Personal & Private Banking

16 April 2018

Uw ING Personal Banker

Uw ING Personal Banker is uw persoonlijke adviseur, uw vertrouwenspersoon bij ING. Ontdek hoe hij of zij u kan helpen.

Persoonlijke adviseur

Uw ING Personal Banker is uw persoonlijke adviseur. Hij of zij luistert naar u en stelt strategieën voor op maat van uw financiële en familiale situatie. Uw Personal Banker staat ook altijd klaar om met u te praten: bij u thuis, in uw ING-kantoor of aan de telefoon. Zélfs buiten de kantooruren!

Gesprekken op maat

Om u advies te geven dat echt op uw behoeften aansluit, nodigt uw ING Personal Banker u uit voor verschillende gesprekken. Elk gesprek heeft een ander doel.

Eerste gesprek

U vertelt uw Personal Banker over uw persoonlijke en financiële situatie. Zo heeft hij of zij meteen een zicht op uw vermogen, wat u verwacht van uw pensioen en hoe u uw gezin financieel beschermt. Met die informatie kan de Personal Banker u advies op maat geven.

Tweede gesprek

U krijgt advies om uw vermogen te beheren, de verwachtingen voor uw pensioen te realiseren en uw gezin financieel te beschermen.

Daarna …

U zit daarna opnieuw geregeld samen. Zo is de Personal Banker meteen op de hoogte als u van koers wilt veranderen. Het is immers vermogen: u beslist altijd zélf wat u met het advies doet.

4 pijlers

Uw ING Personal Banker biedt u een persoonlijke aanpak van uw financieel vermogen aan, opgebouwd rond 4 pijlers:

Omdat uw verwachtingen en uw behoeften persoonlijk en dus uniek zijn, biedt uw ING Personal Banker u beleggingsoplossingen aan die perfect aansluiten op uw doelstellingen.

Het beheer van uw portefeuille kan immers gericht zijn op meerdere doelstellingen:

  • een vermogen opbouwen
  • uw vermogen beschermen
  • een aanvullend inkomen genereren

Uw ING Personal Banker zal u helpen om een evenwichtige portefeuille samen te stellen in overeenstemming met uw doelstellingen, uw beleggingshorizon en uw beleggersprofiel.

Hoe wordt uw beleggersprofiel bepaald?

Uw ING Personal Banker analyseert met u uw kennis over financiële producten, uw ervaring, uw houding tegenover risico en uw beleggingshorizon. Uit deze analyse kunnen 5 beleggersprofielen worden afgeleid, gaande van de meest defensieve tot de meest dynamische:

  • Conservative
  • Moderated
  • Balanced
  • Dynamic

Op basis van uw beleggingsprofiel, de huidige samenstelling van uw beleggingsportefeuille en uw doelstellingen zal uw ING Personal Banker u een efficiënte strategie voorstellen met oplossingen die perfect aansluiten op uw persoonlijke situatie.

Omdat u het beste voorhebt met uw gezin, wilt u ze ook beschermen tegen alle mogelijke financiële problemen, wat er ook gebeurt.

Wat zouden de financiële gevolgen zijn voor uw gezin als u arbeidsongeschikt zou worden, al was het maar tijdelijk? En wat gebeurt er met uw vermogen als u zou overlijden? Uw ING Personal Banker zal de verschillende oplossingen die er voor u zijn aan u voorstellen.

Een ongevallen- en invaliditeitsverzekering nemen is een essentiële voorzorgsmaatregel om de toekomst met een vertrouwen tegemoet te kijken.

Samen gaat u na hoe u op financieel gebied met volle teugen van uw pensioen kunt genieten.

Uw Personal Banker begeleidt u niet alleen bij het beheer van uw vermogen, maar helpt u ook bij de financiering van uw projecten. Samen stelt u uw behoeften vast, waarna hij/zij u doorverwijst naar een van onze kredietexperts.

Klinkt aantrekkelijk?