Beleggen

18 januari 2019

MiFID II beleggingsprofielen

ING België heeft verschillende beleggingsprofielen ontwikkeld. Volgens deze reglementering worden alle cliënten als 'niet-professionele cliënten' beschouwd en genieten dus het hoogste beschermingsniveau.

Vergelijkende tabel

In deze tabel staan de aanbevolen activapercentages (het 'gemiddelde') en de toegestane maximumpercentages. Het advies mag er nooit toe leiden dat de maximumpercentages worden overschreden.


Meer weten?