ziekenhuisopname in België (tot 2.500 euro).
 • Terugbetaling van de repatriëring van de gewonde en zijn of haar gezin, of de kosten voor een verlengd verblijf in het hotel als de gewonde om medische redenen niet vervoerd mag worden.


 • Terugbetaling van de kosten van een slotenmaker bij verlies of diefstal van je huissleutels of als je de sleutels in de woning vergeten bent waardoor je niet naar binnen kunt (maximaal 250 euro per woning per jaar)
 • Terugbetaling van 2 opeenvolgende hotelovernachtingen (maximaal 100 euro per nacht per verzekerde) en 250 euro voor de meest noodzakelijke aankopen in geval van zware schade aan je woning


 • Inlichtingendienst
 • Bijstand in geval van verlies of diefstal van reisdocumenten en vervoerbewijzen in het buitenland
 • Een koffer met vervangingsbagage of terugbetaling tot 250 euro van de kosten voor de meest noodzakelijke aankopen ter plaatse bij vertraging, diefstal of verlies van je bagage
 • Terbeschikkingstelling van een tolk
 • Voorschot voor het betalen van niet-gedekte kosten
 • De bijkomende reiskosten in geval van een onvrijwillige verlenging van het verblijf door overmacht


 • Pechverhelping en takelen, en takelen van het voertuig naar het dichtstbijzijnde benzinestation bij brandstoftekort of vergissing van brandstof
 • Vervangen of voorlopig herstellen van een lekke band
 • Openen van een voertuig
 • Toesturen van onderdelen naar het buitenland
 • Bijstand aan een geïmmobiliseerd voertuig in het buitenland: de overbrenging van het voertuig naar de woonplaats van de verzekerde OF treinticket OF vliegticket om het voertuig te gaan ophalen in geval van een herstelling ter plaats en de organisatie en kosten van vervoer en repatriëring naar de gekozen garage in de nabijheid van de woonplaats als het voertuig niet ter plaatse wordt hersteld
 • Bijstand aan verzekerden die in het buitenland geïmmobiliseerd zijn de hotelkosten OF de kosten voor een taxi of huurvoertuig bij herstelling ter plaatse en de kosten voor een onmiddellijke terugkeer OF de kosten voor een taxi of huurvoertuig bij niet-herstelling ter plaatse
 • Bijstand bij diefstal/carjacking/homejacking van het verzekerde voertuig

Een volledige beschrijving van de verzekering, de dekking, de uitsluitingen en beperkingen van de dekkingen vind je in de algemene voorwaarden en het document met informatie over het verzekeringsproduct.

Enkele voorbeelden van uitsluitingen en beperkingen:

 • Gebeurtenissen veroorzaakt door zelfmoord, opzettelijke daad of grove nalatingheid van de verzekerde
 • De terugbetaling van annulatiekosten van het verblijf of de gevolgen van stakingen, tenzij specifiek vermeld onder bepaalde prestaties
 • Gebeurtenissen die het gevolg zijn van oorlog, burgeroorlog, staking, oproer of volksopstand, terrorisme of sabotage, tenzij de verzekerde aantoont dat hij niet aan die gebeurtenis heeft deelgenomen
 • Kleine aandoeningen of letsels die de verzekerde niet beletten zijn reis verder te zetten, mentale aandoeningen waarvoor de verzekerde al behandeld werd
 • De aankoop en reparatie van prothesen, brillen en contactlenzen


Je overweegt om de optie Bijstand aan voertuigen aan de dekking toe te voegen? Enkele voorbeelden van uitsluitingen en beperkingen:

 • Terugbetaling van de kosten voor onderdelen, reparatie, onderhoud of brandstof van het verzekerde voertuig
 • Immobilisatie van het voertuig voor een onderhoud
 • Herhaalde gebreken als gevolg van het gebrek aan reparatie of onderhoud van het voertuig als de verzekeraar in de afgelopen twaalf maanden al is tussengekomen wegens twee soortgelijke of identieke gebreken

Een gezondheidscrisis zoals de pandemie van 2020 verstoort heel wat reisplannen en vakantieprojecten. In deze periode van onzekerheid vraag je je misschien af wat een reisverzekering wel en niet dekt.

De verzekeraar baseert zijn beslissing om al dan niet tussenkomst te bieden op de adviezen van de FOD Buitenlandse Zaken. Raadpleeg daarom steeds de richtlijnen per land van de FOD Buitenlandse Zaken. Raadpleeg voor de omvang van de dekking ook de algemene voorwaarden en het document met informatie over je verzekering. 

Hier vind je de antwoorden op al je vragen hierover.

Natuurlijke en meerderjarige personen die in België wonen of er gewoonlijk verblijven (minstens 180 dagen per jaar) en zowel nieuwe als bestaande ING-klanten.

 • De verzekeringnemer
 • Iedereen die met hem meereist en voldoet aan de criteria vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract.
 1. Bereken je tarief via ing.be, Home'Bank, telefonisch (+32 2 464 60 01) of in je ING-kantoor.
 2. Overtuigd? Bevestig je aanvraag.
 3. Je ontvangt vervolgens alle nodige documenten per post of e-mail.

Over het tarief van de ING Lion Assistance:

Al naargelang de gemaakte keuzes voor de optionele waarborgen, omvat het bedrag van de premie volgende onderdelen:

Basiswaarborg: bijstand aan personen

 • Europa: minimaal 22 euro/persoon en maximaal 37 euro/persoon
 • Wereld: minimaal 47 euro/persoon en maximaal 70 euro/persoon


Over de duur van het verzekeringscontract:

 • Inwerkingtreding: het contract van de reisverzekering gaat in op de door jou gekozen datum, en ten vroegste op de dag en het uur dat het werd afgesloten.
 • Einde van het contract: de verzekering loopt af op de datum die je hebt gekozen bij intekening. De looptijd kan niet langer zijn dan 28 dagen.

Je contract beheren was nog nooit zo eenvoudig met onze reisverzekering. Hoe kun je jouw contract wijzigen of opzeggen?

 • Online via ING Home'Bank
 • Telefonisch: neem contact op met ING via het nummer +32 2 464 60 01 (van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur)
 • Persoonlijk in een ING-kantoor

Hoe ga je van start?

 1. Simuleer

  Bereken je premie in enkele stappen.

 2. Vraag aan

  Tevreden? Doe je aanvraag in 2 minuten.

 3. Geniet

  Je bent meteen verzekerd na je betaling!

Lees eerst grondig deze pagina, daarna kan je Je premie berekenen