Aandelen

Voer uw beurstransacties uit via ING!

U wilt beleggen op de beurs en aandelen kopen of verkopen? U kunt dit heel eenvoudig via ING op de belangrijkste aandelenmarkten!

 • Aandelen kopen en verkopen

  ING biedt toegang tot haar thuismarkten Euronext, Brussel, Parijs, Amsterdam) alsook een selectie van de grootste marktkapitalisaties.

 • Online of via uw kantoor

  Voer uw beursorders zelf online in of contacteer uw ING-kantoor.

 • Kortingen via Home’Bank

  U geniet van extra kortingen op uw beursorders uitgevoerd via Home’Bank.

Een aandeel is een deel van het eigen vermogen van een onderneming. Een aandeelhouder is de eigenaar van dit bedrijf, in verhouding tot het aantal aandelen dat hij bezit. De aandelen van beursgenoteerde bedrijven kunnen vrij verhandeld worden op de beurs.

Aandelen zijn effecten die een deel van het kapitaal van een bedrijf vertegenwoordigen. Een aandeel bezitten staat dus gelijk met het eigenaarschap over een deel van een bedrijf.

 • Risico op kapitaalverlies: in het geval van een faillissement van het bedrijf riskeert de belegger zijn geïnvesteerde kapitaal te verliezen en ontvangt hij dus ook niet langer de dividenden waarop hij recht heeft.
 • Risico op fluctuatie van de waarde van het aandeel (marktrisico)
 • Risico op fluctuatie van de wisselkoers (munteenheidrisico): dit risico bestaat alleen bij beleggingen in vreemde munten. In het geval van een aankoop of verkoop kunnen de wisselkosten 3% van het geïnvesteerde bedrag bedragen.
 • Liquiditeitsrisico
 • Deze risico’s zijn verbonden aan alle beleggingsvormen. We raden u aan dat u zich goed informeert en de aandelenhandel goed bestudeert vooraleer u gaat beleggen op de beurs.


Hieronder vindt u informatie over lopende aandelentransacties waaraan u momenteel kunt deelnemen.

 • Bedrijf :  MONTEA Comm. VA.
 • Beschrijving :   Kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht
 • Periode :   22.02.2019 tot en met 28.02.2019 inbegrepen
 • Documentatie
 • Meer info op www.montea.com een externe site van ING.                         

Indien u klachten heeft kan u terecht bij ING, Complaint Management, Sint- Michielswarande 60, 1040 Brussel of via email, klachten@ing.be. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert 2-laan 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Via Home’Bank

En profiteer van kortingen

Ga naar Home'Bank
Via uw kantoor

Maak een afspraak online

Maak een afspraak