Zelf beleggen

The Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De SFDR regels hebben als doel om de transparantie rondom duurzaamheid te verbeteren door op een meer gestandaardiseerde manier hierover te rapporteren en zo beleggers beter te beschermen.

Duurzaamheid promoten in de financiële wereld

In 2018 heeft de Europese Commissie het EU Actieplan voor Duurzame Financiering gepubliceerd. Doel was om duurzaamheid binnen de financiële wereld te promoten. Deze wetten worden ook wel ESG-regelgeving genoemd, waarbij ESG voor “Environmental, Social en Governance” staat.

Wat is SFDR?

De SFDR regels sluiten aan bij de regelgeving die voortvloeit uit het EU Actieplan voor Duurzame Financiering. Deze regels hebben als doel om de transparantie rondom duurzaamheid te verbeteren en de beleggers beter te beschermen. Zij verplichten financiële instellingen om bepaalde duurzaamheidsinformatie openbaar te maken zowel op entiteitsniveau als op productniveau. Deze regels gaan van kracht op 10 maart 2021.

Toepassingsgebied van SFDR?

De SFDR regels zijn van toepassing op financiële instellingen (banken, verzekeraars, verzekeringstussenpersonen, vermogensbeheerders en beleggingsondernemingen, etc.) die in de EU actief zijn. Deze regels zijn van toepassing op financiële producten zoals:

Wat zijn de belangrijkste SFDR verplichtingen?

Op grond van de SFDR regels moeten financiële instellingen op entiteitsniveau (bvb. ING) en productniveau, bepaalde (ESG gerelateerde) duurzaamheidsinformatie openbaar maken. Deze informatie moet vervolgens op de website en vóór de aankoop van een financieel product verstrekt worden en, in een later stadium, in een periodieke informatieverstrekking over de producten in de portefeuille van de klant. Deze informatieverplichtingen gelden voor alle financiële instellingen in scope, ongeacht of ze zich specifiek bezighouden met duurzaamheid of niet. 

Transparantieverplichtingen op entiteitsniveau

Op entiteitsniveau moet de financiële instelling in het beleggingsproces of wanneer er advies wordt gegeven, voldoen aan volgende verplichtingen:

Transparantieverplichtingen op productniveau

Ook op productniveau gelden transparantievereisten op het gebied van duurzaamheid. Vóór de aankoop plaatsvindt, moet de financiële instelling aangeven hoe bij beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met duurzaamheidsrisico's, hoe dit invloed heeft op het verwachte rendement, of waarom dit niet gebeurt. Wordt een duurzaam product aangeboden, dan gelden aanvullende eisen qua informatie verplichting. Er moet dan extra informatie over de duurzaamheid van de beleggingen worden verschaft om te voorkomen dat allerlei beleggingen ten onrechte als 'groen' of 'duurzaam' worden gepromoot (''greenwashing'').

De SFDR bepaalt verschillende product categorieën: