Obligaties en Afgeleide Instrumenten

Staatsbon

Beleg zonder risico dankzij een gegarandeerd vast rendement

Met een staatsbon uitgegeven door België overheid belegt u uw geld op een veilige manier dankzij het vast rendement, gegarandeerd door de Belgische staat. En u beschikt op elk ogenblik over uw kapitaal!

  • Vast rendement

    Vaste en gewaarborgde tarieven zodat u vooraf weet wat u bon zal opbrengen.

  • Makkelijk doorverkopen

    U kunt uw staatsbon op elk moment doorverkopen op de secundaire markt (zijn waarde fluctueert, in negatieve op positieve zin, in functie van diverse factoren).

  • Investeren zonder risico

    Uw belegging is gegarandeerd (enkel op de vervaldag) door de Staat: u kiest dus voor een veilige manier van sparen.

Kiezen voor een Staatsbon is kiezen voor de zekerheid van een vast en gewaarborgd rendement, terwijl u toch op elk ogenblik over uw kapitaal kunt beschikken.

Het is een effect met vast rendement en een jaarlijkse coupon in euro’s, uitgegeven door de Belgische staat voor niet-professionele beleggers. Het effect wordt vier maal per jaar uitgegeven op de primaire markt (maart, juni, september, december) en staat genoteerd op de Brusselse beurs.

ING België behoort tot de beleggingsinstellingen die door het Ministerie van Financiën erkend zijn.

Contacteer ons online: www.ing.be/klachten, bel ons: +32 2 464 60 01 of neem contact op met: ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel

Al contact gehad met ING? U kunt terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel of mail naar ombudsman@ombudsfin.be