Zelf beleggen

MiFID II - Gewijzigde beleggingsdienstverlening

In januari 2018 is onze beleggingsdienstverlening gewijzigd. Dit doen we om onze dienstverlening te verbeteren en om te voldoen aan de eisen die “Markets in Financial Instruments Directive” (MiFID) aan ons stelt. Hier leest u wat veranderd is.

Uw kosten- en lastenoverzicht

Meer informatie over de reeds betaalde kosten- en lasten en meer toelichting bij de verschillende posten vindt u hier.

Wat is MiFID II ?

De nieuwe Europese regels voor beleggingsdienstverlening ‘MiFID II’, die op 3 januari 2018 zijn ingegaan, zijn een herziening van MiFID I uit 2007.

MiFID II behoudt dezelfde principes, die op een aantal punten verder worden aangescherpt. Tijdens de financiële crisis kwamen het gebrek aan transparantie en de complexiteit van de financiële markten aan het licht. Dit vormde het uitgangspunt voor MiFID II dat voor een betere beleggersbescherming zorgt en aangepast is aan een nieuwe marktstructuur met een verhoogd concurrentieel karakter.

Meer informatie

  • Febelfin – Belgische federatie van de financiële sector

Wat betekent MiFID II voor u?

Op 3 januari 2018 is het Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in financiële Instrumenten en Spaar- en Beleggingsverzekeringen (BRVI) gewijzigd. Deze nieuwe versie van dit reglement wint aan leesbaarheid en is aangepast aan MiFID II.

Het is belangrijk dat beleggers een goed beeld krijgen van de beleggingskosten. En dit zowel over de kosten van onze beleggingsdienstverlening, als die van andere partijen, zoals productontwikkelaars van financiële instrumenten of beleggingen. Hierover informeren we graag, zowel voorafgaand aan de dienstverlening of transactie als achteraf, via een jaarlijks kosten- en lastenoverzicht.

U vindt informatie over de kosten van belleggingen via volgende kanalen: 

  • Tarieven: Een overzicht van de tarieven voor beleggen vindt u in het Tarief van de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden
  • Productdocumentatie (KIID): Kosten die u aan andere partijen betaalt, zoals productontwikkelaars van financiële instrumenten, vindt u in de productdocumentatie die we samen met u overlopen tijdens het beleggingsgesprek.
  • Wat zal het kosten?  In het overzicht van kosten en lasten van financiële instrumenten krijgt u vooraf een beter beeld van eenmalige en lopende kosten voor het kopen, verkopen en in portefeuille houden van de beleggingsproducten. Voorbeelden vindt u in de Kostenraming voor verrichtingen met financiële instrumenten.
  • Wat heeft het gekost? Achteraf geeft uw jaarlijkse kosten- en lastenoverzicht een gedetailleerd beeld van wat u effectief over het jaar betaald heeft. Meer info over de verschillende posten vindt u hier.

Wij stellen alles in het werk om uw transacties zo goed mogelijk uit te voeren. En optimaliseren daarbij de kosten, de snelheid en de kans op uitvoering van de order.  

Graag bieden we u meer inzicht hoe we uw orders (laten) uitvoeren en hoe we voor het best mogelijke resultaat zorgen. Op ing.be vind je een samenvatting met de best presterende handelsplatformen per beleggingscategorie. Een handelsplatform is de plek of beurs waar de transactie wordt uitgevoerd. Meer info vindt u hier.

MiFID II maakt een onderscheid tussen professionele en niet professionele klanten. Voor professionele klanten geldt een lager niveau van bescherming.  

ING behandelt u als een niet professionele klant, zo geniet u steeds van het hoogste niveau van bescherming.

Net als alle andere banken moet ING vanaf 3 januari 2018 bij de transactierapportage de toezichthouder AFM informeren. Daaronder vallen identiteitsgegevens van de belegger. Voor beleggende rechtspersonen moet dit vanaf 3 januari 2018 via Legal Entity Identifier (LEI) gebeuren. Hier vindt u meer informatie over LEI.

Vanaf 3 januari 2018 moeten alle banken bij de transactierapportage, eveneens alle identiteitsgegevens van natuurlijke personen doorspelen aan de toezichthouder (FSMA). Deze identiteitsgegevens baseren zich op de nationaliteit van de persoon. Voor Belgen is dit het Rijksregisternummer.

Mocht het zo zijn dat we nog niet over uw juiste gegevens beschikken, dan heeft u hiervoor reeds een brief ontvangen. Meer informatie vindt u op onderstaande pagina. Zit u nog met vragen, kom dan gerust langs in een van onze kantoren.

Als u in hefboomproducten belegt, dan ontvangt u een bericht bij waardedalingen van 10% of een meervoud daarvan (t.o.v. het voorgaande afgesloten kwartaal).

Goed omgaan met beleggingsinstrumenten eist ervaring en kennis van de belegger. MiFID II analyseert het niveau van de belegger nog beter dan de eerste versies. Beleggers worden getest tijdens het opstellen van het beleggingsprofiel. Dit met een aantal vragen over de producten die voor hen beschikbaar zijn.

Naast kennis en beleggingservaring wordt gepeild naar beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, beleggingshorizon en houding tegenover risico's. Zo wordt het beleggingsprofiel van de belegger in kaart gebracht.

Voor meer informatie over de verschillende beleggingsprofielen klik hier.

Meer weten?