Personal & Private Banking

16 april 2018

MiFID, financiële informatie en beleggingsprofielen

Sinds 1 november 2007 is de Europese richtlijn MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) van kracht. Doel van deze richtlijn is het oprichten van een geharmoniseerd regelgevend kader voor de handel in financiële instrumenten.

Voordelen van MiFID
 • Meer bescherming: u bent als cliënt beter beschermd bij uw beleggingsbeslissingen.
 • Meer informatie: bij elke dienstverlening krijgt u duidelijke en gedetailleerde informatie, in functie van uw beleggingsprofiel.
 • Optimaal beheer: u bent er zeker van dat de bank uw orders op de meest optimale manier uitvoert.
Beleggingsprofielen

In het kader van de 'MiFID'-reglementering over de bescherming van de beleggers heeft ING België verschillende beleggingsprofielen ontwikkeld voor haar particuliere en Personal Banking-cliënten, die volgens deze reglementering allemaal als 'niet-professionele cliënten' worden beschouwd en dus het hoogste beschermingsniveau genieten.


De test wordt verricht op basis van een vragenlijst waarin de cliënt naar verschillende aspecten wordt gevraagd: zijn kennis en ervaring op het gebied van beleggingen, zijn beleggingsdoelstellingen, zijn financiële situatie, zijn beleggingshorizon en zijn houding tegenover risico's.

Het resultaat van die vragenlijst bepaalt uw profiel:
 • U hebt het beleggingsprofiel 'Conservative':
  De bescherming van uw kapitaal is voor u van fundamenteel belang. Met het oog op een aanvullend rendement, bent u bereid maar een beperkt risico te nemen op uw kapitaal**. U wenst echter schommelingen te vermijden.
  Uw beleggingshorizon is minimaal 3 jaar.
  Uw portefeuille is voornamelijk samengesteld uit obligaties en liquiditeiten, maar kan tot 20% aandelen (en/of soortgelijke producten) bevatten.
 • U hebt het beleggingsprofiel 'Moderated':
  De bescherming van uw kapitaal is voor u van fundamenteel belang. Met het oog op een aanvullend rendement*, bent u bereid maar een beperkt risico te nemen op uw kapitaal**. U wenst echter schommelingen te vermijden.
  Uw beleggingshorizon is minimaal 3 tot 5 jaar.
  Uw portefeuille is voornamelijk samengesteld uit obligaties en liquiditeiten, maar kan tot 40% aandelen (en/of soortgelijke producten) bevatten.
 • U hebt het beleggingsprofiel 'Balanced':
  U zoekt een evenwicht tussen stabiliteit* en groei van uw kapitaal**. Met het oog op een hoger rendement, bent u bereid een berekend risico te nemen op uw kapitaal en u aanvaardt dat dit kan schommelen.
  Uw beleggingshorizon is minimum 5 tot 7 jaar.
  Uw portefeuille voorziet een evenwichtige spreiding tussen aandelen (50%)(en/of soortgelijke producten) en obligaties en liquiditeiten (50%).
 • U hebt het beleggingsprofiel 'Dynamic':
  U beoogt de groei van uw kapitaal op lange termijn. Met het oog op een hoog rendement*, durft u risico's op uw kapitaal** nemen en dit kan in belangrijke mate en plotseling schommelen.
  Uw beleggingshorizon is meer dan 7 jaar.
  Uw portefeuille is grotendeels samengesteld uit aandelen (en/of soortgelijke producten)en voor een beperkt gedeelte uit obligaties en liquiditeiten.

De transacties worden uitgevoerd in het kader van structureel beleggingsadvies*** en moeten bijgevolg de aanbevolen activa-allocatie volgens het beleggingsprofiel van de cliënt naleven.

Opmerkingen:
 • De activa-allocatie wordt nagekeken op het niveau van de effectenrekening. Ze heeft betrekking op de financiële instrumenten die op de effectenrekening aangehouden worden, inclusief de beleggingsplannen. De volgende producten worden niet in aanmerking genomen: Star Fund, verzekeringen tak 21 en 23, spaarproducten.
 • Er wordt slechts rekening gehouden met orders die worden doorgegeven na een advies: de transacties die de cliënt via Home'Bank verricht, kunnen een invloed hebben op de activaspreiding.
 • Op het ogenblik van de transactie wordt altijd nagekeken of de toegestane maximumpercentages worden nageleefd.
 • Het verloop van de marktwaarde van de instrumenten kan achteraf de verhouding van bepaalde financiële instrumenten in de portefeuille beïnvloeden. Bovendien kunnen lichte afwijkingen op die toegestane maximumpercentages door omstandigheden gerechtvaardigd zijn.
 • Het beleggingsadvies wordt verleend op verzoek van de cliënt of op initiatief van ING. ING geeft het advies op basis van een selectie fondsen van haar voorkeurpartners en een selectie structured notes. ING verstrekt de cliënten geen proactief advies over financiële instrumenten op de secundaire markt of primaire uitgiften en IPO's. Op die financiële instrumenten kan wel worden ingeschreven op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt. ING kijkt dan na of het financiële instrument geschikt is op basis van het opgestelde beleggingsprofiel maar verricht geen proactieve follow-up van die producten.

* In euro

** Op de vervaldag

*** Met uitzondering van occasionele orders die telefonisch via onze helpdesk worden doorgegeven (die transacties worden uitgevoerd in het kader van ad-hocbeleggingsadvies dat specifiek betrekking heeft op de bij die orders betrokken activa).

 • Voor een beleggingsplan of spaar- of beleggingsverzekering (tak 21 en 23) worden de transacties uitgevoerd in het kader van (punctueel) ad-hocbeleggingsadvies. Het gaat dan om advies over het betrokken financieel instrument en het beleggingsprofiel van de cliënt. Dat advies houdt echter geen rekening met de globale spreiding van de portefeuille van de cliënt.
 • Wanneer een cliënt geen kennis of ervaring heeft met betrekking tot een type instrument weigert ING België om hem een instrument van dat type te verkopen via de 'face to face'-kanalen of 'Phone'Bank'.

Als het om een product gaat dat als eenvoudig wordt beschouwd (in de huidige stand van de wetgeving (mei 2014) voor beursgenoteerde aandelen en collectieve beleggingsinstellingen) kan de cliënt het product kopen via Home'Bank, via de dienst 'execution only', de passendheid van een dergelijke belegging wordt dan niet nagekeken.

Vergelijkende tabel

In deze tabel staan de aanbevolen activapercentages (het 'gemiddelde') en de toegestane maximumpercentages. Het advies mag er nooit toe leiden dat de maximumpercentages worden overschreden.


Aandelen en/of soortgelijke producten Obligaties, liquiditeiten en soortgelijke producten
Minimum 0 80
Gemiddelde 10 90
Maximum 20 100
Aandelen en/of soortgelijke producten Obligaties, liquiditeiten en soortgelijke producten
Minimum 0 60
Gemiddelde 25 75
Maximum 40 100
Aandelen en/of soortgelijke producten Obligaties, liquiditeiten en soortgelijke producten
Minimum 0 35
Gemiddelde 50 50
Maximum 65 100
Aandelen en/of soortgelijke producten Obligaties, liquiditeiten en soortgelijke producten
Minimum 0 0
Gemiddelde 75 25
Maximum 100 100
Brochures met financiële informatie
Meer weten?