Reizen

ING Lion Assistance voor 1 reis

Ontdek de reisbijstandsverzekering voor 1 reis, vanaf 22 euro.

Een tijdelijke reisbijstandsverzekering: perfect voor een reis in Europa of daarbuiten! Zelfs net voor uw vertrek kunt u zich voor de verzekering inschrijven. Voor u, uw gezin, uw vrienden, uw woning en zelfs uw huisdier.

 • Verzekerd op reis vanaf 22 euro

  Europa of de andere kant van de wereld? Alleen, met uw gezin of nog met vrienden? Met of zonder voertuig? 3 dagen of 3 weken? U stelt uw reisbijstandsverzekering helemaal zelf samen.

 • Eenvoudige en snelle online aanvraag

  U sluit de reisbijstandsverzekering volledig online af. Onmiddellijk na de aanvraag krijgt u een e-mail met uw contract en een sms als bevestiging.

 • Onmiddellijk verzekerd

  U kunt uw reisbijstandsverzekering zelfs nog de dag voor uw vertrek aanvragen. U bent verzekerd vanaf de dag die u koos of ten vroegste op het tijdstip zelf dat u de verzekering afsloot.

Een reisbijstandsverzekering, onderworpen aan de Belgische wetgeving en ontwikkeld door Inter Partner Assistance nv, voor u, uw gezin, uw huis en zelfs uw huisdier. U kiest wie u wilt verzekeren (u, u en uw gezin, of u en uw vrienden) en waar u verzekerd wilt zijn (Europa of de hele wereld – behalve oorlogvoerende landen).

Wilt u ook uw voertuig verzekeren? Kies de optie “Bijstand aan voertuigen” en u kunt max. 4 voertuigen jonger dan 10 jaar aan uw verzekering toevoegen.

Voor natuurlijke personen die in België wonen of er gewoonlijk verblijven (minstens 180 dagen per jaar) en zowel voor nieuwe als bestaande ING-cliënten.

De begunstigden zijn:

 • de verzekeringnemer

 • iedereen die met u meereist en voldoet aan de bijzondere voorwaarden van het contract

Om uw bijstandsverzekering voor 1 reis te wijzigen, neemt u contact op met de helpdesk op het nummer +32 2 464 60 01 of maakt u een afspraak in uw ING-kantoor.

 • Inwerkingtreding: de reisbijstandsverzekering begint te lopen vanaf de gekozen datum, maar ten vroegste op de dag en het uur dat u de verzekering afsloot.

 • Einde contract: De reisbijstandsverzekering stopt op de datum die u koos als u de verzekering afsloot. De duur is maximaal 28 dagen. Wilt u langer dan 28 dagen verzekerd zijn, kies dan voor een verzekering van 1 jaar. Doorgaans is die goedkoper, of uitgebreider.

 • Basiswaarborgen van de ING Lion Assistance:

  • Bijstand op reis

   • Terugbetaling van bijkomende reiskosten (overnachtings- en vervoerskosten) voor maximaal 500 euro per schadegeval als u door overmacht vastzit in het buitenland (staking, natuurverschijnselen, epidemieën enz.).

   • Dag en nacht, alle dagen van de week telefonische bijstand, voor en tijdens uw reis.

   • Verzending van een koffer met vervangingsbagage en terugbetaling van de kosten voor de meest noodzakelijke aankopen tot 250 euro bij vertraging, diefstal of verlies van uw bagage.

   • Indien nodig : voorschot van 2.500 euro voor niet-verzekerde gevallen.

  • Bijstand aan personen

   • Terugbetaling van de medische kosten tot 25.000 euro.

   • Terugbetaling van de medische nabehandelingskosten in België tot 2.500 euro.

   • Terugbetaling van de repatriëring van de gewonde en zijn of haar gezin, of de kosten voor een verlengd verblijf in het hotel als de gewonde om medische redenen niet vervoerd mag worden.

  • Bijstand thuis

   • Terugbetaling van de kosten van een slotenmaker bij verlies of diefstal van uw huissleutels of als u de sleutels in de woning vergeten bent waardoor u niet naar binnen kunt (maximaal 250 euro per woning per jaar).

   • Terugbetaling van 2 opeenvolgende hotelovernachtingen (maximaal 100 euro per nacht per verzekerde) en 250 euro voor de meest noodzakelijke aankopen in geval van zware schade aan uw woning.

 • Extra waarborgen

  Als u kiest voor een verzekering in Europa, is het mogelijk om een bijstand aan voertuigen toe te voegen. Deze voorziet in:

  • Hulp bij panne (mechanisch probleem, lekke band, brandstoftekort), ongeval, het vergeten van sleutels in het verzekerde voertuig.

  • Verzending van auto-onderdelen naar het buitenland.

  • Organisatie en vervoer van het verzekerde voertuig naar België in een garage naar keuze als u de herstelling in België wilt laten uitvoeren of als een herstelling ter plaatse onmogelijk is.

 • Bedrag van de premie

  De premie is afhankelijk van de waarborgen die u kiest.

  • Basiswaarborg ”Bijstand aan personen” :

   Het bedrag is afhankelijk van de duur van de reisbijstandsverzekering

   • Europa : minimum € 21,50 per persoon en maximum € 37 per persoon.

   • Wereld : minimum € 47 per persoon maximum € 70 per persoon.

  • Extra waarborg ”Bijstand aan voertuigen”:

   Het bedrag is afhankelijk van de duur van de reisbijstandsverzekering.
   Er wordt geen vervangwagen ter beschikking gesteld bij een tijdelijk contract.
   Bijstand aan voertuigen is beperkt tot geografisch Europa met uitsluiting van Turkije.

   • 1ste voertuig: minimum € 33 en maximum € 51

   • 2de voertuig: minimum € 31,50 en maximum € 50,50

   • 3de voertuig: minimum € 31,50 en maximum € 50,50

   • 4de voertuig: minimum € 31,50 en maximum € 50,50

 • Duurtijd

Bij een tijdelijk contract loopt de verzekering af op de datum die u hebt gekozen bij intekening. De looptijd kan niet langer zijn dan 28 dagen. Als u langer verzekerd wilt zijn, kunt u voor een jaarcontract kiezen.

ING Lion Assistance wordt u voorgesteld (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Inter Partner Assistance nv en wederzijds akkoord) door:

 • Verzekeringsbemiddelaar

  ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

 • Verzekeraar

  Inter Partner Assistance nv, verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het codenummer 0487. Vennootschapszetel: Louizalaan 166, Bus 1, B-1050 Brussel - RPR Brussel - BTW: BE 0415.591.055 - www.ip-assistance.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE66 3630 8057 8243.