Wettelijke informatie

Hieronder vinden jullie een overzicht van enkele wetgevingen die recentelijk gewijzigd of geïmplementeerd werden.

MiFID II - Gewijzigde beleggingsdienstverlening

In januari 2018 is onze beleggingsdienstverlening gewijzigd. Dit doen we om onze dienstverlening te verbeteren en om te voldoen aan de eisen die “Markets in Financial Instruments Directive” (MiFID) aan ons stelt. Hier leest u wat veranderd is

SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation

De SFDR regels hebben als doel om de transparantie rondom duurzaamheid te verbeteren door op een meer gestandaardiseerde manier hierover te rapporteren en zo beleggers beter te beschermen.