Cash Account Insurance
Leven en gezin

ING Rekeningverzekering

Ontdek de ING Rekeningverzekering

Hoe verzekert u de financiële zekerheid van uw dierbaren mocht u overlijden door een ongeval? Dankzij de ING Rekeningverzekering ontvangen uw nabestaanden een vergoeding die gelijk is aan het bedrag dat op uw rekening stond de dag voor het ongeval.

 • Basisdekking

  Voor slechts € 4,80 per jaar ontvangen uw nabestaanden een aanzienlijke vergoeding (minimaal € 3.500 – maximaal € 50.000).

 • Geen medische vragenlijst

  U moet geen medische formaliteiten vervullen bij de intekening.

 • Cumuleerbaar met andere vergoedingen

  De vergoeding van de ING Rekeningverzekering is cumuleerbaar met andere vergoedingen (zoals een levensverzekering of pensioensparen) en de verzekering kan voor elke rekening* worden aangegaan.


  * De ING Rekeningverzekering kan niet onderschreven worden bij een ING Lion Account.

De ING Rekeningverzekering is een verzekering, onderhevig aan de Belgische Wetgeving en ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv, gekoppeld aan uw zichtrekening *, termijnrekening of spaarboekje. Als u zou overlijden door een ongeval, dan ontvangen uw nabestaanden een vergoeding die gelijk is aan het bedrag dat op uw rekening stond de dag voor het ongeval. Als uw rekeningsaldo negatief is, wordt de vergoeding meteen aan de bank gestort om uw rekening aan te zuiveren en hoeven uw nabestaanden deze schuld niet te vereffenen.

* De ING Rekeningverzekering kan niet onderschreven worden bij een ING Lion Account.

Voor iedereen die bij de intekening maximaal 70 jaar is, houder is van een ING-zichtrekening en zijn nabestaanden financiële zorgen wil besparen.

Tenzij anders overeengekomen, is de begunstigde die de vergoeding ontvangt:

 • de echtgeno(o)t(e) (niet uit de echt gescheiden noch gescheiden van tafel en bed) of de wettelijk samenwonende partner van de overleden verzekerde;
 • bij ontstentenis, de kinderen van de overleden verzekerde en de andere afstammelingen bij plaatsvervulling;
 • bij ontstentenis, de bloedverwanten in opgaande lijn van de overleden verzekerde;
 • bij ontstentenis, de nalatenschap van de overleden verzekerde.
 • Er zijn geen medische formaliteiten bij de intekening.
 • De premie wordt automatisch van uw renteafrekening afgehouden.
 • De hoofdvergoeding is gelijk aan het bedrag dat de dag voor het ongeval op uw rekening stond (minimaal € 3.500 en maximaal € 50.000).
 • Die vergoeding wordt verhoogd met een aanvullende "kindervergoeding" van € 1.500 per kind dat fiscaal ten laste is, of van € 3.000 per kind als hij of zij zelf een ING-spaarboekje heeft.
 • Als uw rekeningsaldo negatief is, wordt de vergoeding meteen aan de bank gestort om uw rekening aan te zuiveren en hoeven uw nabestaanden deze schuld niet te vereffenen.

Deze waarborg blijft gelden tot 24 maanden na een ongeval. Als u bijvoorbeeld binnen twee jaar na een ongeval aan de gevolgen daarvan overlijdt, wordt de vergoeding nog steeds uitgekeerd aan uw nabestaanden. Voor verzekerden die op het ogenblik van het ongeval 70 jaar of ouder waren, is de termijn tussen ongeval en overlijden beperkt tot 45 dagen.

De ING Rekeningverzekering wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België nv (verzekeringsbemiddelaar), verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A, NN Insurance Belgium nv (verzekeraar) verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550.

Lees de algemene voorwaarden (pdf) voor alle voorwaarden en uitsluitingen.

Andere belangrijke informatie vindt u hier:

 • Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be – BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

 • verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550. Vennootschapszetel: Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem - www.nn.be RPR Brussel - Btw BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.

Ga langs in uw kantoor

Maak een afspraak waar en wanneer u dat wilt!

Maak een afspraak