Personal & Private Banking

4 maart 2019

In de kijker

ING stelt u deze maand voor :

ING 8Y EUR Switch Rate Notes 04/27
Gestructureerde obligatie uitgegeven door ING Bank NV.
Recht op terugbetaling
De Emittent verbindt er zich toe om de Notes ten belope van 100% van het geïnvesteerde kapitaal (exclusief kosten) in euro terug te betalen op de Vervaldag behalve in geval van faillissement en/of risicio op faillissement van de Emittent.
Looptijd / Horizon Inschrijvingsperiode Info
8 jaar Van 25 februari 2019 tot en met 29 mart 2019
(behoudens vervroegde afsluiting)
Structured Notes enkel voor cliënten Private Banking onder contractueel beheer.
ING Bank NV (NL) 5Y EUR Sliding Strike Autocallable Notes 03/24
Afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank NV.
Recht op terugbetaling
De Emittent verbindt er zich niet toe om de Notes ten belope van 100% van het geïnvesteerde kapital (exclusief kosten) terug te betalen op de Vervaldag.
Looptijd / Horizon Inschrijvingsperiode Info
5 jaar Van 22 februari tot en met 8 Maart 2019
(behalve bij vervroegde afsluiting)
Essentiële-informatiedocument (EID)
Structured Notes enkel voor cliënten Private Banking onder contractueel beheer.
ING Bank NV (NL) 2Y USD Fixed Rate Notes 03/21
Gestructureerde obligatie uitgegeven door ING Bank NV.
Recht op terugbetaling
De Emittent verbindt er zich niet toe om de Notes ten belope van 100% van het geïnvesteerde kapital (exclusief kosten) terug te betalen op de Vervaldag.
Looptijd / Horizon Inschrijvingsperiode Info
2 jaar Van 4 maart tot en met 18 Maart 2019
(behalve bij vervroegde afsluiting)
Essentiële-informatiedocument (EID)