Car Insurance
Voertuig

ING Autoverzekering ten percent reduction

De beste autoverzekering voor de scherpste prijs

Krijg een korting van 2 maanden als u deze verzekering afsluit vóór 30 april 2017 met de promotiecode AUTO2017. Meer info in de "Belangrijke informatie voor het berekenen van uw prijs" onderaan deze pagina*.

 • Vlotte hulp bij schade

  8,15/10 is de score die onze cliënten ons geven voor de afhandeling van een schadegeval. Niet tevreden over hoe we uw schadedossier afhandelden? Dan betalen we u 3 maandpremies terug!

 • Dag en nacht, alle dagen van de week telefonische bijstand

  op +32 2 550 06 00

 • De ING Autoverzekering dat is ook

  • Maandelijkse premiebetalingen zonder extra kosten
  • Gratis overstap geregeld door ING (3)
  • Premiebescherming voor bestuurders die minimaal 5 jaar zonder schades in fout rijden
 • Snel aangevraagd tegen een scherpe prijs

  u berekent online hoeveel u voor uw ING Autoverzekering betaalt. Daarna kunt u ze meteen afsluiten. Dat doet u online, telefonisch op +32 2 464 60 01 of in uw ING-kantoor. U betaalt uw 1e premie via kredietkaart en bent direct verzekerd, zelfs als u nog geen cliënt bent bij ING!

 • ING belooft

  We kunnen 85% van de personen die een ING Autoverzekering aanvragen direct verzekeren.

Een complete autoverzekering ( niet-levensverzekering), onderworpen aan de Belgische wetgeving en ontwikkeld door NN Non-Life Insurance nv, vennootschap naar Nederlands recht, voor uw privéwagen met een ijzersterk tarief en dekkingen op maat.

Elke natuurlijke persoon van minstens 18 jaar oud met een wettelijk adres in België kan zich verzekeren. Het te verzekeren voertuig moet ingeschreven zijn in België.

 • Uw ING Autoverzekering aanvragen

  • Eerst kunt u het tarief van uw autoverzekering berekenen. Dit gaat het makkelijkst via Home’Bank, maar kan ook online, telefonisch op +32 2 464 65 01 of in uw kantoor.
  • Overtuigd? Maak een simulatie.
  • Na onze aanvaarding ontvangt u de algemene en bijzondere voorwaarden via de post en e-mail.

 • Uw huidige polis bij een andere verzekeraar opzeggen

  • Vraag uw ING Autoverzekering meteen aan en laat uw overstap kosteloos regelen door ING! Hou volgende gegevens bij de hand:
   • de naam van uw huidige verzekeringsmaatschappij
   • uw polisnummer
   • de hoofdvervaldag van uw huidige polis
  • Of neem contact op met uw huidige verzekeraar, en dit minstens drie maanden voor de hoofdvervaldag van uw huidige polis.
 • Tarief: u geniet een tarief op maat. U vindt hier meer informatie rond het segmentatiebeleid.
 • Looptijd: uw contract heeft een looptijd van een jaar. Op iedere jaarlijkse vervaldag wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een nieuwe periode van een jaar, tenzij u ze ten laatste drie maanden vóór de vervaldag opzegt.

Uw autoverzekering beheren is zeer gemakkelijk bij ING. U kiest immers zelf hoe u het liefst te werk gaat.

 • U gebruikt Home'Bank voor het elektronische beheer van uw ING Autoverzekering. Daarmee kunt u uw polis makkelijk en snel wijzigen zonder dat er papier aan te pas komt.
 • U belt het ING Autoteam op het nummer +32 2 464 65 01. Zij registreren meteen de gewenste aanpassingen aan uw polis.
 • Uiteraard kunt u ook steeds terecht in uw ING-kantoor.

U krijgt in elk geval altijd een brief en een e-mail om uw aanpassingen te bevestigen.

Bekijk de meest gestelde vragen.

De ING Autoverzekering omvat 5 basiswaarborgen:

 • Burgerlijke Aansprakelijkheid (wettelijk verplicht): vergoedt de schade die u aanbrengt aan derden.
 • Rechtsbijstand: neemt alle kosten op zich voor de verdediging van uw belangen, zoals advocaats- of gerechtskosten.
 • Mini-Omnium: beschermt u tegen schade ten gevolge van een onverwachte gebeurtenis (glasbreuk, diefstal, brand, hagel,...).
 • Omniumverzekering: beschermt u tegen schade door onverwachte gebeurtenissen (glasbreuk, diefstal, brand, hagel, …) maar ook tegen schade aan uw voertuig als u in fout bent.
 • Service bij schade (altijd inbegrepen): verleent bijstand na een ongeval in België.

U kunt uw autoverzekering uitbreiden met een aantal comfortwaarborgen:

 • Bestuurdersverzekering: vergoedt de medische kosten of het loonverlies bij werkonbekwaamheid wanneer u gewond bent door een ongeval in fout. Ook een eventueel overlijden is gedekt.
 • Premiebescherming na schade: zorgt ervoor dat uw premie niet stijgt bij een ongeval in fout.
 • Bijstand pech binnenland en buitenland: verleent bijstand na pech of een ongeval in België en het buitenland.

Lees meer over de waarborgen (pdf).

NN Group is een internationale verzekeraar en asset manager, actief in meer dan 18 landen, met een sterke aanwezigheid in een aantal Europese landen en Japan. Met ongeveer 11.500 medewerkers biedt de groep producten en diensten aan op het gebied van pensioenen, verzekeringen, investeringen en bankactiviteiten aan meer dan 15 miljoen klanten. NN Group omvat Nationale-Nederlanden, NN (voorheen bekend als ING Verzekeringen) en NN Investment Partners (voorheen bekend als ING Investment Management). NN Group is genoteerd op Euronext Amsterdam.

Neem contact op met ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel – Fax: + 32 2 547 83 20 – Tel.: + 32 2 547 61 02 – E-mail: klachten@ing.be of met de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel – Tel.: + 32 2 547 58 71 – Fax: + 32 2 547 59 75 – info@ombudsman.as - www.ombudsman.as

De hierboven-vermelde verzekeringen zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Om de premie te berekenen en een offerte te ontvangen, kunt u terecht in een ING-kantoor of op de simulator via www.ing.be of via Home’Bank.

U kunt de algemene informatie over de verzekeringen en het beleid van ING België nv en de verzekeraar inzake belangenconflicten (met inbegrip van de voordelen) raadplegen op www.ing.be > Tarieven en reglementen > Informatie en Reglementen.

Bij een contractovername van een andere verzekeraar kunnen wij alle administratieve formaliteiten in orde brengen. Maar u moet ons wel een schadeattest bezorgen. Als we dat attest niet tijdig ontvangen, zullen we de polis stopzetten.

De ING Autoverzekering wordt u onder voorbehoud van aanvaarding aangeboden door:

 • Verzekeringsbemiddelaar: ING België nv, verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – info@ing.bewww.ing.be – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789

 • Verzekeraar: NN Non-Life Insurance nv, vennootschap naar Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico’s te verzekeren, verzekeringsmaatschappij ingeschreven onder het codenummer groene kaart 1449. Vennootschapszetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland – Handelsregisternummer 27127537, onder toezicht van de Nederlandsche Bank.

 • Vertegenwoordiger in België: NN Insurance Services Belgium nv, bevoegd o.m. om in België schade te regelen voor NN Non-Life Insurance nv, verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het nummer 2551. Vennootschapszetel: Airport Plaza – Montreal Building, Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, België – www.nn.be – RPR Brussel – Btw BE 0890.270.750 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE95 3200 0812 7458.

Bereken de premie van uw autoverzekering

met Card Reader via Home’Bank

Ga verder in Home’Bank
Bereken de premie van uw autoverzekering

zonder Card Reader via ING.be

Ga verder in Home’Bank
Onderteken uw verzekeringscontract

in een ING-kantoor

Maak een afspraak online