Reizen

Jaarlijkse ING-reisverzekering

ING Lion Assistance: verzekeraar, Inter Partner Assistance nv.

Ben je je sleutels kwijt? Staat je vliegtuig geblokkeerd door een staking? Zit je rug vast na een val op de skipiste? Met ING Lion Assistance vind je voor deze pech zo een oplossing!

 • 1 jaar vanaf €48

  Een individuele dekking voor slechts 48 euro per jaar. Reis je et het gezin? Kies dan de optie Gezin voor slechts 66 euro per jaar.

 • Snel en online

  Sluit deze verzekering online af van A tot Z. Je ontvangt je contract per e-mail en een bevestiging per sms.

 • Onmiddellijk verzekerd

  Je kunt je verzekering zelfs nog de dag voor je vertrek afsluiten. Het contract gaat in op de door jou gekozen datum, en ten vroegste op de dag en het uur dat het werd afgesloten.

 • Goede prijs

  Profiteer van een tarief op maat. De berekende online prijs is dezelfde als in je ING-kantoor.

Het is een jaarlijkse bijstandsverzekering (niet-leven), onderworpen aan de Belgische wetgeving en ontwikkeld door Inter Partner Assistance nv, voor jou, je gezin, je huis en zelfs je huisdier. Zowel in België als in het buitenland (met uitzondering van landen in oorlog, zie hierna voor meer informatie).

Wil je ook je voertuig verzekeren? Voeg dan de optionele waarborg Bijstand aan voertuigen toe. Binnen België geniet je dan zelfs bijstand voor je fiets.

Raadpleeg voor een overzicht van de dekkingen de algemene voorwaarden.

De ING Lion Assistance dekt onder meer (niet-beperkend):

Bijstand aan personen:

 • Terugbetaling van de medische kosten in het buitenland (tot 100.000 euro)
 • Terugbetaling van de medische kosten na ziekenhuisopname in België (tot 2.500 euro)
 • Terugbetaling van de repatriëring van de gewonde en zijn of haar gezin, of de kosten voor een verlengd verblijf in het hotel als de gewonde om medische redenen niet vervoerd mag worden

Bijstand thuis:

 • Terugbetaling van de kosten van een slotenmaker bij verlies of diefstal van je huissleutels of als je de sleutels in de woning vergeten bent waardoor je niet naar binnen kunt (maximaal ten belope van 250 euro per woning en per jaar en maximaal één interventie per jaar)
 • Terugbetaling van 2 opeenvolgende hotelovernachtingen (maximaal 100 euro per nacht per verzekerde) en 250 euro voor de meest noodzakelijke aankopen in geval van zware schade aan je woning

Bijstand op reis:

 • Terugbetaling van bijkomende reiskosten (overnachtings- en vervoerskosten) voor maximaal 500 euro per schadegeval als je door overmacht vastzit in het buitenland (staking, natuurverschijnselen, epidemieën ...)
 • Dag en nacht, alle dagen van de week telefonische bijstand, voor en tijdens je reis
 • Organisatie van de verzending van een koffer met vervangingsbagage en terugbetaling van de kosten voor de meest noodzakelijke aankopen, tot 250 euro, bij vertraging, diefstal of verlies van je bagage.
 • Voor elk ander niet-gedekt geval, voorschot van 2.500 euro voor het betalen van kosten indien nodig


Met de (betalende) optie Bijstand aan voertuigen:

 • Takelkosten en pechbijstand (bv. bij een verkeersongeval, een mechanisch defect, brandstofproblemen, een lekke band …)
 • Openbreken van het voertuig bij verlies of diefstal van desle utels
 • Toesturen van onderdelen naar het buitenland
 • Bijstand in geval van immobilisatie in het buitenland (bv. mechanisch defect, verkeersongeval, diefstal, carjacking, enz.)
 • Bijstand aan verzekerden die in het buitenland geïmmobiliseerd zijn (terugkeer/huurauto/taxi/ …)
 • Terbeschikkingstelling van een vervangwagen (max. 15 dagen)

Een volledige beschrijving van de verzekering, de dekking, de uitsluitingen en beperkingen van de dekkingen vind je in de algemene voorwaarden en het document met informatie over het verzekeringsproduct.

Enkele voorbeelden van uitsluitingen en beperkingen:

 • Verblijven in het buitenland van meer dan 90 dagen
 • Gebeurtenissen veroorzaakt door een opzettelijke daad, zelfmoord of grove nalatigheid van de verzekerde
 • Gebeurtenissen die het gevolg zijn van oorlog, burgeroorlog, staking, oproer of volksopstand, een terreurdaad of sabotage, tenzij de verzekerde aantoont dat hij niet aan die gebeurtenis heeft deelgenomen
 • Kleine aandoeningen of letsels die de verzekerde niet beletten zijn reis verder te zetten, mentale aandoeningen waarvoor de verzekerde al behandeld werd
 • De aankoop en reparatie van prothesen, brillen en contactlenzen

Je overweegt om de optie Bijstand aan voertuigen aan de dekking toe te voegen? Enkele voorbeelden van uitsluitingen en beperkingen:

 • Terugbetaling van de kosten voor onderdelen, reparatie, onderhoud of brandstof van het verzekerde voertuig
 • Immobilisatie van het voertuig voor een onderhoud
 • Herhaalde gebreken als gevolg van het gebrek aan reparatie of onderhoud van het voertuig als de verzekeraar in de afgelopen twaalf maanden al is tussengekomen wegens twee soortgelijke of identieke gebreken

Een gezondheidscrisis zoals de pandemie van 2020 verstoort heel wat reisplannen en vakantieprojecten. In deze periode van onzekerheid vraag je je misschien af wat een reisverzekering wel en niet dekt.

De verzekeraar baseert zijn beslissing om al dan niet tussenkomst te bieden op de adviezen van de FOD Buitenlandse Zaken. Raadpleeg daarom steeds de richtlijnen per land van de FOD Buitenlandse Zaken. Raadpleeg voor de omvang van je dekking ook de algemene voorwaarden en het document met informatie over je verzekering. 

Hier vind je de antwoorden op al je vragen hierover.

Natuurlijke en meerderjarige personen die in België wonen of er gewoonlijk verblijven (minstens 180 dagen per jaar) en zowel nieuwe als bestaande ING-klanten.

 • De verzekeringnemer
 • Het gezin van de verzekeringnemer (iedereen die onder hetzelfde dak woont als de verzekeringnemer), als de optie Gezin is gekozen
 • Ongehuwde kinderen van de verzekeringnemer die door de scheiding van hun ouders elders in België wonen maar bij de verzekeringnemer op bezoek komen, dit op voorwaarde dat ze fiscaal of financieel ten laste zijn van de verzekeringnemer of de ex-partner ervan (als de optie Gezin is gekozen)
 1. Bereken je tarief via ing.be, Home'Bank, telefonisch (+32 2 464 60 01) of in je ING-kantoor.
 2. Overtuigd? Bevestig je aanvraag.
 3. Je ontvangt vervolgens alle benodigde documenten per post of e-mail.
 • Voor één persoon: 48 euro
 • Voor één persoon en het gezin: 66 euro
 • Voor één persoon en één wagen: 178 euro
 • Voor één persoon, het gezin en één wagen: 196 euro


De reisbijstand gaat in op de door jou gekozen datum, en ten vroegste op de dag en het uur dat het contract werd afgesloten.

Je contract beheren was nog nooit zo eenvoudig met onze reisverzekering.

Hoe kan ik mijn contract wijzigen of opzeggen?

 • Online via ING Home'Bank
 • Telefonisch: neem contact op met ING via het nummer +32 2 464 60 01 (van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur)
 • Persoonlijk in een ING-kantoor


Mijn contract wijzigen

Waarborg "Bijstand aan voertuigen"


Mijn contract opzeggen

Hoe ga je van start?

 1. Simuleer

  Bereken je premie in enkele stappen.

 2. Vraag aan

  Tevreden? Doe je aanvraag in 2 minuten.

 3. Geniet

  Je bent meteen verzekerd na je betaling!

Lees eerst grondig deze pagina, daarna kan je Je premie berekenen