2 maanden gratis

met de code

CAR2022

Voertuig

ING Autoverzekering

Je auto optimaal verzekeren? | Verzekeraar : NN Non-Life Insurance nv

Je privévoertuig verzekeren? Neem nu een ING Autoverzekering en profiteer van 2 maanden gratis en een korting van 400 euro op je franchise.

Neem voor 13 februari 2022 een ING Autoverzekering:

 • Gebruik de promocode CAR2022

Je krijgt dan 2 maanden gratis*, wat overeenkomt met een korting van 16,7% in het eerste jaar. Bovendien krijg je bij een ongeval in het eerste jaar van je verzekering een korting van 400 euro op je franchise**. 

Je auto verzekeren? Het is mogelijk in 5 minuten online

 • Kilometerkorting

  Rij je minder dan 10.000 km per jaar? Dan heb je minder kans op een ongeval, dus belonen we je met een lagere premie.

 • Zorgeloos rijden

  • Onze partner, NN Non-Life Insurance nv, heeft 175 jaar ervaring in service na schade.
  • Profiteer van ons ruime netwerk van servicegarages: gratis vervangwagen, geen franchise bij glasbreuk en 2 jaar garantie op herstellingen.
  • Onze bijstandsdienst staat 24/7 voor je paraat bij een ongeval in België.
 • Bespaar tijd

  Bereken je premie en vraag je autoverzekering online aan in 5 minuten. De prijs is hetzelfde als in een ING-kantoor.

De ING Autoverzekering is een complete autoverzekering (schadeverzekering) onderworpen aan de Belgische wetgeving en ontwikkeld door NN Non-Life Insurance nv, vennootschap naar Nederlands recht, voor je privéwagen. ​Burgerlijke aansprakelijkheid

BA + Mini-omnium

BA + Volledige omnium

Wettelijk verplicht

Ja

Nee

Nee

Schade aan derden

Service bij schade na ongeval in België

Glasbreuk


Brand (explosie, kortsluiting, blikseminslag)


Schade door de natuur


​Schade door direct contact met dieren


Inbraak, diefstal wagen


Materiële schade aan je eigen wagen en vandalisme Je kunt ook kiezen voor de volgende aanvullende betalende waarborgen 

·        Pechbijstand in België en buitenland

·        Rechtsbijstand

·        Bestuurdersverzekering

·        Premiebescherming na schade

Raadpleeg deze pagina met meer details en voorbeelden over de verschillende dekkingen.


Uitsluitingen en beperkingen van de verzekering:

·        Professioneel gebruik.

·        Om de overeengekomen waarborgen te genieten, moet je de gebruikelijke bestuurder van het voertuig correct opgeven.

·        Medische kosten zijn enkel gedekt met de bestuurdersverzekering.

·        Eigen schade is enkel gedekt met de volledige omniumverzekering.

Een volledige beschrijving van deze verzekering vind je in de algemene voorwaarden (pdf) en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (pdf). We verzoeken je kennis te nemen van deze documenten voordat je intekent.

Hoe vraag je een ING Autoverzekering aan?

·   Online via Home’Bank

·   In een ING-kantoor

Tarief

Je geniet een tarief op maat. Je vindt hier meer informatie rond het segmentatiebeleid.

Looptijd

Je contract heeft een looptijd van een jaar. Op iedere jaarlijkse vervaldag wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar, tenzij je de verzekering ten laatste drie maanden vóór de vervaldag opzegt.

Heb je opmerkingen of een klacht?

Niet helemaal tevreden over de distributie van dit product?

Contacteer ING online: www.ing.be/klachten

Bel ING: +32 464 60 01

Niet helemaal tevreden over je ING Autoverzekering?

Contacteer NN online: car@nn.be;

Bel NN: +32 2 407 70 00;

Je kunt je klacht per post sturen naar NN Complaint Management, NN Non-Life Insurance, PB 80100, 1070 Brussels.

Ben je niet tevreden over het antwoord van onze diensten in verband met je klacht over de distributie of het product?

Je kunt ook beroep doen op de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Tel.: + 32 2 547 58 71 - Fax: + 32 2 547 59 75 - info@ombudsman.as - https://www.ombudsman.as/nl/   ​

Over verzekeringen en belangenconflict: je kunt kennis nemen van de algemene informatie betreffende de verzekeringen en de beschrijving van het belangenconflictenbeleid, met inbegrip van de voordelen, van ING België nv en van de verzekeraar. Deze informatie kun je altijd raadplegen op www.ing.be > Tarieven en Reglementen > Informatie en Reglementen > Verzekeren.

In 3 stappen je autoverzekering aanvragen

 1. Simuleer

  Bereken je premie in enkele stappen.

 2. Vraag aan

  Tevreden? Doe je aanvraag in 5 minuten.

 3. Ontvang

  Je kunt een antwoord verwachten binnen maximaal 2 werkdagen.

Lees eerst grondig deze pagina, daarna kan je Bereken je autoverzekering

*Actie geldig voor elke nieuwe verzekeringsovereenkomst met jaarpremie voor een ING Autoverzekering (zonder verplichting om een ING Autolening aan te gaan of andere financiële dienst van ING af te nemen) tussen 03/01/2022 en 13/02/2021 inbegrepen, met de promotiecode CAR2022, onder voorbehoud van aanvaarding van je dossier door de verzekeraar en wederzijds akkoord. De korting is niet cumuleerbaar met eventuele andere kortingen en wordt onmiddellijk verrekend in je premie. De actie ‘twee maanden gratis’ is geldig op de eerste jaarpremie, bij maandelijkse of jaarlijkse betalingen, wat overeenkomt met een korting van 16,7%. Raadpleeg voordat je de verzekering neemt, de voorwaarden en uitsluitingen in de algemene voorwaarden en de informatiefiche, beschikbaar op ing.be en in alle ING-kantoren.

** Aanbod geldig van 03/01/2022 tot en met 13/02/2022 voor elke nieuwe verzekeringsovereenkomst met jaarpremie voor een ING Autoverzekering (inclusief volledige omniumdekking) met de promocode CAR2022. Aanbod onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door de verzekeraar en onderlinge overeenstemming. De korting is enkel geldig tijdens het eerste jaar van het contract. Dat komt overeen met een korting van 400 euro op de franchise, bij eventuele schade binnen de volledige omniumdekking, gedurende het eerste verzekeringsjaar. De korting op de franchise wordt als volgt toegepast:

 • Klant met contract nieuwe auto + volledige omniumdekking –400 euro vrijstelling : bij een schadegeval tijdens het eerste jaar onder de volledige omniumdekking betaalt de klant 0 euro franchise.
 • Klant met contract nieuwe auto + volledige omniumdekking - 800 euro vrijstelling: bij een schadegeval tijdens het eerste jaar onder de volledige omniumdekking betaalt de klant 400 euro franchise.
 • Klant met contract nieuwe auto + volledige omniumdekking – 1.200 euro vrijstelling: bij een schadegeval tijdens het eerste jaar onder de volledige omniumdekking betaalt de klant 800 euro franchise.

 De ING Autoverzekering wordt je onder voorbehoud van aanvaarding aangeboden door:

 • Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0403200393. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – info@ing.bewww.ing.be – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789
 • Verzekeraar: NN Non-Life Insurance nv, vennootschap naar Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico’s te verzekeren, verzekeringsmaatschappij ingeschreven onder het codenummer groene kaart 1449. Vennootschapszetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland – Handelsregisternummer 27127537, onder toezicht van de Nederlandsche Bank.
 • Vertegenwoordiger in België: NN Insurance Services Belgium nv, bevoegd o.m. om in België schade te regelen voor NN Non-Life Insurance nv, verzekeringsagent ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0890270750. Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel, België – RPR Brussel – Btw BE 0890.270.750