Beleggen

17 mei 2022

Editoriaal

Het vooruitzicht van tragere economische groei in combinatie met aanhoudende inflatie en het verkrappingsbeleid van de centrale banken, zorgt voor een koortsachtige situatie op de financiële markten

  • De beurzen verloren een groot deel van het terrein dat ze in maart hadden gewonnen en staan opnieuw 11% lager dan aan het begin van het jaar (in euro’s).
  • Na bijna tien jaar van krimpende rentes op obligaties door de historisch gunstige inflatie en de aankoopprogramma’s van de centrale banken, leveren overheids- en bedrijfsobligaties nu hun slechtste rendement op jaarbasis op sinds 1990 (-12% sinds het begin van het jaar)! 
  • Grondstoffen blijven de best presterende activaklasse (+35% in 2022 en +36% in 2021) omdat ze – net als bepaalde segmenten van de aandelenmarkt – een betere bescherming bieden tegen de eerste inflatiegolf sinds het begin van de jaren ‘90.

In een context waarin de volatiliteit relatief hoog blijft en onrust alomtegenwoordig is, zijn beleggers op zoek naar bedrijven, sectoren en stijlen die toch nog goed presteren.

  • Als inflatie één van die pijnpunten blijft, zouden grondstoffen en grondstofbedrijven moeten blijven stijgen.
  • Nu de signalen van een vlucht naar kwaliteit door de groeizorgen duidelijk tot uiting komen in een sterkere dollar, kan dit beleggers in aandelen ertoe aanzetten om defensiever te gaan beleggen. Verwacht wordt dat beleggers zullen focussen op bedrijven met een grotere stabiliteit en voorspelbaardere winsten. Dit zijn aandelen met een lage rentegevoeligheid, zoals waardeaandelen (hoofdzakelijk energie en financials) die beter presteren dan groeiaandelen (+19% sinds het begin van het jaar, in euro’s) wanneer men verwacht dat de inflatie en de rentevoeten zullen stijgen. Ook meer “defensieve” bedrijven (zoals nutsbedrijven of gezondheidszorg) hebben – dankzij hun lagere afhankelijkheid van de economische situatie, prijszettingsvermogen, hoge dividendinkomsten of lage volatiliteit – bijna 17% beter gepresteerd dan cyclische aandelen (in euro’s) sinds de start van het jaar.

Beleggers die zich willen indekken tegen meer onrust op de markt, doen er goed aan om ook obligaties te kopen, aangezien zij nu gemiddeld 2,7% rente opleveren, in vergelijking met het gemiddelde dividendrendement van ongeveer 2,1% van de MSCI World All Countries index. Momenteel is de kloof tussen beide rendementen het grootst sinds 2011! In de VS – met forsere rentestijgingen – is het verschil (2%) nog groter!