Beleggen

Obligaties

Ontvang een periodieke coupon** en een terugbetalingsprijs op de eindvervaldag*

Word obligatiehouder! Een obligatie is een schuldbekentenis van de instantie die ze uitgeeft. Ze heeft een vaste looptijd, een rentevoet die recht geeft op een periodieke coupon** en een terugbetalingsprijs op de eindvervaldag*.

  • Een vaste looptijd

    Een obligatie is verbonden aan een lening met een vaste looptijd. Concreet opent de emittent ervan een lening met bepaalde looptijd. U kunt dan op een of meer obligaties inschrijven. Elke obligatie vertegenwoordigt een participatie in die lening.

  • Periodieke coupon**

    Een obligatie is een schuldbekentenis van de emittent tegenover u: de obligatiehouder. Zo kunt u eventueel ook interesten ontvangen: coupons** (periodieke coupons hier).

  • Terugbetalingsprijs*

    Een obligatie heeft een terugbetalingsprijs op de eindvervaldag. Doorgaans is dat 100% van de nominale waarde van de obligatie.

* Recht op terugbetaling van het startkapitaal 100% door de emittent op de vervaldag (exclusief kosten), behalve in het geval van faillissement of wanbetaling (risico op faillissement) van de emittent en/of de garant. De bail-in kan gedefinieerd worden als een serie van maatregelen opgelegd door de toezichthoudende autoriteiten met als doel de verliezen van een in moeilijkheden verkerende kredietinstelling te laten dragen door een deel of alle schuldeisers, waartoe de investeerders die hebben ingeschreven op deze Notes behoren. Deze maatregelen kunnen uitmonden in een verlaging van het nominale bedrag van de Notes of in een omzetting ervan in aandelen van die kredietinstelling, om haar verliezen te absorberen en/of ze te herkapitaliseren (de verlaging van het nominale bedrag zou in sommige gevallen kunnen leiden tot een nulwaarde van de Notes).
** Eventuele coupon. U kunt eventueel ook interesten ontvangen (eveneens coupons genoemd). De rentevoet in kwestie kan vast zijn of variabel zijn.

Maak een afspraak

in een ING-kantoor naar keuze.

Ik maak een afspraak