Duurzaam en verantwoord beleggen

Onze beleggingsoplossingen geven u de mogelijkheid om te beleggen met een positieve impact op de samenleving zonder dat uw potentieel rendement in gedrang komt.

Duurzaam beleggen: waar hebben we het eigenlijk over?

Ontdek het interview van kanaal Z met Liesbeth Van de Craen, ING Investment Expert.

Duurzame en verantwoorde beleggingen houden rekening met ESG criteria

Beleggers beperken zich niet langer tot enkel de financiële overwegingen van een belegging. Niet-financiële aspecten spelen een steeds grotere rol in het besluitvormingsproces dat voorafgaat aan investeringen. En als de klimaatproblematiek cruciaal is, dan gaat duurzaamheid verder. Bij ING houden we daarom rekening met alle onderstaande criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG).


Environmental 

Milieu verwijst naar de betrokkenheid van bedrijven op het gebied van milieubescherming. Bijvoorbeeld uitputting van de natuurlijke grondstoffen, vervuiling, afval of waterverontreiniging.

Social

Sociaal verwijst naar de relatie tussen bedrijven en mensen. Daarbij gaat het niet alleen om mensenrechten, maar vooral om de belangrijke relatie van een bedrijf met zijn medewerkers en leveranciers. Bijvoorbeeld mensenrechten, kinderarbeid, arbeidsvoorwaarden of werknemersrelaties.

Governance

Ondernemingsbestuur heeft betrekking op het bestuur en het beloningsbeleid van een onderneming, de rechten van de aandeelhouders alsook van bredere belangengroepen zoals belastingbetalers. Bijvoorbeeld omkoping en corruptie, diversiteit en structuur van bestuur, salaris bestuurders of relatie met belanghebbende. 

Waarom beleggen via ING's duurzame en verantwoorde beleggingsoplossingen?

  • Bij ING selecteren we als fondsendistributeur* uiterst nauwgezet duurzame en verantwoorde fondsen via een uniek selectieproces dat volledig is afgestemd op ESG-criteria. Dit unieke selectieproces houdt niet alleen rekening met de ESG-criteria, maar ook met de risico- en rendementsoverwegingen.
  • Positieve impact hebben op de samenleving. Door  te beleggen in bedrijven die rekening houden met de ESG-criteria in hun dagelijks bestuur, kunt u een betekenisvolle impact hebben op de samenleving.
  • Persoonlijke waarden afstemmen op uw beleggingen.
  • Mogelijk rendement combineren met een positieve impact op de samenleving

Voorgestelde beleggingsoplossingen

Met behulp van een ING-expert vindt u in ons aanbod duurzame en verantwoorde beleggingsoplossingen die het beste aansluiten bij uw beleggingsprofiel.

Ontdek hieronder het aanbod aan beleggingsoplossingen van ING.

Meer weten?

Lees meer over: Zelf beleggen , ,