Beleggingsverzekeringen (Tak 23)

Bouw een toekomst op voor u of uw naasten door te beleggen in een beleggingsverzekering! Ontdek waaruit deze bestaat en welke oplossingen ING u biedt:

Wat is een tak 23-levensverzekering?

Een tak 23-beleggingsverzekering is een contract waarbij de verzekerde zijn kapitaal toevertrouwt aan de verzekeraar die het belegt in beleggingsfondsen. Hierdoor kunt u de kenmerken van een beleggingsfonds combineren met die van een tak 23-levensverzekering. Het (niet gegarandeerde) rendement van deze tak 23-levensverzekering is gekoppeld aan de prestaties van de onderliggende fondsen van het contract. U kunt dus een positief of negatief rendement hebben, waarbij kapitaalwinst of -verlies mogelijk is.

De verzekeringnemer bezit alle rechten op het levensverzekeringscontract: hij ondertekent het contract en wijst een of meer begunstigden aan die bij zijn overlijden de waarde van het contract ontvangen. Ook kan hij tijdens de looptijd van het contract andere begunstigden aanwijzen of het kapitaal in het levensverzekeringscontract geheel of gedeeltelijk afkopen.

Er worden specifieke begrippen gebruikt. Een paar voorbeelden: bij een levensverzekering wordt het geïnvesteerde bedrag ‘een premie’ genoemd, het opgebouwde kapitaal ‘de reserve’ en een opname ‘een afkoop’.

Tak 23-producten maken vermogensoverdracht eenvoudiger

In tegenstelling tot een klassiek fonds is een tak 23-levensverzekering een uitstekende formule om de overdracht van uw vermogen te plannen zoals u dat wilt.

U kunt vrij de personen aanwijzen die het kapitaal ontvangen bij uw overlijden: u kunt uw kapitaal overdragen aan een of meer personen, zoals bijvoorbeeld uw kleinkinderen. De successieregels en -rechten zijn altijd van toepassing overeenkomstig de Belgische wetgeving.

Tak 23-producten, beleggen op lange termijn met een beschikbare reserve

Bij ING weten we dat u altijd onverwacht geld nodig kunt hebben. Daarom kunt u steeds de reserve van uw contract (geheel of gedeeltelijk) opnemen. Hieraan kunnen voorwaarden gekoppeld zijn, afhankelijk van het specifieke tak 23-levensverzekeringsproduct en rekening houdend met uw beleggingshorizon die u vooraf met uw ING-adviseur hebt vastgesteld.

Klassiek beleggingsproduct (tak 23)

Door via een tak 23-levensverzekering te beleggen in een beleggingsfonds profiteert u van de voordelen van de levensverzekering maar ook van het potentieel van een beleggingsfonds.

De beschikbare reserve kan toenemen maar ook afnemen, waardoor het risico hoger is dan bij producten met een kapitaalbescherming of garantie.

Op langere termijn kan beleggen via een beleggingsverzekering een hoger rendement opleveren, al is dat niet gegarandeerd. Het onderliggend fonds biedt noch kapitaalbescherming noch kapitaalgarantie.

Onze oplossing: ING Life Invest

ING Life Invest is een beleggingsverzekering (tak 23) naar Belgisch recht, ontwikkeld door NN Insurance Belgium NV.

Vooraleer je belegt, raden we je aan om volgende documenten aandachtig te lezen: de algemene voorwaarden, het beheersreglement en het essentiële informatiedocument (EID) voor de belegger. Deze documenten zijn in 3 talen beschikbaar op www.ing.be (onderstaande link). Ze zijn ook gratis verkrijgbaar in uw ING-kantoor.

Product met gegarandeerde rente-uitkering

Met een tak 23-product met gegarandeerde rente-uitkering profiteert u van de voordelen van de levensverzekering, van het potentieel van een beleggingsfonds en van een levenslang gegarandeerde uitkering (maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse).

De beschikbare reserve kan toenemen maar ook afnemen, waardoor het risico hoger is dan bij producten met een kapitaalbescherming of -garantie. Op langere termijn kan beleggen via een beleggingsverzekering een hoger rendement opleveren, al is dat niet gegarandeerd. Het onderliggend fonds biedt noch kapitaalbescherming noch kapitaalgarantie.

De rente-uitkering is daarentegen wel gegarandeerd en wordt bij iedere uitkering onttrokken aan de reserve, waardoor de beschikbare reserve daalt. Indien er onvoldoende reserve zou overblijven, wordt de levenslang gegarandeerde rente door de verzekeraar betaald en dit zolang u leeft.

De waarde van het kapitaal dat u bij aanvang belegt, kan door twee factoren stijgen of dalen: de prestaties van het onderliggend beleggingsfonds en de uitkering van uw rente. De rente wordt onttrokken aan de reserve van uw contract door de verkoop van het aantal eenheden dat overeenstemt met de uitgekeerde rente. Door de betaling van de rente neemt de waarde van uw contract telkens af. Wees gerust, uw rente wordt in elk geval nooit lager (behalve als u zelf geld opneemt van uw contract).

Onze oplossing: ING Lifelong Income

ING Lifelong Income, een tak 23-levensverzekering naar Belgisch recht, ontwikkeld door NN Insurance Belgium nv (NN). 

Vooraleer je belegt, raden we je aan om volgende documenten aandachtig te lezen: de algemene voorwaarden, het beheersreglement en het essentiële informatiedocument (EID) voor de belegger. Deze documenten zijn in 3 talen beschikbaar op www.ing.be (onderstaande link). Ze zijn ook gratis verkrijgbaar in uw ING-kantoor.