Reizen

Jaarlijkse reisverzekering

ING Lion Assistance: verzekeraar, Inter Partner Assistance nv.

Geniet van je vakantie, en ga gerust op reis dankzij je reisverzekering. 100% online en beschikbaar in een paar minuutjes. Kies voor de jaarlijkse ING Lion Assistance.

 • Snel en online

  Schrijf je 100% online in binnen een paar klikken. Je bent na je betaling meteen verzekerd.

 • Vanaf €48

  Stem de reisverzekering af op je behoeften en profiteer van een premie op maat vanaf €48 per jaar.

 • Bijstand 24/7

  In geval van nood kun je 24u per dag en 7 dagen per week telefonisch contact opnemen met onze bijstandspartner.

 • Optie annulatie

  Kies je ook voor de annuleringsoptie? Dan ben je verzekerd tegen de risico's van annulering of onderbreking van je reis/reizen door onvoorziene gebeurtenissen (zoals een verplichte quarantaine in geval van een infectie veroorzaakt door het pandemievirus).

Een jaarlijkse bijstandsverzekering (niet-leven), onderworpen aan de Belgische wetgeving en ontwikkeld door Inter Partner Assistance nv, voor jou, je gezin, je huis en zelfs je huisdier. Zowel in België als in het buitenland (met uitzondering van landen in oorlog, zie hierna voor meer informatie).

 • Bijstand aan personen die onder de dekking vallen in geval van ziekte, verwondingen of overlijden in het buitenland.
 • Bijstand in geval van problemen tijdens je reizen naar het buitenland (bijvoorbeeld: bagageverlies, verlate vlucht, enz.).
 • Thuisbijstand bij bijvoorbeeld verlies of diefstal van je sleutels of een ernstig schadegeval in je woning.
 • Juridische bijstand in het buitenland: Voorschot voor de strafrechtelijke borgtocht (max. 12.500 euro) en advocaatkosten (max. 1250 euro).
 • Bijstand voor voertuigen in België en het buitenland
 • De annulatieverzekering die de dekking garandeert van de kosten die voortvloeien uit de annulering van de reis of de kosten van het niet gemaakte deel van de reis en repatriëring van reizigers in geval van onderbreking van de reis. Ook inbegrepen is annulering of onderbreking wegens verplichte quarantaine vanwege een door de overheid officieel als pandemie aangemerkte ziekte.

Voor de volledige lijst van dekkingen, consulteer het informatiedocument over het verzekeringsproduct of de algemene voorwaarden alvorens deze polis te onderschrijven.

 • Verblijven in het buitenland van meer dan 90 dagen
 • Gebeurtenissen veroorzaakt door een opzettelijke daad, zelfmoord of grove nalatigheid van de verzekerde.
 • Kleine kwalen of letsels die de verzekerde niet verhinderen om zijn reis voort te zetten.
 • Reizen die zijn geboekt voorafgaand aan de dag waarop de Annulatieverzekering is afgesloten en waarvan de vertrekdatum minder dan 30 dagen vanaf de datum van het afsluiten van de verzekering is.
 • Zakenreizen.
 • Reizen in België van minder dan drie dagen

Lees de volledige beschrijving van de uitsluitingen en beperkingen van ING Lion Assistance en de opties ervan. Deze kunt u raadplegen in het informatiedocument over het verzekeringsproduct of de algemene voorwaarden

Natuurlijke en meerderjarige personen die in België wonen of er gewoonlijk verblijven (minstens 180 dagen per jaar) en zowel nieuwe als bestaande ING-klanten.

 1. De verzekeringnemer
 2. Als de optie Gezin is gekozen: 
 • Het gezin van de verzekeringnemer (d.w.z. iedereen die onder hetzelfde dak woont).
 • Ongehuwde kinderen van de verzekeringnemer die door de scheiding van hun ouders elders in België wonen maar bij de verzekeringnemer op bezoek komen, dit op voorwaarde dat ze fiscaal of financieel ten laste zijn van de verzekeringnemer of zijn/haar ex-partner.
 • Voor één persoon: 48 euro per jaar
 • Voor één persoon en het gezin: 66 euro per jaar
 • Voor één persoon en één wagen: 178 euro per jaar
 • Voor één persoon, het gezin en één wagen: 196 euro per jaar
 • Voor één persoon: 95 euro per jaar
 • Voor één persoon en het gezin: 140 euro per jaar
 • De reisbijstand gaat in op de door jou gekozen datum, en ten vroegste op de dag en het uur dat het contract werd afgesloten.

ING Lion Assistance wordt u voorgesteld door:

 • Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 0403200393. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.
 • Verzekeraar: Inter Partner Assistance nv, verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het codenummer 0487. Vennootschapszetel: Regentlaan 7, 1000 Brussel - RPR Brussel - BTW: BE 0415.591.055 - www.ip-assistance.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE66 3630 8057 8243.

Hoe ga je van start?

 1. Simuleer

  Bereken je premie in enkele stappen.

 2. Vraag aan

  Tevreden? Doe je aanvraag in 5 minuten.

 3. Geniet

  Je bent meteen verzekerd na je betaling!

Lees eerst grondig deze pagina, daarna kan je Je premie berekenen