Onze beleggingsproducten

Staatsbon

Geniet van een vast en gewaarborgd rendement!

Een staatsbon is een obligatie uitgegeven door de Belgische overheid met een jaarlijkse vaste coupon in euros. Op de eindvervaldag krijgt u 100% van het belegde kapitaal terug, behalve bij faillissement van of wanbetaling door de Belgische overheid.

 • Vast rendement

  Vaste en gewaarborgde tarieven, zodat u vooraf weet wat uw Staatsbon zal opbrengen.

 • Makkelijk doorverkopen

  U kan uw Staatsbons op elk moment doorverkopen op de secundaire markt. De waarde fluctueert, in negatieve of positieve zin, in functie van diverse factoren.

 • Risico's

  De voornaamste risico's zijn marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. U kan een beschrijving van deze risico's verder op deze pagina vinden bij 'De voornaamste risico's'.

Het is een obligatie met een jaarlijkse vaste coupon in euro’s, uitgegeven door de Belgische overheid voor niet-professionele beleggers. Het effect wordt vier maal per jaar uitgegeven op de primaire markt (maart, juni, september, december) en is het hele jaar verhandelbaar op de secundaire markt.

ING België behoort tot de beleggingsinstellingen die door het Ministerie van Financiën erkend zijn.

 • Vaste jaarlijkse coupons in euro.
 • Terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal op de eindvervaldag.
 • Je kan een staatsbon op elke bankwerkdag kopen of verkopen op de secundaire markt.
 • Kredietrisico: Is het risico dat het belegde kapitaal en de coupons gedeeltelijk of niet worden terugbetaald bij faillissement van of wanbetaling door de Belgische overheid.
 • Marktrisico: de marktprijs van de Staatsbons kan fluctueren als gevolg van een aantal factoren, waaronder de wijziging van de rentevoeten. Beleggers die hun Staatsbons willen verkopen vóór de eindvervaldag zullen dit moeten doen tegen de marktprijs. Dit kan resulteren in een meer- of minwaarde ten opzichte van de nominale waarde.
 • Liquiditeitsrisico: Een liquiditeitsaanbrenger aangeduid door de Staat verzekert de liquiditeit van de Staatsbons. Dit betekent dat je een staatsbon iedere bankwerkdag kan kopen of verkopen.

Kosten

 • Inschrijvingskosten: 0%
 • Transactiekosten bij een verkoop voor de eindvervaldag: 0,50% (min.50 euro)
 • Bewaarloon: 0,0121% (min 0,3025 euro) per maand (incl. BTW).
 • Distributievergoeding: ING ontvangt van de Belgische staat een vergoeding op het door haar geplaatste bedrag in functie van de looptijd (3 jaar: 0,75%, 5 jaar: 0,95% en voor 8 en 10 jaar: 1,15%), plus een variabele vergoeding van maximaal 0,20% die afhankelijk is van het geplaatste bedrag.
 • Voor het volledige tariefoverzicht verwijzen wij graag naar het tarief van de meest voorkomende beleggingsdiensten en -verrichtingen (PDF) van ING België.


Fiscaliteit

 • Roerende voorheffing: de coupons van dit product zijn momenteel onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.
 • Belasting op beursverrichting (TOB):
 • Tijdens de inschrijvingsperiode en op de eindvervaldag: geen belasting.
 • Bij aankoop of verkoop op de secundaire markt en indien de transactie plaatsvindt in België: 0,12% (max. 1.300 euro).
 • Belasting op effectenrekeningen: 0,15% (indien van toepassing).

Contacteer ons online: www.ing.be/klachten, bel ons: +32 2 464 60 01 of neem contact op met: ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel

Al contact gehad met ING? U kunt terecht bij de ombudsman voor bankgeschillen Ombudsfin, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel of mail naar ombudsman@ombudsfin.be