Zelf beleggen

Een regelmatig inkomen na je pensioen

Eenmaal met pensioen vallen je regelmatige inkomsten voor een deel weg. Hoe kun je dat opvangen?

Als je met pensioen gaat, valt een belangrijke inkomstensstroom weg: je loon. Deed je aan pensioensparen, individueel en/of met een groepsverzekering via je werkgever? Dan ontvang je een (groot) eenmalig bedrag. Maar samen met je wettelijk pensioen is de kans klein dat dit volstaat om jarenlang dezelfde levensstandaard te behouden.

Spaarpotje

Vooraf een spaarpotje aanleggen voor je pensioen is de veiligste keuze. Je geniet namelijk kapitaalgarantie tot 100.000 euro per bank en per persoon. Dat betekent dat dit geld beschermd is. Alleen: het rendement op spaargeld is al jaren erg laag, terwijl je spaargeld aan waarde verliest door de inflatie. Het leven wordt duurder, terwijl je spaargeld minder snel aandikt door de lage rente. 100.000 euro spaargeld levert vandaag op de meeste Belgische spaarrekeningen na een jaar amper 110 euro rente op. Onvoldoende dus om je levensstandaard te behouden.  

Wat met vastgoed?

Wil je een regelmatig, extra inkomen uit je vermogen tijdens je pensioen? Dan kun je overwegen om fysiek vastgoed te kopen en te verhuren. Dat kan interessant zijn, want je wordt niet belast op de werkelijke huurinkomsten. Alleen: ook vastgoed is niet risicoloos. Je moet geschikte huurders vinden, investeren in onderhoud, administratie regelen, je loopt het risico op leegstand, je moet rekening houden met de renovatieplicht, enzovoort. Koop je op oudere leeftijd vastgoed, dan kan dat doorwegen. Zeker omdat vastgoed een langetermijninvestering is. 

1. Beleggingsfondsen

Een eerste interessant alternatief is om te beleggen in beleggingsfondsen die een regelmatig inkomen beogen. Een beleggingsfonds is een ‘mandje’ van aandelen en/of obligaties.

Elk beleggingsfonds hanteert een eigen strategie om het gewenste rendement na te streven. Sommige fondsen zetten bijvoorbeeld sterk in op risicovolle aandelen om een hoog potentieel rendement na te streven. Andere fondsen pakken het dan weer voorzichtiger aan. Ze beleggen bijvoorbeeld enkel in bedrijven met een bewezen track record. Of in betrouwbare bedrijven die regelmatig een deel van hun winsten uitkeren aan hun aandeelhouders (de beleggers dus).

Heel wat beleggingsfondsen streven ernaar om een dividend (winstdeelname) uit te keren. De fondsbeheerder kan dat bijvoorbeeld doen door te beleggen in aandelen van bedrijven die zelf regelmatig een dividend uitkeren. Maar ook door te beleggen in obligaties van overheden en/of bedrijven die een regelmatige coupon uitkeren (tussentijdse rentebetaling).

Door te kiezen voor zulke ‘inkomen genererende’ beleggingsfondsen streef je 2 zaken na:

  1. Een regelmatig potentieel inkomen onder de vorm van een dividend.
  2. Profiteren van een mogelijke stijging van de markten waardoor je belegging in waarde kan toenemen.

Het potentieel rendement van beleggingsfondsen hangt af van de risico’s die je kan en wil nemen volgens je beleggersprofiel. In tegenstelling tot spaargeld is je kapitaal en rendement niet gegarandeerd.

2. Gestructureerde producten

Een tweede alternatief zijn gestructureerde producten. Dat zijn beleggingen waarvan de opbrengst afhangt van een vooraf vastgelegd scenario. Het rendement kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan de evolutie van een aandelenindex, een interestvoet, de koers van een munt, enzovoort.

Het eventuele rendement wordt vaak uitgekeerd via een coupon. Dat kan bijvoorbeeld op jaarlijkse basis, of eenmalig op het einde van de looptijd (bijvoorbeeld na 5 of 10 jaar). De gestructureerde producten die ING aanbiedt aan particuliere beleggers hebben een volledige of gedeeltelijke (bijvoorbeeld 90%) kapitaalbescherming. Dat betekent dat je op de vervaldatum je belegd bedrag terugkrijgt, behalve in geval van faillissement van de uitgever.

Met gestructureerde producten kun je een potentieel rendement behalen. De hoogte van het rendement hangt af van de risico’s die je kan en wil nemen volgens je beleggersprofiel. In tegenstelling tot spaargeld is je kapitaal en rendement niet gegarandeerd.

3. Tak 23-verzekering

Een derde optie is om te kiezen voor een tak 23-verzekering. Dat is een levensverzekering die gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Het rendement is afhankelijk van de prestatie van de onderliggende fondsen. Je kan ook een of meerdere begunstigden aanduiden: als je overlijdt, dan gaat het resterende kapitaal naar hen. Er moeten weliswaar successierechten betaald worden, maar het is een interessant instrument voor vermogensplanning en om in een mogelijk regelmatig inkomen te voorzien.

Meer informatie?