Onze beleggingsproducten

18 mei 2022

Richtlijnen Verantwoord beleggen

Hier lees je per beleggingsbenadering hoe we duurzaamheid integreren in het beleggingsproces.

 • Duurzaam beleggen

  ESG (Environment - Social - Governance) factoren spelen een grote rol bij het maken van beleggingsbeslissingen

  Combineert positieve impact op de samenleving met een potentieel financieel rendement.

 • Verantwoord beleggen

  ESG factoren worden weloverwogen meegenomen in de beleggingsbeslissingen

 • Traditioneel beleggen

  We streven ernaar om in deze beleggingen de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid te beperken.

  Ook bedrijven met zeer controversieel gedrag worden volgens deze aanpak uitgesloten van onze portefeuilles.

Binnen onze portefeuilles geven we op verschillende manieren aandacht aan duurzaamheid. Hiervoor hebben we volgende instrumenten tot onze beschikking om duurzaamheid te integreren in het beleggingsproces. Je kunt per instrument bekijken hoe het werkt.

Duurzaamheidsintegratie bij beleggingsfondsen en verzekeringsgebaseerde beleggingsinstrumenten

Bij beleggingsfondsen, verzekeringsgebaseerde beleggingsinstrumenten en vergelijkbare producten, zoals indexfondsen, gestructureerde producten of ETF’s, die beheerd worden door externe vermogensbeheerders of verzekeringsmaatschappijen, zoeken wij die producten die het beste aansluiten bij de wijze waarop we bij ING duurzaamheid integreren in de verschillende beleggingsoplossingen.

Bij deze financiële producten moeten we de onderliggende tools van de fondsbeheerder/verzekeringsmaatschappij controleren. Uiteraard proberen we partijen te vinden die duurzaamheid op vergelijkbare wijze integreren. Dit wordt gedaan via de ESG Fund Survey. Bij de selectie van beleggingsfondsen gebruiken we de resultaten van dit onderzoek om te bepalen of het fonds voldoet aan de gehanteerde ESG-beleggingsaanpak.Lees meer over onze selectiemethode voor duurzame fondsen.

Selectie van die beleggingsfondsen die aansluiten bij ons beleid ten aanzien van duurzaam beleggen. Onder andere de uitsluiting op controversiële wapens, tabak, kolen, alcohol, olie, bont, kernenergie, gokken en controversieel gedrag, maar ook actief stem- en engagement beleid.

Voorkeur voor die beleggingsfondsen die aansluiten bij ons beleid ten aanzien van verantwoord beleggen. Onder andere de uitsluiting op controversiële wapens, tabak, kolen en zeer controversieel gedrag, maar ook actief stem- en engagement beleid.

Bij de selectie van beleggingsfondsen houden we alleen rekening met de uitsluiting van clustermunitiebedrijven.

Duurzaamheidsintegratie bij overheidsobligaties

Bij overheidsobligaties toetsen wij enkel of deze naast financieel aantrekkelijk, ook duurzaam zijn. We kijken naar de duurzaamheidsintegratie van landen op drie onderwerpen: mens, milieu en maatschappij. 

Centraal staat hierbij de beoordeling van de staatsschuld. Dit geeft immers weer of het land gemakkelijk aan zijn schuldverplichting kan voldoen. Goed bestuur van een regering geeft inzicht of de maatschappij en de economie duurzaam kan groeien. Om de robuustheid van een land en zijn instellingen te beoordelen, kijken we naar drie elementen en daarbij horende indicatoren:

 • Mens
 • Social Progress Index
 • Ondertekening van minstens een van de volgende twee verdragen: Ottawa Convention en Convention on Cluster Munitions
 • We sluiten obligaties uit van landen waar de doodstraf nog actief uitgevoerd wordt
 • Milieu
 • Environmental Performance Index (EPI)
 • Maatschappij
 • Corruption Perception Index

Meer over onze methode en welke landen wij duurzaam vinden.