Private Banking

De burgerlijke maatschap

Een nuttig en veilig instrument om de nodige controle te behouden

Waarom een burgerlijke maatschap oprichten?

Voor de grotere vermogens kan een burgerlijke maatschap een nuttig instrument zijn in het kader van uw successieplanning.

Een burgerlijke maatschap is een eenvoudige en flexibele vennootschapsvorm. In combinatie met een schenking, laat ze u toe om bijvoorbeeld uw beleggingen al tijdens uw leven aan uw erfgenamen door te geven, maar toch de controle erover te behouden en de nodige inkomsten uit uw beleggingen te blijven genieten.

Ook voor de overdracht en het beheer van de aandelen van uw familiebedrijf kan een burgerlijke maatschap een nuttig instrument zijn. Indien u de aandelen van uw familiebedrijf in een burgerlijke maatschap inbrengt, kan u de overdracht reeds voorbereiden zonder verlies aan controle (zelfs verkoop) en (indien gewenst) inkomsten.

Een uitgebreide begeleiding door uw WAP-adviseur

Uw WAP-adviseur zal u helpen beoordelen of een burgerlijke maatschap nuttig kan zijn.

Is dat het geval, dan kan hij u bijstaan bij de oprichting van de burgerlijke maatschap en het opstellen van de statuten. Op deze manier bent u zeker dat maximaal wordt tegemoet gekomen aan al uw wensen met betrekking tot de organisatie en het beheer van uw vermogen.

Ook ná de oprichting van de burgerlijke maatschap zal hij u samen met uw Private Banker bijstaan in het verdere beheer van uw burgerlijke maatschap:

    * opmaak van de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering

    * bijstand wanneer de statuten gewijzigd moeten worden in functie van de veranderde omstandigheden of wetswijzigingen

    * Bijhouden van het aandelenregister

Wenst u meer informatie?