Beleggen

17 april 2018

Beleggingsprofielen

In het kader van de "MiFID"-reglementering over de bescherming van de beleggers heeft ING België verschillende beleggersprofielen ontwikkeld voor haar particuliere cliënten, die volgens deze reglementering allemaal als "retailcliënten" worden beschouwd en dus het hoogste beschermingsniveau genieten

Personal Banking

In het kader van de "MiFID"-reglementering over de bescherming van de beleggers heeft ING België verschillende beleggersprofielen ontwikkeld voor haar particuliere cliënten, die volgens deze reglementering allemaal als "retailcliënten" worden beschouwd en dus het hoogste beschermingsniveau genieten.

Vergelijkende Tabel

De volgende tabel vermeldt de aanbevolen activapercentages (de "mediaan" - med.) en de toegestane maximumpercentages. Het gegeven advies moet de activaspreiding geleidelijk aan naar de mediaan laten evolueren. Het advies mag er nooit toe leiden dat de maximumpercentages worden overschreden.

Aandelen Obligaties en geldmarkt-instrumenten Gestructureerde producten
Moderated % Medium 25 35 40
Maximum 35 100 100
Balanced % Medium 50 25 25
Maximum 60 100 100
Active % Medium 70 15 15
Maximum 85 100 100
Dynamic % Medium 100 0 0
Maximum 100 100 100
Praktisch
  • Er wordt maar rekening gehouden met orders die worden doorgegeven na een advies: de transacties die de cliënt via Home'Bank verricht, kunnen een invloed hebben op de activaspreiding.
  • Op het ogenblik van de transactie wordt altijd nagekeken of de toegestane maximumpercentages worden nageleefd.
  • De evolutie van de marktwaarde van de instrumenten kan achteraf de verhouding financiële instrumenten in de portefeuille beïnvloeden. Bovendien kunnen lichte afwijkingen op de toegestane maximumpercentages door omstandigheden gerechtvaardigd zijn.
Particulieren

In het kader van de "MiFID"-reglementering over de bescherming van de beleggers heeft ING België verschillende beleggersprofielen ontwikkeld voor haar particuliere cliënten, die volgens deze reglementering allemaal als "retailcliënten" worden beschouwd en dus het hoogste beschermingsniveau genieten.

Meer info?