Beleggen met advies

Pensioenoptimalisatie

U wenst te genieten van een verdiend pensioen? Uw Personal Banker is er om u passende oplossingen aan te bieden vóór en tijdens uw pensioen.

“65% van de Belgen maakt zich zorgen over hun financiële situatie na hun pensioen... Maar slechts 11% bereidt er zich op voor.“

Vóór uw pensioen

Bouwt u vandaag uw pensioen optimaal op? Bent u zich op de hoogte van de mogelijkheden? Uw Personal Banker kan u oplossingen bieden (al dan niet fiscaal interessant, wanneer uw situatie het toelaat) om het verschil met de levensstandaard die u voor uw pensioen genoot, aan te vullen.

U weet wellicht dat het pensioen in België uit vier pijlers bestaat:

  • het wettelijk pensioen (eerste pijler)
  • het extralegaal, aanvullend pensioen (tweede pijler)
  • de individuele regelingen (derde pijler)
  • de niet-fiscale regeling gericht op het zelf opbouwen van een vermogen (vierde pijler)

De eerste en tweede pijler zijn waarschijnlijk niet voldoende om uw huidige levensstandaard te handhaven. Daarom is het belangrijk om via de derde en vierde pijler extra eigen spaartegoeden op te bouwen. Lees ons artikel voor meer informatie over de verschillende pijlers. 

Na uw pensioen

Pensioen staat gelijk met activiteiten! En ideeën voor deze activiteiten zijn talrijk en vragen vaak het gebruik van middelen die u gedurende heel uw leven hebt opgebouwd. Maar hoe kunt u dit pensioenkapitaal het beste beheren? Er bestaan verschillende oplossingen om u te helpen uw plannen te realiseren en u een extra inkomen te bieden om optimaal te genieten van uw pensioen. Uw Personal Banker analyseert samen met u de opties die het best aan uw verwachtingen voldoen.