Voertuig

5 juni 2018

Segmentatiebeleid ING Home & Family Insurance

Segmentatiebeleid van NN Non-Life Insurance bij de onderschrijving van een ING Home & Family Insurance.

Wat bepaalt of u verzekerd kunt worden of blijven, wat de verzekering omvat en wat u ervoor betaalt?

De volgende kenmerken zijn bepalend voor het aanvaarden van de verzekering van de woning en inhoud (eventueel met diefstal) (Home) en de verzekering familiale met rechtsbijstand (Family), de omvang van de verzekering en de prijs die u ervoor betaalt. Het gaat hierbij om zaken die hiervoor bepalende kenmerken zijn. Niet altijd wordt naar alle kenmerken gevraagd.

De kenmerken zijn:
 • het adres van de verzekerde woning; het adres geeft een indicatie op het risico van een schade of inbraak;
 • of u eigenaar of huurder bent; vergoedingen voor eigenaren gebeuren in nieuwwaarde en die van de huurder in werkelijke waarde;
 • of het een woning of een appartement(sgebouw) betreft;
 • of het uw hoofdverblijf betreft, of door u als eigenaar wordt verhuurd, of door u als tweede woning wordt gebruikt en soms verhuurd, of een voor bewoning bestemd gebouw is, maar tijdelijk leegstaat of in renovatie is;
 • of de woning een open, halfopen of gesloten bebouwing is; dit heeft invloed op de waarde van de woning en is ook van invloed bij schade door diefstal;
 • of het dak van het hoofdgebouw voor meer dan 25% uit riet bestaat; is dit het geval, dan zullen wij de verzekering niet aanvaarden;
 • of de woning in ruwbouw en nog niet winddicht is; voor deze woningen verlenen wij een beperktere dekking tijdens de ruwbouwperiode, waardoor er een lagere premie wordt berekend;
 • in welk jaar de woning is gebouwd; recente gebouwen zijn minder schadegevoelig;
 • wat de oppervlakte van uw hoofdgebouw, de kelders, de zolders en bijgebouwen is (en soms ook van uw garages elders in België gelegen); deze bepalen mee de nieuwwaarde in geval van eigenaar of werkelijke waarde in geval van huurder; ook geldt dat heel grote woningen niet altijd aanvaard zullen worden;
 • het aantal ruimtes in uw woning; dit bepaalt mee de nieuwwaarde in geval van eigenaar of werkelijke waarde in geval van huurder;
 • of het geraamte van de woning van hout is; dit bepaalt mee de nieuwwaarde in geval van eigenaar of werkelijke waarde in geval van huurder; de omvang van schade is soms ook groter (bijvoorbeeld bij brand);
 • of de woning volledig of gedeeltelijk geklasseerd is; geklasseerde woningen hebben vaak een andere waarde dan traditionele woningen;
 • of u een binnen- of buitenzwembad heeft; dit bepaalt mee de nieuwwaarde in geval van eigenaar of werkelijke waarde in geval van huurder;
 • of er een personenlift aanwezig is; dit bepaalt mee de nieuwwaarde in geval van eigenaar of werkelijke waarde in geval van huurder;
 • of de woning nooit langer dan 60 opeenvolgende nachten niet wordt bewoond; een regelmatig bewoonde woning geeft minder aanleiding tot een inbraak;
 • of de buitendeuren van de woning voorzien zijn van cilindersloten; een goed beveiligde woning geeft minder aanleiding tot een inbraak;
 • of er een INCERT alarm aanwezig is en zo ja hoe aan welke eisen deze voldoet; een goed beveiligde woning schrikt immers dieven af;
 • of er naast privébewoning ook een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend; wij verzekeren vrije beroepen behalve apothekers of enkel administratief werk - meer informatie hierover vindt u op www.ing.be (binnen de rubriek ‘Veel gestelde vragen’ van dit product);
 • voor welke waarde u de inhoud verzekert; hoe hoger de verzekerde waarde is hoe hoger de premie is die u betaalt; de verzekerde inhoud bepaalt ook de maximale vergoeding bij schade;
 • of er sprake is van afstand van verhaal van de eigenaar ten opzichte van de huurder; Is dit niet het geval dan kunnen wij schades verhalen op de huurder waardoor u een lagere premie zal betalen;
 • of de verzekerde woning in een gebied ligt dat is aangemerkt als een verzwaard risico op natuurrampen; dit heeft indicatie op het risico van een schade;
 • of er de laatste 5 jaar een brand-, familiale of autoverzekering door een verzekeringsmaatschappij is geweigerd of opgezegd; dit geeft ons informatie zodat wij het risico correct kunnen inschatten;
 • hoeveel schades door u en uw huisgenoten in de laatste 5 jaar geleden of veroorzaakt zijn; het geeft ons informatie zodat wij het risico correct kunnen inschatten;
 • hoeveel schades aan de woning door overstroming in de laatste 5 jaar geleden of veroorzaakt zijn; het geeft ons informatie zodat wij het risico correct kunnen inschatten;
 • hoeveel schades er zijn geleden of veroorzaakt nadat u uw verzekering heeft genomen; het geeft ons informatie zodat wij het risico correct kunnen inschatten en heeft mogelijk invloed op de voortzetting van de verzekering, welke voorwaarden van kracht zijn en welke premie u betaalt;
 • specifieke maatregelen die wij u voorstellen na inspectie van uw woning of bij wijziging van uw verzekering.
Voor de verzekering Familiale met rechtsbijstand gelden de volgende criteria:
 • of er de laatste 5 jaar een brand-, familiale of autoverzekering door een verzekeringsmaatschappij is geweigerd of opgezegd; dit geeft ons informatie zodat wij het risico correct kunnen inschatten;
 • hoeveel schades door u en uw huisgenoten in de laatste 5 jaar geleden of veroorzaakt zijn; het geeft ons informatie zodat wij het risico correct kunnen inschatten;
 • hoeveel schades er zijn geleden of veroorzaakt nadat u uw verzekering heeft genomen; het geeft ons informatie zodat wij het risico correct kunnen inschatten en heeft mogelijk invloed op de voortzetting van de verzekering, welke voorwaarden van kracht zijn en welke premie u betaalt;
 • specifieke maatregelen die wij u voorstellen bij wijziging van uw verzekering.