Voertuig

Autoverzekering

Verzekeraar : NN Non-Life Insurance nv

Je privévoertuig verzekeren? Neem nu een ING Autoverzekering.

 • Snelle berekening

  Je berekent online hoeveel je voor je autoverzekering betaalt.

 • Goede prijs

  Profiteer van een tarief op maat. De berekende online prijs is dezelfde als in je ING-kantoor.

 • 24/7 bijstand

  Elke dag op +32 2 550 06 00. Onze klanten kiezen voor onze kwalitatieve dienstverlening en ondersteuning bij gedekte schade.

 • De autoverzekering

  Dat is ook genieten van:


  • Maandelijkse premiebetalingen zonder extra kosten.
  • Premiebescherming voor bestuurders die minimaal 3 jaar zonder schades in fout rijden (optionele waarborg).
  • Gratis overstap van een andere verzekeraar naar NN door ING.

Een complete autoverzekering (schadeverzekering) onderworpen aan de Belgische wetgeving en ontwikkeld door NN Non-Life Insurance nv, vennootschap naar Nederlands recht, voor je privéwagen met een ijzersterk tarief en dekkingen op maat.

De ING Autoverzekering omvat de volgende basiswaarborgen:

 • Burgerlijke Aansprakelijkheid: vergoedt de lichamelijke en materiële schade die je aanbrengt aan derden. Enkel deze waarborg is wettelijk verplicht.
 • Service bij schade (altijd inbegrepen): verleent bijstand na een ongeval in België.

Je kan je autoverzekering uitbreiden met een aantal optionele waarborgen:

 • Rechtsbijstand: neemt alle kosten op zich voor de verdediging van jouw belangen, zoals advocaats- of gerechtskosten.
 • Bestuurdersverzekering: vergoedt de medische kosten of het loonverlies bij werkonbekwaamheid wanneer je gewond bent door een ongeval in fout. Ook een eventueel overlijden is gedekt.
 • Premiebescherming na schade: zorgt ervoor dat je premie niet stijgt bij een ongeval in fout.
 • Bijstand pech binnenland en buitenland: verleent bijstand na pech of een ongeval in België en het buitenland.
 • Mini-Omnium: beschermt je tegen schade ten gevolge van een onverwachte gebeurtenis (glasbreuk, diefstal, brand, hagel,...).
 • Omniumverzekering: beschermt je tegen schade door onverwachte gebeurtenissen (glasbreuk, diefstal, brand, hagel, …) maar ook tegen schade aan je voertuig als je in fout bent.

Uitsluitingen en beperkingen van de verzekering:

 • Bij een contractovername van een andere verzekeraar moet je ons een schadeattest bezorgen. Als we dit attest niet tijdig ontvangen, zullen we de polis stopzetten.
 • De ING Autoverzekering dekt geen voertuigen voor professioneel gebruik (ongeacht of het om goederen- of personenvervoer gaat).
 • Om de overeengekomen waarborgen te genieten, moet je de gebruikelijke bestuurder van het voertuig correct opgeven.
 • De waarborg ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ dekt niet de medische kosten van de aansprakelijke bestuurder van het ongeval. Hiervoor dient de bestuurdersverzekering onderschreven te worden.
 • De waarborg ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ dekt niet de eigen schade aan het verzekerde voertuig. Hiervoor dient een omniumdekking onderschreven te worden.

Een volledige beschrijving van deze verzekering vind je in de algemene voorwaarden (pdf) en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (pdf). We verzoeken je kennis te nemen van deze documenten voordat je intekent.

 • Natuurlijke personen van minstens 18 jaar oud;
 • Die een ING-rekening hebben;
 • En een wettelijk adres in België;
 • Met een te verzekeren voertuig ingeschreven in België.

Je ING Autoverzekering aanvragen

Eerst kan je het tarief van je autoverzekering berekenen, dat kan zowel op ing.be als via Home’Bank. Geïnteresseerd? Onderschrijf je contract via Home’Bank, of contacteer onze medewerkers op het nummer +32 2 464 65 01 (van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u en zaterdag van 9u tot 17u) of ga naar jouw kantoor.


Je huidige polis bij een andere verzekeraar opzeggen

 • Vraag je ING Autoverzekering meteen aan en laat de overstap kosteloos regelen door ING! Opgelet: dit kan alleen wanneer er minstens 4 maanden tussen de onderschrijvingsdatum bij ING en de hoofdvervaldag bij je huidige maatschappij zitten. Hou volgende gegevens bij de hand:
 • de naam van je huidige verzekeringsmaatschappij
 • jouw polisnummer
 • de hoofdvervaldag van je huidige polis
 • Of neem contact op met je huidige verzekeraar, en dit minstens drie maanden voor de hoofdvervaldag van je huidige polis.
 • Tarief: je geniet een tarief op maat. Je vindt hier meer informatie rond het segmentatiebeleid.
 • Looptijd: je contract heeft een looptijd van een jaar. Op iedere jaarlijkse vervaldag wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar, tenzij je ze ten laatste drie maanden vóór de vervaldag opzegt.

Je verzekeringspolis beheren is heel eenvoudig bij ING. Je kiest zelf de manier die het beste bij je past.


 • In de meeste gevallen worden poliswijzigingen uitgevoerd via de dynamische PDF-formulieren die beschikbaar zijn in Home'Bank; sommige wijzigingen gebeuren echter door rechtstreeks contact op te nemen met de verzekeraar NN via e-mail of per post.
 • Je kunt het NN Auto-team ook bellen op het ING-nummer +32 2 464 60 01 (maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur). De gewenste wijzigingen in je polis worden onmiddelijk geregistreerd.


Je ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging op je wettelijke verblijfplaats.

Belangrijke informatie voor je verder gaat:


De ING Autoverzekering wordt je onder voorbehoud van aanvaarding aangeboden door:

 • Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0403200393. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – info@ing.bewww.ing.be – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789
 • Verzekeraar: NN Non-Life Insurance nv, vennootschap naar Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico’s te verzekeren, verzekeringsmaatschappij ingeschreven onder het codenummer groene kaart 1449. Vennootschapszetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland – Handelsregisternummer 27127537, onder toezicht van de Nederlandsche Bank.
 • Vertegenwoordiger in Belgi��: NN Insurance Services Belgium nv, bevoegd o.m. om in België schade te regelen voor NN Non-Life Insurance nv, verzekeringsagent ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0890270750. Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel, België – RPR Brussel – Btw BE 0890.270.750 

Hoe ga je van start

 1. Simuleer

  Bereken je premie in enkele stappen.

 2. Vraag aan

  Tevreden? Doe je aanvraag in 5 minuten.

 3. Ontvang

  Je kan een antwoord verwachten binnen maximum 2 werkdagen.

Lees eerst grondig deze pagina, daarna kan je Je autoverzekering berekenen