Private Banking

Extra rendement voor uw ‘slapend’ spaargeld!

Nu de rente op spaarboekjes een historisch dieptepunt bereikt heeft, wordt de druk om met uw ‘overtollige’ cash iets te doen almaar groter. Ten gevolge van de lage rente en de inflatie wordt uw geld immers systematisch minder waard. Daarom overweegt u om een (groot) bedrag aan spaargeld te beleggen, maar u vindt de huidige stand van de beurs niet optimaal. Het liefste zou u wachten tot de koers van de aandelen die u op het oog heeft met bijvoorbeeld 10 of 15% gezakt is. Maar intussen blijft uw spaargeld natuurlijk wel in waarde dalen. Wist u dat er een manier bestaat om een mooi rendement op uw kapitaal te behalen, in afwachting van de effectieve belegging ervan tegen de juiste prijs? Hoe werkt dat precies?

U wilt in aandelen beleggen

Bent u bereid om een aardig bedrag in aandelen te beleggen, maar dan wel tegen de juiste prijs? Instappen doet u immers het beste wanneer de beurzen laag genoeg staan. Gezien de huidige economische context verwachten veel mensen op korte en middellange termijn een (verdere) daling. U wilt daarvan gebruik maken en een aantal interessante aandelen kopen. Maar daarvoor moeten die aandelen volgens u eerst bijvoorbeeld 10 of 15% lager noteren.

De oplossing lijkt simpel: u wacht tot de aandelen effectief 10 of 15% gezakt zijn, en gaat dan over tot aankoop. Maar stel dat het nog 12 maanden duurt vooraleer de aandelen tegen de ‘juiste’ koers noteren; dan boet uw cash gedurende een jaar verder aan waarde in. Er bestaat echter een interessante oplossing.

Maak gebruik van ‘derivaten’

Opties zijn wellicht de bekendste ‘derivaten’ (afgeleide producten) van financiële instrumenten. Aangezien u in aandelen wilt investeren, kunt u gebruik maken van aandelenopties. Verschillende strategieën zijn daarbij mogelijk, maar om het simpel te houden zullen we ons hier beperken tot de meest voorkomende.

U verkoopt een ‘put-optie’

Hoe werkt dat precies? Indien u een put-optie verkoopt, heeft de koper van die optie het recht om bij het einde van looptijd zijn of haar aandeel tegen een vooraf bepaalde prijs aan u te verkopen. U zal op dat moment dus verplicht zijn om dat aandeel tegen die prijs te kopen, ook als de beurskoers van dat aandeel op dat moment lager is.

Concreet betekent dit dat u nu belooft om bijvoorbeeld over drie maanden aandeel ABC te zullen aankopen tegen een prijs die bijvoorbeeld 10% onder de huidige koers ligt.

In de praktijk is de koper van de optie doorgaans een bank of een andere financiële instelling. U kunt u ervan uitgaan dat indien de koers op de vervaldatum effectief tegen de vastgestelde prijs (of lager) noteert, zij effectief haar optie zal uitoefenen en dus aan u zal verkopen tegen de overeengekomen prijs. De bank heeft er namelijk in principe alle belang bij om haar optie uit te oefenen, zeker wanneer de beurskoers nog iets lager noteert dan de overeengekomen prijs. Ligt de overeengekomen prijs bijvoorbeeld 10% onder de initiële prijs van het aandeel maar is de koers bij afloop van de optietermijn 11% gezakt, dan maakt de bank 1% winst indien zij haar optie uitoefent.

Welk voordeel heeft dit voor u?

Omdat u zich nu engageert om bijvoorbeeld over drie maanden een x aantal aandelen ABC tegen een nu vastgelegde prijs te zullen kopen, krijgt u daarvoor een vergoeding: de optiepremie. De hoogte van die premie hangt van meerdere factoren af, onder andere van de looptijd van de optie. De waarde van de optie fluctueert ook tijdens de looptijd, onder andere in functie van de beurskoers van het aandeel.

U moet het zo bekijken: u bent sowieso van plan om een bepaald bedrag in aandelen te investeren, wanneer deze voor ‘de juiste prijs’ te koop zijn. Wacht u gewoon tot de koers naar dat niveau gezakt is, dan blijft uw kapitaal tot dan onaangeroerd op uw spaarrekening staan, en wordt het alleen maar minder waard. Verkoopt u daarentegen nu een put-optie op die aandelen, dan blijft uw geld evengoed op uw rekening staan tot u tot de aankoop kunt overgaan, maar brengt het intussen wel iets op: de optiepremie die u ontvangt.

Zijn de aandelen op de vervaldag geen 10% of 15% gezakt, dan zal de bank haar optie niet uitoefenen, en bent u dus niet verplicht om de aandelen aan te kopen. De optiepremie die u ontvangen heeft blijft uiteraard wel verworven, en die steekt u dus integraal in uw zak.

Bovendien kunt u de optie zélf verhandelen. Aangezien de waarde ervan tijdens de looptijd kan stijgen of dalen, kan het interessant zijn om uw optie zelf al voor de vervaldag te verkopen.


Voorbeeld:

U wilt voor 100.000 euro aandelen ABC kopen. De prijs van dat aandeel bedraagt op dit moment 100 euro. U wilt het aankopen van zodra de prijs 15% onder het huidige niveau staat, en dus 85 euro bedraagt.

U komt met de bank overeen dat u deze aandelen over drie maanden voor 100.000 euro zal kopen als de prijs op dat moment 85 euro bedraagt. In ruil voor uw engagement betaalt de bank u nu een optiepremie van 1,22%. Aangezien u 100.000 belooft te investeren, ontvangt u nu netto 1.220 euro. Dat bedrag krijgt u sowieso, ongeacht of u over drie maanden de aandelen effectief zal (moeten) aankopen.

Bedraagt de prijs van het aandeel ABC over drie maanden effectief 85 euro, dan zal de bank haar optie uitoefenen. U koopt dan met andere woorden voor 100.000 euro aandelen ABC, en op uw ‘slapend’ spaargeld heeft u op drie maanden tijd 1.220 euro verdiend. Dat komt overeen met een netto jaarlijkse return van 4,88% (of 6,97% bruto rente).

Let wel: het is pas op de vervaldag dat de bank zal beslissen om haar optie al dan niet uit te oefenen. Het is dus niet zo dat de bank haar optie al zal lichten indien de beurskoers halverwege de looptijd van de optie bijvoorbeeld op min 17% staat. Die koers kan zich immers nog herstellen en de finale beslissing zal dan ook pas na drie maanden genomen worden.

Goed om te weten is uiteraard ook dat de optiepremie een nettovergoeding is: er gaan geen kosten meer af, en u wordt er ook niet op belast!

De verkoop van put-opties kan u bovendien helpen om uw gekozen beleggingsstrategie consequent te volgen. Houdt uw strategie immers in dat u bij een bepaalde (lage) beursstand wilt aankopen, dan zorgen put-opties ervoor dat u die voorgenomen strategie ook effectief consequent uitvoert. Dankzij de opties bent u namelijk verplicht om onder de juiste omstandigheden effectief te investeren.

U moet dat kapitaal wel ter beschikking houden!

U bent namelijk tegenover de bank een engagement aangegaan om over drie maanden voor 100.000 euro aandelen ABC aan te kopen, als de koers 85 euro (of minder) bedraagt. Wanneer het zover is, moet u dat engagement uiteraard kunnen nakomen, en dus moet u het nodige geld ter beschikking hebben. Om dit te garanderen zal de bank u in principe een (beperkte) zekerheid vragen.

Ook het omgekeerde is mogelijk voor uw bestaande aandelen

U heeft momenteel een aantal aandelen in portefeuille, die u wel zou willen verkopen van zodra de koers een bepaald niveau bereikt, bijvoorbeeld 10% boven de huidige koers. Ook in deze situatie kunt u via opties voor wat extra rendement in uw portefeuille zorgen.

U verkoopt in dit geval een ‘call-optie’ op bepaalde aandelen in uw portefeuille. Daarmee geeft u aan de bank het recht om uw aandelen over bijvoorbeeld drie maanden tegen een vooraf vastgelegde prijs te kopen (ook als de beurskoers op dat moment hoger dan die prijs ligt). Als de koers op dat moment het gewenste niveau bereikt heeft, zal de bank haar optie uitoefenen en uw aandelen overkopen.

U engageert zich in dit geval dus om uw bestaande aandelen voor een bepaalde prijs te verkopen. Ook voor dit engagement krijgt u een vergoeding onder de vorm van een optiepremie. En ook in dit geval gaat het om een nettopremie.

Bereikt de beurskoers het gewenste niveau niet, dan zal de bank niet tot de aankoop van uw aandelen overgaan. De ontvangen optiepremie behoudt u evenwel.

Ook deze strategie bezorgt u dus een extra rendement; niet op uw spaarrekening, maar wel op uw effectenportefeuille. In afwachting van de verkoop van uw aandelen met een meerwaarde, leveren die aandelen u immers nog een extraatje op onder de vorm van optiepremies.

Ook de call-opties zelf zijn verhandelbaar tijdens de looptijd ervan.

Ook in dit geval zal de bank er zeker van willen zijn dat u op de voorziene dag de aandelen nog altijd in uw bezit heeft, en u dus uw engagement kunt nakomen. De opties die u aan de bank verkocht heeft moeten met andere woorden gedekt zijn door de onderliggende aandelen. Daarom zal de bank u ook in dit geval om een bepaalde zekerheid vragen, bijvoorbeeld door de aandelen gedurende de looptijd van de optie op een geblokkeerde effectenrekening te zetten.

Behalve de hierboven beschreven strategieën met put-opties en call-opties zijn ook nog andere strategieën mogelijk, maar daar gaan we hier niet verder op in.


Wilt u meer informatie over beleggen via (put en call) opties, aarzel dan zeker niet om uw Private Banker te contacteren. Hij of zij zal u begeleiden, samen met een van onze fiscaal-juridische experts.

Conclusie:

  • Heeft u momenteel cash die u in aandelen wilt investeren van zodra de beurskoers van die aandelen laag genoeg is? Verkoop dan nu ‘put-opties’ op die aandelen, zodat u ze bij het einde van looptijd van de optie tegen de gewenste prijs kunt aankopen. Daalt de koers niet voldoende, dan hoeft u de aandelen in principe niet aan te kopen, en blijft de ontvangen optiepremie definitief verworven.
  • De ontvangen optiepremie is een nettovergoeding die op jaarbasis een rendement van meerdere procenten kan opleveren. Het exacte rendement hangt van meerdere factoren af, zoals de looptijd van de optie en de beurskoers van het onderliggende aandeel.
  • U moet op het moment van de uitoefening van de optie wel de nodige cash ter beschikking hebben om uw engagement tot aankoop te kunnen nakomen.
  • Omgekeerd kunt u op bepaalde aandelen in uw effectenportefeuille een call-optie verkopen, zodat u de aandelen op de vervaldag van de optie voor de gewenst prijs kunt verkopen. Bereikt de beurskoers het gewenste niveau niet, dan zal de optie niet uitgeoefend worden en behoudt u de aandelen, en blijft ook de optiepremie definitief verworven.
  • Ook in dat geval zal de bank de nodige zekerheid willen dat u op de vervaldag wel degelijk de onderliggende aandelen nog in uw bezit heeft, en de opties dus gedekt zijn. Dan kan door de aandelen op een geblokkeerde effectenrekening te zetten.