Duurzaam beleggen

ING biedt u de mogelijkheid te beleggen in bedrijven die zich onderscheiden door hun duurzaam ontwikkelingsbeleid. Duurzaam beleggen is namelijk niet alleen goed voor uw eigen toekomst, maar ook voor die van toekomstige generaties.

Kies voor een andere manier van beleggen. Ontdek duurzaam beleggen:

  • Daarmee levert u een positieve bijdrage en zorgt u er mede voor dat de bedrijven waarin u belegt rekening houden met duurzame ontwikkeling bij hun dagelijkse activiteiten.
  • Op lange termijn kan duurzaam beleggen meerwaarde opleveren en dus ook een potentieel rendement bieden. We wijzen er op dat duurzame beleggingen, net als alle andere soorten beleggingen, risico’s met zich meebrengen en – afhankelijk van het product -geen gewaarborgd kapitaal bieden.
  • Net als bij de traditionele methode worden de beleggingen gekozen volgens een nauwkeurig proces en sluiten ze perfect aan bij de algemene strategie van ING.

ING en duurzaamheid

Als bank, onderneming en lid van onze samenleving vervult ING een actieve rol op het gebied van duurzaamheid.

Duurzame beleggingsoplossingen

Bij ING selecteren we als verdeler van fondsen*, uiterst zorgvuldig en via een uniek selectieproces de beste duurzame fondsen die voldoen aan de ESG-criteria. 


De afkorting ESG staat voor de criteria aan de hand waarvan een belegging wordt beoordeeld:

  • Het criterium ‘Environmental’ (milieu) heeft betrekking op de betrokkenheid van bedrijven op het gebied van milieubescherming.
  • Het criterium ‘Social’ (maatschappelijk) verwijst naar de relatie van een bedrijf met de persoon. Daarbij gaat het niet alleen om mensenrechten, maar vooral om de belangrijke relatie van een bedrijf met zijn medewerkers en leveranciers.
  • Het criterium ‘Governance’ (bestuur) heeft betrekking op het bestuur van een onderneming, het beloningsbeleid van een onderneming en de rechten van aandeelhouders maar ook van bredere stakeholdergroepen, zoals belastingbetalers.


De meeste producten die ING commercialiseert in zijn gamma van duurzame beleggingen, zijn een combinatie van deze benaderingen, wat ING ondersteunt. Ons duurzaam beleggingsbeleid is er namelijk op gericht ESG fondsen te commercialiseren die bedrijven en beleggers aanmoedigen om duurzame ontwikkeling een belangrijkere rol te laten spelen in hun activiteiten en keuzes.


Afhankelijk van uw beleggersprofiel kunt u investeren in gemengde fondsen (aandelen en obligaties) of aandelenfondsen (enkel aandelen). De ESG-fondsen worden streng geselecteerd op basis van hun beheer, het risico, de prestaties en de diversificatie van het fonds.

Meer weten?

Lees onze brochure (PDF).

Lees meer over: Beleggen , Termijnrekening ,