Beleggen bij ING

ING Focus Plan

Beleg in alle eenvoud en in uw eigen tempo

U wilt geleidelijk aan een stevig kapitaal opbouwen , om uw wettelijk pensioen aan te vullen of uw plannen te financieren? Wat dacht u van beleggen in plaats van sparen? Ontdek ING Focus Plan, een beleggingsplan op maat!

 • Op maat

  Via uw Focus Plan heeft u toegang tot een selectie van beleggingsfondsen. Weet wel dat uw kapitaal en uw rendement niet gewaarborgd zijn.

 • Op uw eigen tempo

  U kiest het bedrag en de frequentie van uw doorlopende betalingsopdracht, maar ook de looptijd van uw belegging. U kunt uw plan makkelijk kosteloos stopzetten of aanpassen.

 • Al vanaf 25 euro per maand

  U hebt er geen groot budget voor nodig. U kunt al beleggen vanaf 25 euro per maand via een periodiek order. Zo bouwt u moeiteloos een kapitaal op.

 • Risicospreiding

  Gespreid in de tijd instappen, verkleint het risico op een minder gunstig instapmoment. Bij eventuele koersdalingen, kunt u voor hetzelfde geld meer effecten kopen. 


 • Online of via kantoor

  U opent uw plan zelf online of in een kantoor. U volgt de prestaties op via uw computer, tablet of smartphone.

ING Focus Plan is een (niet fiscaal) periodiek beleggingsplan. Hiermee bouwt u geleidelijk een mogelijk hoger kapitaal op. U belegt uw geld in een fonds* op basis van het risico dat u wilt nemen. U geniet van de voordelen van een periodiek beleggingsplan waarmee je volgens een gekozen frequentie deelbewijzen van beleggingsfondsen aankoopt tegen verschillende koersen afhankelijk van de evolutie van de financiële markten.

Iedereen ouder dan 18 jaar met een ING-zichtrekening of ING Invest Account kan ervan profiteren.

*Met fonds bedoelen we 'instelling voor collectieve belegging' (= ICB). ICB is een algemene benaming voor instellingen die financiële middelen ophalen bij het publiek en die een portefeuille financiële instrumenten beheren. De term 'fonds' verwijst dus zowel naar beleggingsvennootschappen (beveks of bevaks) als naar gemeenschappelijke beleggingsfondsen, en hun compartimenten.

 • U kiest zelf het bedrag van uw doorlopende betalingsopdracht
 • Vanaf 25 euro tot maximaal 250 euro per maand bij opening online.
 • Wenst u een groter bedrag periodiek te beleggen, ga dan langs in uw kantoor.
 • U bepaalt zelf de frequentie van uw doorlopende betalingsopdracht
 • Bij opening online is de frequentie maandelijks.
 • Wenst u op een ander tempo te beleggen, ga dan langs in uw kantoor.
 • U kiest zelf de looptijd van uw ING Focus Plan
 • Bij opening online kan u een looptijd kiezen van 5, 10, 15 of 20 jaar.
 • Wenst u een andere looptijd, ga dan langs in uw kantoor.

U bepaalt zelf hoeveel risico u wilt nemen. Hoe meer risico u bereid bent te nemen, hoe hoger de mogelijke winst op uw beleggingen.

Risico en rendement van beleggingen zijn met elkaar verbonden. Het rendement van uw beleggingen kan schommelen en is niet gegarandeerd. Het is dus niet zeker dat u uw belegd kapitaal terugkrijgt. Afhankelijk van de fondsen* die u kiest, kan het ING Focus Plan u mogelijk een mooi rendement opleveren.

Uw beleggingen zijn gespreid over de tijd en verschillende sectoren, regio's en activiteiten om het risico zo goed mogelijk te beperken.

Raadpleeg de risico's in de 'Essentiële Beleggersinformatie' alvorens een fonds* in uw Focus Plan te kiezen.

 • Een flexibel beheer
 • Een ING-medewerker kan uw plan wijzigen of (tijdelijk) stopzetten. .
 • U kunt het bedrag, de looptijd, de frequentie en het fonds* aanpassen. U kunt uw ING Focus Plan ook stopzetten. Neem in dat geval contact op met uw kantoor of onze helpdesk.
 • Uw effectenrekening
 • U heeft nog geen ING effectenrekening? We openen automatisch een effectenrekening en koppelen die aan uw ING-zichtrekening of ING Invest account. Een effectenrekening is een rekening waarin de deelbewijzen van uw gekozen fonds* bewaard.
 • Hebt u al een ING-effectenrekening? Dan voegen we uw beleggingen van uw ING Focus Plan aan die effectenrekening toe.
 • Openen, beheren en stopzetten van het ING Focus Plan: gratis.
 • De kosten eigen aan het fonds*: raadpleeg de 'Essentiële Beleggersinformatie' van het gekozen fonds*
 • Bewaarkosten : De effecten die u koopt via uw ING Focus Plan worden gratis bewaard op een ING effectenrekening.