Zelf beleggen

Nationale Identificatiecode (NID)

Identificatiecode voor natuurlijke personen

Te verstrekken identiteitsgegevens onder MiFID II

Om in orde te zijn met de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II), moeten klanten vanaf 3 januari 2018 hun geboortedatum, nationaliteit en nationale identificatiecode opgeven om financiële instrumenten te kopen en te verkopen. Dit document geeft de nodige info over het nationale ID-type dat u als klant moet verstrekken en wat u moet doen als u meerdere nationaliteiten hebt.

Hoe worden individuen geïdentificeerd onder MiFID II?

In het kader van MiFID II gebruikt ESMA (European Securities and Markets Authority) een reeks identificatiegegevens, gebaseerd op de nationaliteit van het individu.

U vindt ze terug in de technische regelgevingsnormen (Regulatory Technical Standards, RTS) 22 en in onderstaande tabel met de vereiste identificatiegegevens per nationaliteit en de te gebruiken identificatiecodes.

CONCAT als identificatiecode

CONCAT is een methode om een identificatiecode te genereren (ID) voor individuen door compressie of aaneenschakeling van vier gegevenselementen in onderstaande volgorde:

  1. Landcode (2 tekens: ISO 3166-1)
  2. Voornaam (de eerste 5 tekens aangevuld met # indien vereist)
  3. Naam (eerste 5 tekens aangevuld met # indien vereist)
  4. Geboortedatum (JJJJ-MM-DD)

Spijtig genoeg is de CONCAT-code niet uniek en kunnen soms meerdere personen met dezelfde CONCAT worden geïdentificeerd.

  • 6 van de landen (Oostenrijk (AT), Duitsland (DE), Frankrijk (FR), Hongarije (HU), Ierland (IR) en Luxemburg (LU)) gebruiken de CONCAT-benadering als enige identificatiecode.

Andere identificatiemethodes

  • Andere landen – zoals België - gebruiken nationale identificatiegegevens, paspoortnummers of belastingnummers. Normaal gezien beschikt ING over deze gegevens. Is dit niet het geval kan ING een CONCAT-ID aanmaken of de nationale identificatiecode opvragen.
  • 6 landen (Estland (EE), Spanje (ES), IJsland (IS), Italië (IT), Malta (MT) en Polen (PL)) werken niet met CONCAT als identificatiecode. Met als gevolg dat ING de nationale identificatiecode bij haar klanten moet opvragen.

Land van herkomst

Men gebruikt het land van herkomst om vast te stellen welk nationaal identiteitsbewijs u als klant moet aanleveren. Het gaat om het land of de landen waartoe u mogelijk behoort, door geboorte of naturalisatie en komt mogelijk niet overeen met het land waar u woont of werkt.

De tabellen op de volgende pagina’s tonen aan welke gegevens u voorrang moet geven. Als u Belg bent, geeft u uw rijksregisternummer op. Hebt u dit niet, dan maakt ING een ID-code aan met een combinatie van de nationaliteit, landcode, voornaam, naam en geboortedatum (CONCAT). Er is geen derde optie voor Belgen.

Wat als u meerdere nationaliteiten hebt?

Gebruik onderstaande regels om te weten welke nationaliteit u moet kiezen: