Beleggen bij ING

19 november 2020

De beleggingsstrategie van ING

Een beleggingsstrategie helpt je om doordachte beslissingen te kunnen maken. Zelf een strategie opstellen en opvolgen is een stevige klus. Daarom kan het een interessant alternatief zijn om de beleggingsstrategie van ING te volgen.

Wat is een beleggingsstrategie?

Op lange termijn biedt beleggen een sterk rendementspotentieel. Daar ben je al van overtuigd. Maar in welke beleggingen investeren en op welk moment: dat is andere koek.

Om die beslissingen doordacht te maken, heb je een beleggingsstrategie nodig. Op basis van je risicoprofiel kies je een te volgen route en leg je de doelstellingen vast die je wil bereiken. Waarin, wanneer, waarom en hoeveel je best investeert, hangt dus af van je gekozen beleggingsstrategie.

Kan ik zelf een beleggingsstrategie opstellen?

Dat kan als je over voldoende kennis van de financiële markten beschikt en tijd hebt om regelmatig met je beleggingen bezig te zijn. Je beleggingsstrategie dient zowel robuust als flexibel te zijn om in verschillende marktomstandigheden je doelstellingen te bereiken.

Wat als ik geen of weinig tijd heb?

De meeste beleggers hebben geen tijd of zin om een strategie uit te stippelen en om dagelijks hun beleggingen op te volgen. Een benchmark kiezen, economische data monitoren, zoeken naar nieuwe opportuniteiten, risico’s afwegen, de portefeuille regelmatig herbalanceren, de volatiliteit beperken … dat is arbeidsintensief en tijdverslindend. Zeker in het huidige economische klimaat.

Zelfs al hebben ze vooraf een strategie opgesteld: veel beleggers handelen in de praktijk vanuit hun buikgevoel. Daardoor nemen ze vaak te snel winst, of houden ze beleggingen die het minder goed doen te lang bij. Na enkele maanden of jaren is er dan van een strategie geen sprake meer. En verwatert de kans dat ze hun financiële doelen halen.

Daarom kiezen beleggers er vaak bewust voor om dit huiswerk niet zelf te doen, en een beleggingsstrategie van een professional te volgen.

Hoe kan ik een beleggingsstrategie volgen?

Dat kan bijvoorbeeld door te beleggen in een of meerdere beleggingsfondsen*, waarbij een professionele beheerder een strategie ontwikkelt en opvolgt. Die beleggingsfondsen kies je niet lukraak. Je dient na te gaan welke strategie het best bij je doelstellingen past. Je ING-adviseur helpt je graag verder om een beleggingsprofiel op te stellen dat beantwoordt aan je risicoprofiel, doelstellingen, enzovoort.

* Met fonds wordt 'instelling voor collectieve belegging' (ICB) bedoeld. ICB is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

Belegt u als particuliere klant in fondsen?

Dan kan je kiezen uit een selectie van fondsen die worden beheerd door onze gerenommeerde partners: AXA Investment Managers, Blackrock, Amundi, Franklin Templeton Investments en NN Investment Partners.

Daarnaast stellen we je ook oplossingen voor die werden uitgewerkt met onze inhouse fondsenbeheerder: ING Solutions Investment Management. Deze selectie is voor particuliere beleggers voldoende om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen.

Elke maand stelt ING een beperkte lijst van beleggingsfondsen samen met fondsen die steeds aansluiten bij de beleggingsstrategie en economische visie van de bank.

Hoe krijgt de beleggingsstrategie van ING vorm?

De strategie krijgt vorm via een robuust traject, dat er (heel vereenvoudigd) als volgt uitziet.

  1. Een team van tientallen ING-experts houdt de vinger aan de pols van de economie en de financiële markten. Dit gebeurt via eigen onderzoek en informatie afkomstig van dataleveranciers. Op basis daarvan formuleert het team een visie op de economie en op alle belangrijke financiële markten.
  2. Op basis van de visie van de ING-experts krijgt elke activaklasse een score op vlak van aantrekkelijkheid. Daarbij worden niet alleen de overkoepelende activaklassen (aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en cash) gequoteerd. Ook subklassen krijgen een cijfer volgens thema, sector, grootte, regio, ... Subklassen zijn bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen, aandelen in de gezondheidszorg, midcaps, staatsobligaties van emerging markets, enzovoort. Hoe aantrekkelijker, hoe meer gewicht een activaklasse en subklasse krijgt in de beleggingsstrategie.
  3. Voor elke activaklasse en subklasse worden de meest efficiënte oplossingen geselecteerd uit een breed universum. Voor aandelen maakt ING bijvoorbeeld een selectie van 50-tal bedrijven, uit een universum van 1.100 bedrijven. Hetzelfde gebeurt voor obligaties, beleggingsfondsen, enzovoort.
  4. Beleg je in beleggingsfondsen? ING stuurt maandelijks (indien nodig) haar aankoopselectie bij in haar shortlist. Deze shortlist bestaat uit beleggingsfondsen die het nauwst aansluiten bij de beleggingsstrategie van ING.

Wie stelt de beleggingsstrategie bij ING samen?

Het team bij ING bestaat onder meer uit economen, analisten en portefeuillebeheerders. Hoewel het team vanuit België opereert, hanteert het een globale visie. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar beleggingsopportuniteiten in de eigen achtertuin, maar in alle belangrijke financiële markten. Het team komt om de 2 weken samen. Of nog dezelfde dag wanneer er zich uitzonderlijke bewegingen op de markten voordoen.

Hoe ziet de beleggingsstrategie van ING er vandaag uit?

Een beleggingsstrategie is niet statisch, maar in beweging. Daardoor verschuiven de gewichten van activaklassen ook geregeld in de beleggingsstrategie van ING, net als de selectie van aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, enzovoort.

Meer info?

Wil je persoonlijke begeleiding bij het kiezen van je beleggingsfondsen? Onze experts staan voor je klaar. Maak een afspraak en ontdek samen welke beleggingsfondsen het best bij jouw profiel passen.

Ben je Private Banking-klant?

Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor Private Banking (vanaf 500.000 euro). Op basis van de globale beleggingsstrategie van ING stelt een portfoliomanager voor je een portefeuille samen die aansluit bij je risicoprofiel en doelstellingen. De portefeuille kan onder meer bestaan uit beleggingsfondsen, aandelen, obligaties en gestructureerde producten. Hoe de portefeuille ook samengesteld wordt (van heel defensief tot heel dynamisch), de beleggingsstrategie van ING is telkens de rode draad. Jij en je portfoliomanager zitten regelmatig samen om het resultaat hiervan te bespreken, dus je houdt de touwtjes in handen. Je kan ook kiezen voor een modelportefeuille (beleggingsfonds) waarbij je het beheer volledig overlaat aan een team van experts die het beleggingsfonds exclusief beheren voor ING Private Banking. Als je kiest voor discretionair beheer, dan volgt de samenstelling van je portefeuille mee de strategische visie van ING, rekening houdend met je risicoprofiel. Als je belegt binnen Private Banking, dan kan je Private Banker je fondsen voorstellen van tientallen fondsenhuizen. Op die manier kan je voor een groter vermogen je beleggingen verder diversifiëren en eigen accenten leggen.