Zelf beleggen

17 september 2018

Beleggingsproducten: een overzicht

Overweegt u om te gaan beleggen? Bent u nog op zoek naar het type belegging dat het best bij u past? Om u meer inzicht te verschaffen, biedt ING u een overzicht van de belangrijkste beleggingsproducten en de kenmerken ervan.

Obligatie: een soort lening aan een vennootschap of staat

Net als particulieren moeten bedrijven en overheden soms geld lenen om bepaalde projecten te financieren. Het probleem is echter dat het om financiële behoeften gaat die zo groot zijn dat een bank alleen er niet in kan voorzien. Om voor hun projecten voldoende kapitaal aan te trekken, geven deze bedrijven en overheden daarom obligaties uit op de markten.

Een obligatie is in feite een soort lening waarbij u de schuldeiser van het bedrijf wordt. De uitgever van de obligatie moet aan de beleggers een premie betalen in ruil voor de aanwending van hun kapitaal. Deze premie wordt betaald in de vorm van rente tegen een vooraf vastgestelde rentevoet. Deze rentevoet wordt vaak aangeduid met de term 'coupon'.

 

Obligaties zijn vastrentende effecten. De geleende som, ook wel de 'nominale waarde' genoemd, moet op de vervaldatum van de obligatie worden terugbetaald. Als u het effect behoudt tot de vervaldatum weet u dus precies welk bedrag u op dat moment krijgt uitgekeerd. Er is echter een risico aan verbonden wat betreft de uitgever van de obligatie, het zogeheten 'uitgeversrisico'. Als de uitgever namelijk failliet gaat, bestaat het risico dat u uw geld kwijt bent.

Aandeel: een eigendomstitel van een deel van een bedrijf

Wanneer bedrijven geld nodig hebben, kunnen ze ook aandelen uitgeven. Als u aandelen koopt, stelt u uw geld ter beschikking van een bedrijf en wordt u eigenaar van een deel van dat bedrijf. Het bezit van aandelen geeft u rechten, onder andere het recht op dividend als het bedrijf winst maakt, of het recht om te stemmen op algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Als het bedrijf verlies lijdt of failliet gaat, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Daarom worden aandelen 'risicokapitaal' genoemd.

Aandelen of obligaties? Schulden versus effecten

Obligaties zijn schuldpapieren, aandelen eigendomstitels. Door een aandeel te kopen, wordt de belegger vennoot van een vennootschap. Met die titel heeft hij stemrecht en/of het recht om een deel van de toekomstige winst te ontvangen. Door een schuldbewijs te kopen (anders gezegd, een obligatie), wordt de belegger schuldeiser van het bedrijf dat het heeft uitgegeven.

 

Het belangrijkste voordeel van schuldeiser zijn is dat u voorrang hebt op de aandeelhouders. Dit betekent dat bij faillissement de obligatiehouder vóór de aandeelhouder wordt terugbetaald. De schuldeiser heeft echter geen recht op de door het bedrijf gemaakte winst als het goed gaat.

In een beleggingsfonds kunt u uw beleggingen spreiden

Een beleggingsfonds heeft het voordeel dat de risico's beter worden verdeeld omdat de beleggingen worden gespreid. Toch wordt uw kapitaal niet gegarandeerd. De fondsbeheerders beleggen de middelen van de beleggers volgens een strategie en voorwaarden die vooraf zijn vastgesteld. Ze kunnen beleggen in beleggingsproducten zoals aandelen, obligaties en onroerend goed, maar ook beleggen in een mix van deze producten.

 

Een fonds biedt u ook de mogelijkheid te beleggen in producten die voor gewone beleggers niet toegankelijk zijn omdat er bijvoorbeeld een minimuminleg van 25 000 euro voor nodig is. Door een aandeel van een fonds te kopen, kunt u indirect van dit soort producten profiteren die anders voor de meeste beleggers onbetaalbaar zouden zijn.

 

Ook kunt u uw beleggingsportefeuille personaliseren door bijvoorbeeld in specifieke sectoren of duurzame bedrijven te beleggen. Er bestaan een aantal thematische fondsen die het voordeel hebben dat u niet zelf hoeft na te gaan waarin wordt belegd. Ook hoeft u die fondsen niet te volgen en de risico's ervan te beheren.

 

Pensioenspaarfondsen zijn misschien wel het bekendste fondstype. Fiscaal verschillen deze fondsen echter van andere beleggingsfondsen. De overheid biedt voor dit type producten namelijk fiscale voordelen om u te helpen bij de voorbereiding op uw pensioen.

 

Er bestaan nog een aantal andere soorten beleggingsfondsen, waarvan u hieronder een paar voorbeelden ziet.

Tak 23: levensverzekering en beleggingen in één product

Een Tak 23-product combineert de voordelen van een levensverzekering en beleggen in risicovollere producten. Een Tak 23-product biedt dus een potentieel hoger rendement dan een Tak 21-product, maar zonder dat daar enige garantie tegenover staat. Op basis van het risicoprofiel van de belegger worden de gestorte premies belegd in beleggingsfondsen.

 

Omdat een Tak 23-product in eerste instantie een levensverzekeringsproduct is, kunt u een begunstigde aanwijzen die het geld na uw overlijden erft. Ook kunt u desgewenst een andere begunstigde aanwijzen.

 

Verder moet erop worden gewezen dat de bescherming van het garantiefonds, dat garandeert dat de spaarder zijn geld terugkrijgt tot een bedrag van 100 000 euro per persoon en per bank of verzekeraar, niet van toepassing is op een Tak 23-levensverzekering. 

Uw beleggingsprofiel

Onze specialist stelt uw beleggersprofiel op aan de hand van een vragenlijst. Het is een manier om u beter te leren kennen en een goed zicht te krijgen op uw kennis en ervaring op het gebied van beleggingen, uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële situatie, uw beleggingshorizon en uw houding tegenover risico's. Op die manier kan uw adviseur ervoor zorgen dat u het beleggingsproduct of -advies krijgt dat het best bij u past.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de verschillende soorten fondsen? Wilt u met een van onze experts uw risicoprofiel vaststellen? Maak een afspraak met uw adviseur om samen te bepalen welke beleggingsvorm het best bij u past.