IncomeInsurance
Leven en gezin

ING Income P

Ontdek de inkomensverzekering van ING

Wilt u uw naasten beschermen, mocht u door een ongeval overlijden? ING stelt u de ING Income P voor. Met deze inkomensverzekering ontvangt de door u aangestelde begunstigde een heel jaar lang een maandelijkse vergoeding.

 • Geruststellend

  U zorgt ervoor dat uw nabestaanden financieel geholpen worden als u plots zou overlijden door ongeval.

 • Op maat

  De vergoeding is perfect aangepast aan de levensstandaard van uw gezin, omdat ze berekend wordt op basis van de belangrijkste inkomsten, uitgaven en doorlopende opdrachten die op de ING-zichtrekening zijn gedomicilieerd. In de algemene voorwaarden (pdf) vindt u de lijst met alle gedomicilieerde inkomsten en betalingen of doorlopende opdrachten die in aanmerking worden genomen.

 • Flexibel

  U kiest de formule die het bedrag van de vergoeding bepaalt.

 • Geen medische vragenlijst

  U moet geen medische formaliteiten vervullen bij de intekening.

 • Lage premie

  Voor slechts 24 of 45 euro per jaar geeft u uw nabestaanden een zekere gemoedsrust. Volgens de gekozen optie ontvangen zij een voorschot van 2.500 euro (enkelvoudige optie) of 5.000 euro (dubbele optie).

ING Income P is een overlijdensverzekering door ongeval, onderworpen aan de Belgische Wetgeving en ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv, verbonden aan uw ING-zichtrekening. Als u door een ongeval zou overlijden, ontvangt de door u aangestelde begunstigde een heel jaar lang een maandelijkse vergoeding (de vergoeding is gebaseerd op uw rekeningomzetten vóór het overlijden door ongeval. In de algemene voorwaarden vindt u de lijst met alle gedomicilieerde inkomsten en betalingen of doorlopende opdrachten die worden gedekt).

Voor iedereen tot en met 70 jaar, die houder is van een ING-zichtrekening en die zijn of haar gezin financiële zorgen wil besparen.

Tenzij anders overeengekomen, is de begunstigde die de vergoeding ontvangt:

 • de echtgeno(o)t(e) (niet uit de echt gescheiden noch gescheiden van tafel en bed) of de wettelijk samenwonende partner van de overleden verzekerde
 • bij ontstentenis, de kinderen van de overleden verzekerde en de andere afstammelingen bij plaatsvervulling
 • bij ontstentenis, de bloedverwanten in opgaande lijn van de overleden verzekerde
 • bij ontstentenis, de nalatenschap van de overleden verzekerde.

Welke optie u ook kiest, u hoeft geen medische formaliteiten te vervullen.

Bij intekening: u kiest de begunstigde van de verzekering en een van de volgende twee formules:

 • Enkelvoudige optie: de begunstigde ontvangt een totale vergoeding die gelijk is aan de som van de belangrijkste inkomsten (zoals uw salaris, kinderbijslag of huurinkomsten) en uitgaven die tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan het ongeval op de zichtrekening werden gedomicilieerd of uitgevoerd met een doorlopende opdracht* (zoals facturen voor water, gas, elektriciteit of de huur).
 • Dubbele optie: hetzelfde principe maar hier verdubbelen de bedragen die aan de begunstigde worden uitbetaald.

In de algemene voorwaarden (pdf) vindt u de lijst met alle gedomicilieerde inkomsten en betalingen of doorlopende opdrachten die in aanmerking worden genomen.

 • Nadat de bank alle bewijsstukken voor het overlijden door ongeval heeft gekregen, ontvangt de begunstigde de eerste storting. Volgens de gekozen optie ontvangt hij een voorschot van 2.500 euro (enkelvoudige optie) of 5.000 euro (dubbele optie).
 • De rest van het verzekerde bedrag wordt in elf gelijke maandelijkse betalingen gestort.
 • De vergoeding is cumuleerbaar. Uw begunstigden kunnen de vergoeding van uw ING Income P samen met andere vergoedingen (bijvoorbeeld een levensverzekering of een pensioenspaarplan) ontvangen.

Enkelvoudige premie: 24 euro / jaar met als minimum vergoeding 7.500 euro en als maximum vergoeding 37.500 euro verdeeld over 12 maanden waarbij de eerste maand een vergoeding van 2.500 euro wordt uitbetaald.

Dubbele optie: 45 euro / jaar met als minimum vergoeding 15.000 euro en als maximum vergoeding 75.000 euro verdeeld over 12 maanden waarbij de eerste maand een vergoeding van 5.000 euro wordt uitbetaald.

Voorbeeld: de heer Janssen, houder van een ING-zichtrekening, sluit een verzekering ING Income P af, met zijn partner als begunstigde. Het gedomicilieerde inkomen op deze rekening bedraagt 1.500 euro per maand (ofwel 18.000 euro per jaar).
De gedomicilieerde betalingen komen op 6.500 euro per jaar. In totaal is er dus 24.500 euro gedomicilieerd op de zichtrekening.

Bij overlijden door ongeval ontvangt de begunstigde de volgende vergoedingen:

Optie Vergoeding eerste maand Volgende elf maanden Totale vergoeding
Enkelvoudig 2.500 euros 11 x 2.000 euros =
22.000 euros
24.500 euros
Dubbel 5.000 euros 11 x 4.000 euros =
44.000 euros
49.000 euros

L'assurance ING revenus vous est proposée, sous réserve d'acceptation, par

 • Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

 • Verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550. Vennootschapszetel: Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem - www.nn.be - RPR Brussel - Btw BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.


De Belgische wetgeving, onder andere de wet van 04 april 2014 betreffende de verzekeringen, is van toepassing op dit contract.

Lees de algemene voorwaarden

bevat alle noodzakelijke informatie

Lees de algemene voorwaarden
Vul het inschrijvingsformulier in

Direct online

Invullen
Onderteken uw verzekeringscontract

in een ING-bankkantoor

Vind een kantoor