Beleggen met advies

12 mei 2022

Bescherming voor uw naasten

Het beschermen van uw gezin is altijd belangrijk. Omdat u ongetwijfeld het beste voorheeft met uw naasten, wilt u dat ze dezelfde levensstandaard behouden, wat er ook met u gebeurt. Dat vergt voorbereiding...

De beste keuzes inzake verzekeringen

Voor de bescherming van uw gezin bestaan er verschillende verzekeringen. Uw Personal Banker kan u deze oplossingen voorstellen en samen met u bepalen welke de meest geschikte zijn voor uw situatie.

De nalatenschapsverzekering

Wilt u vermijden dat uw dierbaren hun spaargeld moeten aanspreken om de successierechten op uw effectenrekening te betalen? Sluit dan een overlijdensverzekering door ongeval af, die gekoppeld is aan uw ING-effectenrekening1. In geval van overlijden door ongeval ontvangen uw rechthebbenden een passend bedrag, met name een percentage van de waarde van uw ING-effectenrekening. Daarmee kunnen zij de successierechten over de waarde van uw effectenportefeuille volledig of gedeeltelijk betalen. 

Overlijdensverzekering met vast kapitaal

Hoe kunt u de levenskwaliteit van uw naasten garanderen wanneer u zou overlijden? Schrijf in op een overlijdensverzekering met vast kapitaal waarmee uw rechthebbenden een kapitaal ontvangen dat u vooraf hebt vastgelegd, om het inkomensverlies na uw overlijden op te vangen, naast de verwachte en onvoorziene kosten (huur, opleiding van de kinderen, successierechten...).

Inkomensverzekering

Bescherm uw naasten bij overlijden door ongeval en sluit een inkomensverzekering af die gekoppeld is aan uw zichtrekening bij ING. Indien u overlijdt ten gevolge van een ongeval, ontvangen de rechthebbenden die u hebt aangewezen, een jaar lang een maandelijkse vergoeding (deze vergoeding is gebaseerd op uw rekeningomzetten vóór het overlijden door ongeval.). 

Nalatenschap: hier vindt u alles wat u moet weten

Het overlijden van een dierbare maakt iemand emotioneel kwetsbaar en confronteert erfgenamen vaak met een hele reeks administratieve en wettelijke bepalingen. Weet dat het mogelijk is om de rompslomp van uw nalatenschap te beperken. Uw Personal Banker is een volledig betrouwbare informatiebron en u kunt rekenen op zijn discretie.  

Successierechten

Iedereen die erft, moet successierechten betalen. Het tarief van deze rechten is afhankelijk van het geërfde bedrag en de graad van verwantschap met de overledene. Overigens hanteert in België elke regio haar eigen tarieven. Uw Personal Banker kan u helpen bij de berekening van het bedrag van deze successierechten.

“65% van de Belgen overweegt een schenking om de successierechten te drukken“
De schenking

Tijdens zijn of haar leven kan iemand regelingen treffen om een deel van zijn of haar vermogen via schenking door te geven. Dit vermindert de successierechten van de erfgenamen. Er bestaan meerdere manieren voor een schenking: een notariële akte, een bankgift, bepaalde clausules, enz. Uw Personal Banker kan u hierover meer inlichtingen geven.

 

De zorgvolmacht

Het kan gebeuren dat u, door lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen, tijdelijk of blijvend, niet meer in staat bent om zelf belangrijke beslissingen over uw vermogen te nemen. Door een zorgvolmacht te geven kunt u hierop anticiperen en uzelf beschermen.