Voertuig

Autoverzekering

Je auto optimaal verzekeren? | Verzekeraar : NN Non-Life Insurance nv

Terwijl jij geniet van mooie ritjes met familie en vrienden zorgen wij voor je autoverzekering. Neem nu een ING Autoverzekering

 • Denk groen

  Jij zorgt voor het milieu, wij geven je korting. Een kilometerkorting als je minder dan 10.000 km per jaar rijdt en/of een eco-korting voor elektrische of hybride wagens. 

 • Tarief op maat

  Nieuwe of tweedehands auto, wij passen de premie aan zodat deze altijd het voordeligst is. 

 • 100% online

  Bereken de prijs van je autoverzekering en vraag deze online aan.

Je auto verzekeren? Het is mogelijk in 5 minuten online

De ING Autoverzekering is een complete autoverzekering (schadeverzekering) onderworpen aan de Belgische wetgeving en ontwikkeld door NN Non-Life Insurance nv, vennootschap naar Nederlands recht, voor je privéwagen. ​Burgerlijke aansprakelijkheid

BA + Mini-omnium

BA + Volledige omnium

Wettelijk verplicht

Ja

Nee

Nee

Schade aan derden

Service bij schade na ongeval in België

Glasbreuk


Brand (explosie, kortsluiting, blikseminslag)


Schade door de natuur


​Schade door direct contact met dieren


Inbraak, diefstal wagen


Materiële schade aan je eigen wagen en vandalisme Je kunt ook kiezen voor de volgende aanvullende betalende waarborgen 

·        Pechbijstand in België en buitenland​

·        Rechtsbijstand​

·        Bestuurdersverzekering​

·        Premiebescherming na schade

Raadpleeg deze pagina met meer details en voorbeelden over de verschillende dekkingen


​Uitsluitingen en beperkingen van de verzekering:

·        Professioneel gebruik.​

·        Om de overeengekomen waarborgen te genieten, moet je de gebruikelijke bestuurder van het voertuig correct opgeven.​

·        Medische kosten zijn enkel gedekt met de bestuurdersverzekering.​

·        Eigen schade is enkel gedekt met de volledige omniumverzekering.​

​Een volledige beschrijving van deze verzekering vind je in de algemene voorwaarden (pdf) en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (pdf). We verzoeken je kennis te nemen van deze documenten voordat je intekent.

·   Online via Home’Bank​

·   In een ING-kantoor

Tarief

Je geniet een tarief op maat. Je vindt hier meer informatie rond het segmentatiebeleid.​

Looptijd

Je contract heeft een looptijd van een jaar. Op iedere jaarlijkse vervaldag wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar, tenzij je de verzekering ten laatste drie maanden vóór de vervaldag opzegt.

Heb je opmerkingen of een klacht?

Niet helemaal tevreden over de distributie van dit product?

Contacteer ING online: www.ing.be/klachten

Bel ING: +32 2 464 60 01​

Niet helemaal tevreden over je ING Autoverzekering?

Contacteer NN online: car@nn.be;​

Bel NN: +32 2 407 70 00;​

Je kunt je klacht per post sturen naar NN Complaint Management, NN Non-Life Insurance, PB 80100, 1070 Brussels.​

Ben je niet tevreden over het antwoord van onze diensten in verband met je klacht over de distributie of het product?

Je kunt ook beroep doen op de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Tel.: + 32 2 547 58 71 - Fax: + 32 2 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be - www.ombudsman-insurance.be

Over verzekeringen en belangenconflict: je kunt kennis nemen van de algemene informatie betreffende de verzekeringen en de beschrijving van het belangenconflictenbeleid, met inbegrip van de voordelen, van ING België nv en van de verzekeraar. Deze informatie kun je altijd raadplegen op www.ing.be > Tarieven en Reglementen > Informatie en Reglementen > Verzekeren.

 1. Vraag aan

  Tevreden? Doe je aanvraag in 5 minuten.

 2. Ontvang

  Je kunt een antwoord verwachten binnen maximaal 2 werkdagen.

Bereken eerst het tarief van je autoverzekering. Dat kan zowel op ing.be als via Home’Bank. Geïnteresseerd? Onderschrijf je contract via Home’Bank. Onzeker om dit alleen te doen? Onze medewerkers begeleiden je graag. Bel naar +32 2 464 65 01 (van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u en zaterdag van 9u tot 17u) of ga naar jouw kantoor.

... bij een andere verzekeraar en wil veranderen? 

​Vraag je ING Autoverzekering meteen aan en duid in het aanvraagproces aan dat je jouw overstap wilt laten regelen door ING. Opgelet: dit kan alleen wanneer er minstens 4 maanden zitten tussen de onderschrijvingsdatum bij ING en de hoofdvervaldag bij je huidige maatschappij. Hou de volgende gegevens bij de hand:​

·        de naam van je huidige verzekeringsmaatschappij;​

·        je polisnummer;​

·        de hoofdvervaldag van je huidige polis.​

​Je kunt ook zelf contact opnemen met je huidige verzekeraar. Doe dit minstens drie maanden voor de hoofdvervaldag van je huidige polis

Een volledige beschrijving van deze verzekering vind je in de algemene voorwaarden (pdf) en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (pdf). We verzoeken je kennis te nemen van deze documenten voordat je intekent. De ING Autoverzekering wordt je aangeboden onder voorbehoud van aanvaarding door:

Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0403200393. Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.200.393 – info@ing.be – www.ing.be – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789

Verzekeraar: NN Non-Life Insurance nv naar Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico’s te verzekeren, verzekeringsmaatschappij ingeschreven in België onder het codenummer groene kaart 1449. Maatschappelijke zetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland – Handelsregisternummer 27127537, onder toezicht van de Nederlandsche Bank.

Vertegenwoordiger in België: NN Insurance Services Belgium NV, met name bevoegd om in België schade te regelen voor NN Non-Life Insurance NV, verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0890270750. Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel, België – RPR Brussel – BTW BE 0890.270.750.