Inheritance Insurance
Leven en gezin

ING Nalatenschapsverzekering

Ontdek de successieverzekering van ING

Wilt u dat uw dierbaren hun spaargeld moeten aanspreken om de successierechten op uw effectenrekening te betalen? Dankzij de ING Nalatenschapsverzekering kunnen uw erfgenamen de successierechten betalen.

 • Dekking bij overlijden door ongeval

  Uw nabestaanden betalen de successierechten verbonden aan uw effectenrekening gedeeltelijk of volledig met de uitgekeerde vergoeding

 • Geen medische vragenlijst

  Voor deze successieverzekering moet u geen medische formaliteiten vervullen.

 • Cumuleerbaar met andere spaarplannen

  Uw begunstigden kunnen de vergoeding van uw successieverzekering samen met de vergoedingen van andere spaarplannen ontvangen.

 • Lage premie

  Voor slechts 62 euro per jaar krijgen uw rechthebbenden een aanzienlijke vergoeding (minimaal 25.000 euro en maximaal 90.000 euro).

Een overlijdensverzekering door ongeval, onderworpen aan de Belgische Wetgeving en ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv, verbonden aan uw ING Effectenrekening. Als u zou overlijden door een ongeval, ontvangen uw begunstigden een aanzienlijk bedrag gelijk aan een percentage van de waarde van het effectendossier. Daarmee kunnen ze (een deel van) de successierechten betalen die aan uw effectenrekening verbonden zijn.

Houders van een ING Effectenrekening die bij de intekening jonger zijn dan 70 jaar en die willen vermijden dat hun erfgenamen hoge successierechten moeten betalen.

Tenzij anders overeengekomen, is de begunstigde die de vergoeding ontvangt:

 • de echtgeno(o)t(e) (niet uit de echt gescheiden noch gescheiden van tafel en bed) of de wettelijk samenwonende partner van de overleden verzekerde;
 • bij ontstentenis, de kinderen van de overleden verzekerde en de andere afstammelingen bij plaatsvervulling;
 • bij ontstentenis, de bloedverwanten in opgaande lijn van de overleden verzekerde;
 • bij ontstentenis, de nalatenschap van de overleden verzekerde.

U moet geen medisch formulier invullen.

De begunstigde van uw successieverzekering ontvangt bij overlijden een vergoeding die overeenstemt met 35% van de waarde van de effectenrekening. Die waarde wordt berekend de dag voor het ongeval, met een minimum van 25.000 euro en een maximum van 90.000 euro (berekend op basis van 1 rekeninghouder).

De vergoeding is cumuleerbaar. Uw begunstigden kunnen de vergoeding van uw successieverzekering samen met andere vergoedingen ontvangen (zoals die van een levensverzekering of pensioenspaarplan).

De ING Successieverzekering wordt u aangeboden, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België nv (verzekeringsbemiddelaar), verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A, NN Insurance Belgium nv (verzekeraar) verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550.

Lees de algemene voorwaarden voor alle voorwaarden (pdf).

Andere belangrijke informatie vindt u hier:

 • Verzekeringsbemiddelaar ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 - www.ing.be - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE45 3109 1560 2789.

 • Verzekeraar: NN Insurance Belgium nv,verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550. Vennootschapszetel: Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem - www.nn.be - RPR Brussel - Btw BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.

Ga langs op kantoor

Waar en wanneer het u past!

Maak een afspraak