Travel Assistance
Reizen

ING Lion Assistance

Sluit deze reisverzekering af, alleen voor u, vanaf 48 euro.

Huissleutels kwijt, vliegtuig aan de grond door stakingen, rug geblokkeerd door een skiongeluk… ? Met ING Lion Assistance is een klein ongelukje snel geregeld, zowel in België als in het buitenland.

 • 1 jaar lang verzekerd vanaf 48 euro per jaar (1 persoon verzekerd)

  Huissleutels kwijt, vliegtuig aan de grond door stakingen, rug geblokkeerd door een skiongelukje … Met onze bijstandsverzekering zijn deze kleine ongelukjes snel geregeld, zowel in België als in het buitenland.

 • Eenvoudige en snelle online aanvraag

  U sluit de reisbijstandsverzekering volledig online af. Onmiddellijk na de aanvraag krijgt u een e-mail met uw contract en een sms als bevestiging.

  * 92% van onze cliënten vindt deze online aanvraag makkelijk.

 • Onmiddellijk verzekerd

  U kunt uw reisbijstandsverzekering zelfs nog de dag voor uw vertrek aanvragen. U bent verzekerd vanaf de dag die u koos of ten vroegste op het tijdstip dat u de verzekering afsloot.

 • *Enquête uitgevoerd bij 217 personen door InSites Consulting in opdracht van ING België, tussen 15 november 2013 en 15 december 2014.


Een reisbijstandsverzekering, onderworpen aan de Belgische wetgeving en ontwikkeld door Inter Partner Assistance nv, voor u, uw gezin, uw huis en zelfs uw huisdier. U bent overal ter wereld verzekerd (behalve in oorlogvoerende landen).
Wilt u ook uw voertuig verzekeren? Kies dan onze verzekering met bijstand aan voertuigen.

Alle natuurlijke personen die in België wonen of er gewoonlijk verblijven (minstens 180 dagen per jaar) en zowel voor nieuwe als bestaande ING-cliënten.

De begunstigden van deze reisverzekering zijn:

 • De verzekeringnemer
 • Het gezin van de verzekeringnemer (iedereen die onder hetzelfde dak woont als de verzekeringnemer), als de optie gezin is gekozen
 • Ongehuwde kinderen van de verzekeringnemer die door de scheiding van hun ouders elders in België wonen maar bij de verzekeringnemer op bezoek komen, dit op voorwaarde dat ze fiscaal of financieel ten laste zijn van de verzekeringnemer of de ex-partner ervan (als de optie gezin is gekozen)

Het beheer van uw reisbijstandsverzekering is eenvoudig. Wilt u uw contract wijzigen of beëindigen? Kies een van de onderstaande rubrieken, vul het formulier in en stuur het terug naar ING.

 • Bijstand aan personen:

  • Terugbetaling van de medische kosten tot 100.000 euro.
  • Terugbetaling van de medische nabehandelingskosten in België tot 2.500 euro.
  • Terugbetaling van de repatriëring van de gewonde en zijn of haar gezin, of de kosten voor een verlengd verblijf in het hotel als de gewonde om medische redenen niet vervoerd mag worden.
 • Bijstand thuis:

  • Terugbetaling van de kosten van een slotenmaker bij verlies of diefstal van uw huissleutels of als u de sleutels in de woning vergeten bent waardoor u niet naar binnen kunt (maximaal 250 euro per woning per jaar).
  • Terugbetaling van 2 opeenvolgende hotelovernachtingen (maximaal 100 euro per nacht per verzekerde) en 250 euro voor de meest noodzakelijke aankopen in geval van zware schade aan uw woning.
 • Bijstand op reis:

  • Terugbetaling van bijkomende reiskosten (overnachtings- en vervoerskosten) voor maximaal 500 euro per schadegeval als u door overmacht vastzit in het buitenland (staking, natuurverschijnselen, epidemieën ...).
  • Dag en nacht, alle dagen van de week telefonische bijstand, voor en tijdens uw reis.
  • Verzending van een koffer met vervangingsbagage en terugbetaling van de kosten voor de meest noodzakelijke aankopen tot 250 euro bij vertraging, diefstal of verlies van uw bagage.
  • Indien nodig: voorschot van 2.500 euro voor niet-verzekerde gevallen.
 • Premie:

  • 1 persoon: 48 euro
  • 1 persoon met zijn of haar gezin (personen die onder hetzelfde dak wonen): 66 euro

 • Duurtijd:

  • De ING Lion Assistance heeft een looptijd van een jaar. Op iedere jaarlijkse vervaldag wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar, tenzij u deze verzekering ten laatste drie maanden vóór de vervaldag opzegt.
  • De reisbijstandsverzekering begint te lopen vanaf de gekozen datum, maar ten vroegste op de dag en het uur dat u de verzekering afsloot

ING Lion Assistance wordt u voorgesteld (onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Inter Partner Assistance nv en wederzijds akkoord) door:

 • Verzekeringsbemiddelaar

  ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

 • Verzekeraar

  Inter Partner Assistance nv, verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het codenummer 0487. Vennootschapszetel: Louizalaan 166, Bus 1, B-1050 Brussel - RPR Brussel - BTW: BE 0415.591.055 - www.ip-assistance.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE66 3630 8057 8243.

Lees de algemene voorwaarden

bevat alle noodzakelijke informatie

Lees de algemene voorwaarden
Vul het inschrijvingsformulier in

direct online

Invullen
Onderteken uw verzekeringscontract

in een ING-bankkantoor

Vind een kantoor