Tot 3 maanden

gratis* met

de code CAR22 

Voertuig

ING Autoverzekering

Je auto optimaal verzekeren? | Verzekeraar : NN Non-Life Insurance nv

Je privévoertuig verzekeren? Neem nu een ING Autoverzekering en krijg tot 3 maanden gratis.

Neem vóór 26 juni 2022 een ING Autoverzekering: 

 • Gebruik de promocode CAR22 

Je krijgt dan 2 maanden gratis*, wat overeenkomt met een korting van 16,7%

in het eerste jaar. Hou je je contract nog een jaar langer? Dan profiteer je bovendien van een gratis maand op de premies van je tweede verzekeringsjaar, wat overeenkomt met een korting van 8,4%. 

Opgelet, tijdens je online simulatie zal enkel de “2 maanden gratis” (geldig voor het eerste verzekeringsjaar) zichtbaar zijn. Kies je ervoor om na het eerste jaar je ING

Autoverzekeringscontract te behouden, dan wordt de korting van 1 maand gratis

geldig voor het tweede verzekeringsjaar automatisch toegepast. Dit staat ook in de aanvullende clausule van de bijzondere voorwaarden van je contract. 

Je auto verzekeren? Het is mogelijk in 5 minuten online

 • Geniet korting

  • Kilometerkorting (18% op BA en 26% op (mini)-omnium) als je minder dan 10.000 km per jaar rijdt.
  • Eco-korting (14% op BA en 10% op (mini)-omnium) voor elektrische of hybride wagens.

  *We passen de kortingen onmiddellijk toe bij de berekening van je premie.

 • Rijd zorgeloos

  • NN Non-Life Insurance nv heeft 175 jaar ervaring in service na schade.
  • Gratis vervangwagen, geen franchise bij glasbreuk en 2 jaar garantie op herstellingen als je kiest voor een van onze servicegarages.
  • 24/7 bijstand bij een ongeval in België.
 • 100% online

  Bespaar tijd en vraag je verzekering online aan. De prijs is hetzelfde als in het kantoor.

De ING Autoverzekering is een complete autoverzekering (schadeverzekering) onderworpen aan de Belgische wetgeving en ontwikkeld door NN Non-Life Insurance nv, vennootschap naar Nederlands recht, voor je privéwagen. ​Burgerlijke aansprakelijkheid

BA + Mini-omnium

BA + Volledige omnium

Wettelijk verplicht

Ja

Nee

Nee

Schade aan derden

Service bij schade na ongeval in België

Glasbreuk


Brand (explosie, kortsluiting, blikseminslag)


Schade door de natuur


​Schade door direct contact met dieren


Inbraak, diefstal wagen


Materiële schade aan je eigen wagen en vandalisme Je kunt ook kiezen voor de volgende aanvullende betalende waarborgen 

·        Pechbijstand in België en buitenland

·        Rechtsbijstand

·        Bestuurdersverzekering

·        Premiebescherming na schade

Raadpleeg deze pagina met meer details en voorbeelden over de verschillende dekkingen


Uitsluitingen en beperkingen van de verzekering:

·        Professioneel gebruik.

·        Om de overeengekomen waarborgen te genieten, moet je de gebruikelijke bestuurder van het voertuig correct opgeven.

·        Medische kosten zijn enkel gedekt met de bestuurdersverzekering.

·        Eigen schade is enkel gedekt met de volledige omniumverzekering.

Een volledige beschrijving van deze verzekering vind je in de algemene voorwaarden (pdf) en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (pdf). We verzoeken je kennis te nemen van deze documenten voordat je intekent.

Hoe vraag je een ING Autoverzekering aan?

·   Online via Home’Bank

·   In een ING-kantoor

Tarief

Je geniet een tarief op maat. Je vindt hier meer informatie rond het segmentatiebeleid.

Looptijd

Je contract heeft een looptijd van een jaar. Op iedere jaarlijkse vervaldag wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar, tenzij je de verzekering ten laatste drie maanden vóór de vervaldag opzegt.

Heb je opmerkingen of een klacht?

Niet helemaal tevreden over de distributie van dit product?

Contacteer ING online: www.ing.be/klachten

Bel ING: +32 464 60 01

Niet helemaal tevreden over je ING Autoverzekering?

Contacteer NN online: car@nn.be;

Bel NN: +32 2 407 70 00;

Je kunt je klacht per post sturen naar NN Complaint Management, NN Non-Life Insurance, PB 80100, 1070 Brussels.

Ben je niet tevreden over het antwoord van onze diensten in verband met je klacht over de distributie of het product?

Je kunt ook beroep doen op de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Tel.: + 32 2 547 58 71 - Fax: + 32 2 547 59 75 - info@ombudsman.as - https://www.ombudsman.as/nl/   ​

Over verzekeringen en belangenconflict: je kunt kennis nemen van de algemene informatie betreffende de verzekeringen en de beschrijving van het belangenconflictenbeleid, met inbegrip van de voordelen, van ING België nv en van de verzekeraar. Deze informatie kun je altijd raadplegen op www.ing.be > Tarieven en Reglementen > Informatie en Reglementen > Verzekeren.

In 3 stappen je autoverzekering aanvragen

 1. Simuleer

  Bereken je premie in enkele stappen.

 2. Vraag aan

  Tevreden? Doe je aanvraag in 5 minuten.

 3. Ontvang

  Je kunt een antwoord verwachten binnen maximaal 2 werkdagen.

Lees eerst grondig deze pagina, daarna kan je Bereken je autoverzekering

*Actie geldig voor elke inschrijving op een nieuw jaarcontract van de ING Autoverzekering tussen 13/05/2022 en 26/06/2022 inbegrepen, met de promotiecode CAR22, onder voorbehoud van aanvaarding van je dossier door de verzekeraar en wederzijds akkoord. De actie 'tot 3 maand gratis' is van toepassing op alle waarborgen binnen de ING Autoverzekering en werkt zoals hierna beschreven. Twee maanden gratis zijn geldig op de premies van het eerste verzekeringsjaar, bij maandelijkse of jaarlijkse betalingen, wat overeenkomt met een korting van 16,7%.  

Bij behoud van de ING Autoverzekering, is er een korting van één maand van toepassing

op de premie(s) van het tweede verzekeringsjaar- bij maandelijkse of jaarlijkse

betalingen, wat overeenkomt met een korting van 8,4 %. Het tweede verzekeringsjaar sluit zonder onderbreking aan op het eerste verzekeringsjaar hierboven vermeld. Het is niet verplicht om de verzekering gedurende twee jaar te behouden om de korting te krijgen die van toepassing is op het eerste jaar. De korting is niet cumuleerbaar met eventuele andere kortingen en wordt onmiddellijk verrekend in je premie. Dit zonder verplichting om een ING Autolening aan te gaan of andere financiële dienst van ING af te nemen.

Je kunt je ING Autoverzekering online aanvragen of in je ING-kantoor. Een volledige beschrijving van deze verzekering vind je in de algemene voorwaarden (pdf) en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (pdf). We verzoeken je kennis te nemen van deze documenten voordat je intekent. De ING Autoverzekering wordt je aangeboden onder voorbehoud van aanvaarding door:

Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0403200393. Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.200.393 – info@ing.be – www.ing.be – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789

Verzekeraar: NN Non-Life Insurance nv naar Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico’s te verzekeren, verzekeringsmaatschappij ingeschreven in België onder het codenummer groene kaart 1449. Maatschappelijke zetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland – Handelsregisternummer 27127537, onder toezicht van de Nederlandsche Bank.

Vertegenwoordiger in België: NN Insurance Services Belgium NV, met name bevoegd om in België schade te regelen voor NN Non-Life Insurance NV, verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0890270750. Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel, België – RPR Brussel – BTW BE 0890.270.750.