Beleggen

Beleggingsprofielen

In het kader van de "MiFID"-reglementering over de bescherming van de beleggers heeft ING België verschillende beleggersprofielen ontwikkeld voor haar particuliere cliënten, die volgens deze reglementering allemaal als "retailcliënten" worden beschouwd en dus het hoogste beschermingsniveau genieten.

Personal Banking

In het kader van de "MiFID"-reglementering over de bescherming van de beleggers heeft ING België verschillende beleggersprofielen ontwikkeld voor haar particuliere cliënten, die volgens deze reglementering allemaal als "retailcliënten" worden beschouwd en dus het hoogste beschermingsniveau genieten.


De test wordt verricht op basis van een vragenlijst waarin de cliënt naar 4 aspecten wordt gevraagd: zijn kennis en ervaring op het gebied van beleggingen, zijn financiële positie, zijn beleggingshorizon en zijn houding tegenover het risico.

Op basis van het resultaat van de vragenlijst wordt een van de volgende 5 profielen bepaald:

 • Het beleggersprofiel "Secure" is uitsluitend gericht op beleggingen in obligaties en Tak 21 met kapitaalbescherming*** met een risiconiveau in overeenstemming met dat profiel.
  De aanbevolen activapercentages over enerzijds obligaties en gestructureerde producten met kapitaalbescherming en anderzijds aandelen bedragen respectievelijk 100% en 0%.
 • Het beleggersprofiel "Moderated" is hoofdzakelijk gericht op beleggingen in obligaties en gestructureerde producten** met kapitaalbescherming*** met een risiconiveau in overeenstemming met dat profiel. De aanbevolen activapercentages tussen enerzijds obligaties en gestructureerde producten met kapitaalbescherming en anderzijds aandelen bedragen respectievelijk 75% en 25%.
 • Het beleggersprofiel "Balanced" is gericht op beleggingen in aandelen, obligaties en gestructureerde producten** met kapitaalbescherming*** met een risiconiveau in overeenstemming met dat profiel. De aanbevolen activapercentages over enerzijds obligaties en gestructureerde producten met kapitaalbescherming en anderzijds aandelen bedragen 50-50 (gelijke componenten).
 • Het beleggersprofiel "Active" is vooral gericht op beleggingen in aandelen. De aanbevolen activapercentages over enerzijds obligaties en gestructureerde producten** met kapitaalbescherming*** met een risiconiveau in overeenstemming met dat profiel en anderzijds aandelen bedragen respectievelijk 30% en 70%.
 • Het beleggersprofiel "Dynamic" is in vergelijking met het beleggersprofiel "Active" nog meer gericht op beleggingen in aandelen. De aanbevolen activapercentages over enerzijds obligaties en gestructureerde producten** met kapitaalbescherming*** en anderzijds aandelen bedragen respectievelijk 0% en 100%.

De transacties worden uitgevoerd onder structureel beleggingsadvies****, en dienen bijgevolg te passen in het kader van de aanbevolen activaspreiding over de verschillende activaklassen volgens het beleggersprofiel van de cliënt.


* Personal Banking-cliënten zijn cliënten (inwoners) met jaarlijkse gemiddelde tegoeden van minstens 100.000 euro en die door een Personal Banker worden opgevolgd.

** In euros

*** Op de vervaldag

**** Met uitzondering van occasionele orders die telefonisch geplaatst zijn via onze helpdesk (deze transacties worden uitgevoerd onder ad-hoc beleggingsadvies).

Vergelijkende Tabel

De volgende tabel vermeldt de aanbevolen activapercentages (de "mediaan" - med.) en de toegestane maximumpercentages. Het gegeven advies moet de activaspreiding geleidelijk aan naar de mediaan laten evolueren. Het advies mag er nooit toe leiden dat de maximumpercentages worden overschreden.

Aandelen Obligaties en geldmarkt-instrumenten Gestructureerde producten
Secure % Medium 0 50 50
Maximum 0 100 100
Moderated % Medium 25 35 40
Maximum 35 100 100
Balanced % Medium 50 25 25
Maximum 60 100 100
Active % Medium 70 15 15
Maximum 85 100 100
Dynamic % Medium 100 0 0
Maximum 100 100 100
Praktisch
 • Er wordt maar rekening gehouden met orders die worden doorgegeven na een advies: de transacties die de cliënt via Home'Bank verricht, kunnen een invloed hebben op de activaspreiding.
 • Op het ogenblik van de transactie wordt altijd nagekeken of de toegestane maximumpercentages worden nageleefd.
 • De evolutie van de marktwaarde van de instrumenten kan achteraf de verhouding financiële instrumenten in de portefeuille beïnvloeden. Bovendien kunnen lichte afwijkingen op de toegestane maximumpercentages door omstandigheden gerechtvaardigd zijn.
Particulieren

In het kader van de "MiFID"-reglementering over de bescherming van de beleggers heeft ING België verschillende beleggersprofielen ontwikkeld voor haar particuliere cliënten, die volgens deze reglementering allemaal als "retailcliënten" worden beschouwd en dus het hoogste beschermingsniveau genieten.

De test wordt verricht op basis van een vragenlijst waarin de cliënt naar 4 aspecten wordt gevraagd: zijn kennis en ervaring op het gebied van beleggingen, zijn financiële positie, zijn beleggingshorizon en zijn houding tegenover het risico.

Op basis van het resultaat van de vragenlijst wordt een van de volgende 5 profielen bepaald:

 • Het beleggersprofiel "Secure" is uitsluitend gericht op beleggingen in obligaties en Tak 21 met kapitaalbescherming*** met een risiconiveau in overeenstemming met dat profiel op het moment van aankoop/onderschrijving.
 • Het beleggersprofiel "Moderated" is hoofdzakelijk gericht op beleggingen in obligaties en gestructureerde producten** met kapitaalbescherming*** met een risiconiveau in overeenstemming met dat profiel op het moment van aankoop/onderschrijving.
 • Het beleggersprofiel "Balanced" is gericht op beleggingen in aandelen, obligaties en gestructureerde producten** met kapitaalbescherming*** met een risiconiveau in overeenstemming met dat profiel op het moment van aankoop/onderschrijving.
 • Het beleggersprofiel "Active" is vooral gericht op beleggingen in aandelen met een risiconiveau in overeenstemming met dat profiel op het moment van aankoop/onderschrijving.
 • Het beleggersprofiel "Dynamic" is in vergelijking met het beleggersprofiel "Active"nog meer gericht op beleggingen in aandelen.

De transacties worden uitgevoerd onder ad-hoc (punctueel) beleggingsadvies, wat betekent productadvies met betrekking tot één of meer transacties in financiële instrumenten zonder te refereren naar de portefeuille van de cliënt. Dit betekent dus zonder rekening te houden met de spreiding van zijn/haar tegoeden bij ING in overeenstemming met het beleggersprofiel en rekening houdend met de beleggingshorizon van de cliënt op het moment van de transactie(s).


* Particuliere cliënten zijn cliënten die beschikken over jaarlijkse gemiddelde tegoeden van minder dan 100.000 euro.

** In euros.

*** Op de vervaldag

Deze test wordt enkel uitgevoerd in het kader van intekeningen op het pensioenspaarfonds via het kanaal "face to face". De kennis en ervaring van de cliënt per type instrument wordt getest. In het geval van het pensioenspaarfonds is dit de kennis en ervaring met fondsen, aandelen en obligaties.

Wanneer een cliënt geen kennis heeft met betrekking tot een type instrument weigert ING België om hem een instrument van dit type te verkopen via de kanalen "face to face" of "Phone'Bank".

Als het om een product gaat dat als eenvoudig wordt beschouwd (in de huidige stand van de wetgeving (mei 2014) voor beursgenoteerde aandelen en collectieve beleggingsinstellingen) kan de cliënt het product kopen via Home'Bank, via de dienst "execution only". De passendheid (kennis en ervaring van de cliënt) van een dergelijke belegging wordt dan niet nagekeken.

Mere info?