Beleggen

6 januari 2020

De beleggingsstrategie van ING

Een beleggingsstrategie helpt u om doordachte beslissingen te kunnen maken. Zelf een strategie opstellen en opvolgen is een stevige klus. Daarom kan het een interessant alternatief zijn om de beleggingsstrategie van ING te volgen.

Wat is een beleggingsstrategie?

Op lange termijn biedt beleggen een sterk rendementspotentieel. Daar bent u al van overtuigd. Maar in welke beleggingen u nu best investeert en op welk moment: dat is andere koek.

Om die beslissingen doordacht te maken, heeft u een beleggingsstrategie nodig. Op basis van uw risicoprofiel kiest u een te volgen route en legt u de doelstellingen vast die u wil bereiken. Waarin, wanneer, waarom en hoeveel u best investeert, hangt dus af van uw gekozen beleggingsstrategie. 

Kan ik zelf een beleggingsstrategie opstellen?

Dat kan als u over voldoende kennis van de financiële markten beschikt en tijd heeft om regelmatig met uw beleggingen bezig te zijn. Uw beleggingsstrategie dient zowel robuust als flexibel te zijn om in verschillende marktomstandigheden uw doelstellingen te bereiken. 

Wat als ik geen tijd heb om daarmee bezig te zijn?

De meeste beleggers hebben geen tijd of zin om een strategie uit te stippelen en om dagelijks hun beleggingen op te volgen. Een benchmark kiezen, economische data monitoren, zoeken naar nieuwe opportuniteiten, risico’s afwegen, de portefeuille regelmatig herbalanceren … dat is arbeidsintensief en tijdverslindend.

Zelfs al hebben ze vooraf een strategie opgesteld: veel beleggers handelen in de praktijk vanuit hun buikgevoel. Daardoor nemen ze vaak te snel winst, of houden ze beleggingen die het minder goed doen te lang bij. Na enkele maanden of jaren is er dan van een strategie geen sprake meer. En verwatert de kans dat ze hun financiële doelen halen.

Daarom kiezen beleggers er vaak bewust voor om dit huiswerk niet zelf te doen, en een beleggingsstrategie van een professional te volgen. 

Hoe kan ik een beleggingsstrategie volgen?

Dat kan bijvoorbeeld door te beleggen in een of meerdere beleggingsfondsen, waarbij een professionele beheerder een strategie ontwikkelt en opvolgt. Die beleggingsfondsen kiest u niet lukraak. U dient na te gaan welke strategie het best bij uw doelstellingen past. Uw adviseur bij ING helpt u graag op basis van uw risicoprofiel en doelstellingen een gepaste keuze te maken.

Belegt u als particuliere klant in fondsen? Dan kunt u kiezen uit een selectie van fondsen die worden beheerd door onze partners, stuk voor stuk gerenommeerde beleggingsfondsen: AXA Investment Managers, Blackrock, Amundi, Franklin Templeton Investments en NN Investment Partners. Daarnaast stellen we u ook oplossingen voor die werden uitgewerkt met onze inhouse fondsenbeheerder: ING Solutions Investment Management. Die selectie is voor particuliere beleggers voldoende om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Elke maand stelt ING een beperkte lijst van beleggingsfondsen samen met fondsen die steeds aansluiten bij de beleggingsstrategie en economische visie van de bank.

Hoe krijgt de beleggingsstrategie van ING vorm?

De strategie krijgt vorm via een robuust traject, dat er (heel vereenvoudigd) als volgt uitziet.

  1. Een team van tientallen ING-experts houdt de vinger aan de pols van de economie en de financiële markten. Dat gebeurt via eigen onderzoek en informatie afkomstig van dataleveranciers. Op basis daarvan formuleert het team een visie op de economie en op alle belangrijke financiële markten.
  2. Op basis van de visie van de ING-experts krijgt elke activaklasse een score op vlak van aantrekkelijkheid. Daarbij worden niet alleen de overkoepelende activaklassen (aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en cash) guequoteerd. Ook subklassen krijgen een cijfer volgens thema, sector, grootte,... Subklassen zijn bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen, aandelen in de gezondheidszorg, midcaps, staatsobligaties van emerging markets, enzovoort. Hoe aantrekkelijker, hoe meer gewicht een activaklasse en subklasse krijgt in de beleggingsstrategie.
  3. Voor elke activaklasse en subklasse worden de meest efficiënte oplossingen geselecteerd uit een breed universum. Voor aandelen maakt ING bijvoorbeeld een selectie van 50-tal bedrijven, uit een universum van 1.100 bedrijven. Hetzelfde gebeurt voor obligaties, beleggingsfondsen, enzovoort.
  4. Belegt u in beleggingsfondsen? ING biedt maandelijks haar aankoopselectie bij in haar shortlist. Deze shortlist bestaat uit beleggingsfondsen die het nauwst aansluiten bij de beleggingsstrategie van ING.
Wie stelt de beleggingsstrategie bij ING samen?

Het team bij ING bestaat onder meer uit economen, analisten en portefeuillebeheerders. Hoewel het team vanuit België opereert, hanteert het een globale visie. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar beleggingsopportuniteiten in de eigen achtertuin, maar in alle belangrijke financiële markten. Het team komt om de 2 weken samen. Of nog dezelfde dag wanneer er zich uitzonderlijke bewegingen op de markten voordoen.

Hoe ziet de beleggingsstrategie van ING er vandaag uit?

Een beleggingsstrategie is niet statisch, maar in beweging. Daardoor verschuiven de gewichten van activaklassen ook geregeld in de beleggingsstrategie van ING, net als de selectie van aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, enzovoort.

Meer info?

Wilt u persoonlijke begeleiding bij het kiezen van uw beleggingsfondsen? Onze experts staan voor u klaar. Maak een afspraak en ontdek samen met hen welke beleggingsfondsen het best bij uw profiel passen.

Bent u Private Banking-klant?

Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor Private Banking (vanaf 500.000 euro). Op basis van de globale beleggingsstrategie van ING stelt een portfoliomanager voor u een portefeuille samen die aansluit bij uw risicoprofiel en doelstellingen. De portefeuille kan onder meer bestaan uit beleggingsfondsen, aandelen, obligaties en gestructureerde producten. Hoe de portefeuille ook samengesteld wordt (van heel defensief tot heel dynamisch), de beleggingsstrategie van ING is telkens de rode draad. U en uw portfoliomanager zitten regelmatig samen om het resultaat hiervan te bespreken, dus u houdt de touwtjes in handen. U kunt ook kiezen voor een modelportefeuille (beleggingsfonds) waarbij u het beheer volledig overlaat aan een team van experts die het beleggingsfonds exclusief beheren voor ING private banking. Als u kiest voor discretionair beheer, dan volgt de samenstelling van uw portefeuille mee de strategische visie van ING, rekening houdend met uw risicoprofiel.

Als u belegt binnen Private Banking, dan kan uw Private Banker u fondsen voorstellen van tientallen fondsenhuizen. Op die manier kunt u voor een groter vermogen uw beleggingen verder diversifiëren en eigen accenten leggen.