Beleggen

14 juni 2018

E-maildisclaimer

Met dit bericht laten we u weten dat de aansprakelijkheid beperkt is of zelfs volledig afgewezen.

Deze e-mail is uitsluitend bedoeld voor de ontvanger(s). Deze e-mail en de eventuele bijlagen bevatten mogelijk vertrouwelijke informatie en/of informatie die beschermd is door intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten. Deze e-mail houdt geen enkele verplichting in voor ING België tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in een schriftelijk akkoord tussen de geadresseerde en ING België.

Indien u dit bericht bij vergissing ontvangt, verzoeken wij u om de afzender hiervan op de hoogte te brengen door middel van de optie "Beantwoorden" en om deze e-mail onmiddellijk uit uw systeem te verwijderen en alle kopieën en bijlage(n) ervan te vernietigen. U mag deze e-mail of een onderdeel ervan direct noch indirect gebruiken als u niet de beoogde geadresseerde bent.

Berichten en bijlagen worden gescand op alle gekende virussen. Als dit bericht met een wachtwoord beveiligde bijlagen bevat, zijn de bestanden NIET op virussen gescand door het e-maildomein van ING. Gelieve bijlagen steeds te scannen voordat u ze opent.

ING België nv - Bank/Kredietgever - Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.200.393 - BIC : BBRUBEBB - Rekening: BE45 3109 1560 2789.

Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nr. 12381A