Personal & Private Banking

20 Juni 2017

In de kijker

ING stelt u deze maand voor :

elke lancering waarvoor ING België NV optreedt als promotor kunnen de beleggers beschikken over het prospectus en commerciële documentatie zodat ze de risico's ervan kunnen beoordelen en er met kennis van zaken op kunnen inteken. Voor een definitie van de verschillende beleggersprofielen klik op www.ing.be > Beleggen > Alles over beleggingen > MiFID, financiële informatie en beleggingsprofielen.

ING Bank NV (NL) 10Y EUR Autocallable Memory Notes 02/28
Gestructureerde obligatie uitgegeven door ING Bank NV.
Recht op terugbetaling
De Emittent verbindt er zich toe om de Notes ten belope van 100% van het geïnvesteerde kapitaal (exclusief kosten) in euro terug te betalen op de Vervaldag behalve in geval van faillissement en/of risicio op faillissement van de Emittent.
Looptijd / Horizon Inschrijvingsperiode Info
10 jaar Van 2 juli tot en met 27 july 2018
(behalve bij vervroegde afsluiting)
ING Bank NV (NL) 8Y EUR Step Up Rate Notes 08/26
Gestructureerde obligatie uitgegeven door ING Bank NV
Recht op terugbetaling
De Emittent verbindt er zich toe om de Notes ten belope van 100% van het geïnvesteerde kapitaal (exclusief kosten) in euro terug te betalen op de Vervaldag behalve in geval van faillissement en/of risicio op faillissement van de Emittent.
Looptijd / Horizon Inschrijvingsperiode Info
8 jaar Van 2 juli tot en met 27 july 2018
(behalve bij vervroegde afsluiting)
ING Bank NV (NL) 5Y USD Participation Notes GOLD 09/23
Gestructureerde obligatie uitgegeven door ING Bank NV.
Recht op terugbetaling
De Emittent verbindt er zich toe om de Notes ten belope van 100% van het geïnvesteerde kapitaal (exclusief kosten) in euro terug te betalen op de Vervaldag behalve in geval van faillissement en/of risicio op faillissement van de Emittent.
Looptijd / Horizon Inschrijvingsperiode Info
5 jaar Van 16 juli tot en met 31 augustus 2018
(behalve bij vervroegde afsluiting)