Beleggen

Structured Notes en afgeleide instrumenten

Ontdek het huidige aanbod van ING!

Wilt u een mogelijk rendement dat gekoppeld is aan onderliggende waarden? Beleg dan in Structured Notes (op de vervaldag krijgt u 100% van uw startkapitaal terug*) of in afgeleide instrumenten (mogelijk verliest u kapitaal).

  • Bepaalde looptijd

    En een vooraf bepaalde inschrijvingsperiode

  • Recht op terugbetaling van het kapitaal (volledig of gedeeltelijk)*

    De terugbetaling gebeurt op de eindvervaldag van de Structured Note. Opgelet: de waarde van de Structured Note kan stijgen en dalen op de secundaire markt onder invloed van allerlei factoren: de herziening van de rating van de emittent, de evolutie van de marktrente, van de nominale rente of de index. Als u de Structured Note verkoopt voor de vervaldag, kan dit dus zowel een waardevermeerdering als een waardeverlies als gevolg hebben.

  • Mogelijk hoog rendement

    Met de mogelijkheid van een potentiël hoger rendement.

* Recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal door de emittent op de vervaldag (exclusief kosten), behalve in het geval van faillissement en/of risico op faillissement en/of bail-in van de emittent. Bail-in kan gedefinieerd worden als een serie van maatregelen opgelegd door de toezichthoudende autoriteiten met als doel de verliezen van een in moeilijkheden verkerende kredietinstelling te laten dragen door een deel of alle schuldeisers, waartoe de investeerders die hebben ingeschreven op deze Notes behoren. Deze maatregelen kunnen leiden tot een verlaging van het nominale bedrag van de Notes of in een omzetting ervan in aandelen van die kredietinstelling, om haar verliezen op te vangen en/of te herkapitaliseren (de verlaging van het nominale bedrag zou in sommige gevallen kunnen leiden tot een nulwaarde van de Notes).

Ga langs in een ING-kantoor

Kies een kantoor en maak een afspraak in de agenda van onze beleggingsadviseur.

Vind een kantoor