Private Banking

Beursschommelingen compenseren zonder aandelen te verkopen

Na de plotse en sterke daling van de beurzen bij het begin van de coronapandemie, volgde een periode van forse en onafgebroken stijging. Nu bevinden we ons in een periode van meer volatiliteit en grotere onzekerheid. Als gevolg voelt u zich misschien minder comfortabel bij een belegging in beursgenoteerde aandelen? Nochtans bestaat er een mogelijkheid om u in te dekken. Hoe werkt dat, hoeveel kost het en wat levert het u op?

Volatiliteit op de beurzen

De voorbije twee jaar waren de beurzen een ware rollercoaster. Na een forse daling bij het begin van de coronapandemie, volgde in de daaropvolgende maanden een nog sterkere stijging. Aan die periode van ononderbroken stijging lijkt nu evenwel een einde te zijn gekomen. Stijgingen en dalingen wisselen elkaar af.

Daarvoor bestaan meerdere redenen: de rentevoeten beginnen stilaan terug te stijgen, de aantrekkende economie wordt tegengewerkt door een tekort aan grondstoffen en andere haperingen in de productieketen, de stijgende energieprijzen, enz. Kortom, er heerst momenteel een grote nervositeit op de beurzen en correcties zijn zeker niet uitgesloten.

Deze volatiliteit maakt veel beleggers onzeker en doet hen twijfelen over hun aandelenbeleggingen. De gemakkelijkste oplossing bestaat er uiteraard in om uw effectenportefeuille te verkopen en andere investeringen voor uw geld te zoeken, maar ook dat is natuurlijk niet zo eenvoudig.

De verkoop van uw aandelen is meestal niet de meest aangewezen weg. Op lange termijn is een investering in aandelen doorgaans immers de meest rendabele belegging. In- en uitstappen op de beurs leidt ook tot fiscale (TOB) en transactiekosten, die makkelijk tot meer dan 1% kunnen oplopen. Bovendien wordt u onvermijdelijk geconfronteerd met de vraag op welk moment u het beste terug instapt.

Anderzijds is uw vrees voor financieel verlies op de beurs zeer menselijk en begrijpelijk, en daarom werd voor deze problematiek een interessante oplossing uitgewerkt. 

U kunt zich tegen beursverliezen beschermen!

Er bestaat een systeem om u tegen eventuele beurscorrecties in te dekken. U behoudt daarbij het volledige stijgingspotentieel van uw effectenportefeuille, maar tegelijk bent u beschermd wanneer de beurzen dalen. Dat gaat als volgt.

Stel u heeft een effectenportefeuille waarvan de waarde vandaag 100 bedraagt. U vrees dat de beurskoersen in de loop van de komende vier maanden zullen dalen.

U dekt zich in tegen die verwachte daling voor een periode van vier maanden. Die indekking kost u 3% van de waarde die u wilt beschermen, en ze beschermt u voor 95%, ongeacht de grootte van de daling van de beurs. Met andere woorden, enkel de eerste 5% van het beursverlies zijn voor u, de rest wordt u desgevallend vergoed.

Stel nu dat de beurs niet zoals verwacht daalt, maar in tegendeel stijgt met 20%. Dan heeft u misschien wel die premie van 3% betaald, maar tegelijk heeft u ook van de verdere stijging van de beurs kunnen profiteren! De waarde van uw effectenportefeuille zal dan geen 120 maar wel 117 bedragen. Stijgt de beurs vervolgens nog eens met 10%, dan wordt dat 127 (in de plaats van 130). De kostprijs zal met andere woorden nooit hoger dan 3 zijn. U profiteert dus ten volle van de stijging van de beurs, op de betaalde premie van 3% na.

Stel echter dat de beurs toch zoals gevreesd met 20% daalt. Zonder indekking zou de waarde van uw effectenportefeuille in dat geval dalen tot 80. Mét indekking wordt de daling echter beperkt tot 92, namelijk 100 min 5 (de eerste 5% verlies is immers voor u) en min 3 (de kostprijs van de indekking).


Vergelijkende grafiek

Indekking tegen een verwachte daling


Daalt de beurs bijvoorbeeld met 50%, dan blijft de waarde van uw effectenportefeuille dankzij de indekking nog altijd 92. Kortom, u betaalt een soort van verzekeringspremie van 3, die u in geval van een stijging van de beurzen kwijt bent, maar in geval van een daling uw totaalverlies beperkt tot maximaal 8.

Hoe werkt dit systeem concreet?

We besparen u de technische details, maar het komt erop neer dat u een ‘put optie’ koopt op een bepaald aandeel of een index, bijvoorbeeld de SPX (Standard & Poor’s Index). Een put optie is het recht om het onderliggende aandeel of de index te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs (bijvoorbeeld 95) op een vooraf vastgelegd moment (bijvoorbeeld over vier maanden). Voor die put optie betaalt u een premie van bijvoorbeeld 3.

Dankzij die put optie heeft u met andere woorden het recht om over vier maanden iets dat vandaag 100 waard is, te verkopen voor 95.

Is de beurs op de vervaldag gedaald tot bijvoorbeeld 80, dan zal u uw optierecht uitoefenen want dit geeft u het recht om iets wat op dat moment maar 80 meer waard is, te verkopen voor 95. Aangezien het op het moment van de aankoop 100 waard was, bedraagt uw verlies 5 (plus de prijs van de optiepremie die u betaald heeft, namelijk 3). Het verschil van 15 (100 – 80 – 5) wordt u door de bank uitbetaald. Uw ‘nettowinst’ op het einde van de rit bedraagt dus 12 (100 – 80 – 5 – 3).

Eenvoudig gesteld kunt u dit vergelijken met een verzekering die uitbetaald wordt in ruil voor de premie van 3 die u betaald heeft.

Is de beurs op de vervaldag daarentegen gestegen tot 120, dan zal u uw optierecht niet uitoefenen aangezien u voor slechts 95 kunt verkopen. De optie vervalt dan zonder gevolg. In dat geval heeft u dus uw ‘verzekeringspremie’ van 3 ‘voor niets’ betaald, maar u heeft wél kunnen meeprofiteren van de stijging van de beurs.

De termijn waarvoor u zich kunt indekken varieert en kan oplopen tot pakweg een jaar. Hoe langer de termijn waarvoor u zich wenst in te dekken, hoe hoger de premie.

De hoogte van de premie wordt dus bepaald door de termijn, maar ook door de mate waarin u zich wenst in te dekken (100% is logischerwijze duurder dan 90%) en door de volatiliteit van de beurzen (hoe ‘nerveuzer’ de markten, hoe hoger de premie).

Voor wie is deze techniek bedoeld?

Deze indekking van een effectenportefeuille via put opties is vooral interessant voor iemand die belegt in een actieve effectenportefeuille (van een zekere omvang) met een groot gewicht in aandelen, en die een tijdelijke vrees koestert voor (grote) correcties in de aandelenmarkten.

Het grote voordeel van deze indekkingsmethode is dat u ze kunt gebruiken zonder uit uw traditionele beleggingsproducten te moeten stappen. U kunt met andere woorden gewoon uw bestaande effectenportefeuille aanhouden, ook al voelt u zich bij de huidige beurssituatie niet helemaal comfortabel.

Let op! Volgens de MIFID-regels is dit een ‘complex’ product waardoor de nodige formaliteiten nageleefd moeten worden (lees: formulieren invullen). Vooraleer u zich op dergelijke put opties stort, contacteert u dus het beste even uw private banker om alle formaliteiten voor u in orde te helpen brengen.

Veel varianten zijn mogelijk

Het hierboven beschreven voorbeeld is slechts één mogelijke werkwijze. Er bestaan echter vele mogelijke varianten, afhankelijk van de termijn waarvoor u zich wenst in te dekken, het risico dat u wenst in te dekken, de premie die u bereid bent te betalen, enz.

Op de details daarvan gaan we hier niet verder in, maar het komt erop neer dat u in een andere variant bijvoorbeeld slechts 2% als premiekost betaalt, maar ook slechts voor maximaal 20% verlies ingedekt bent, en waarbij u zelf ook voor de eerste 5% verlies instaat. Dat geeft dan volgende situatie.

Stel dat uw effectenportefeuille op vandaag 100 waard is.

  • De beurs stijgt met 20%. Aangezien u een kost van 2% betaald heeft, zal de waarde van uw portefeuille nog 118 bedragen (en dus geen 120).
  • De beurs daalt met 20%. U draagt zelf de eerste 5% verlies. Het verschil van 15 wordt u door de bank uitbetaald. U heeft ook een premie van 2 betaald. De waarde van uw effectenportefeuille zal dus nog 93 bedragen (100 – 2 – 20 + 15).


Vergelijkende grafiek

Indekking tegen een verwachte daling variatie


  • De beurs daalt met 50%. Uw maximale dekking bedraagt slechts 20%, waarvan u de eerste 5% zelf draagt. U heeft ook een premie van 2 betaald. De waarde van uw portefeuille zal in dit geval dus nog 63 bedragen (100 – 2 – 50 + 15). Zonder indekking zou uw effectenportefeuille nog slechts 50 waard zijn.

Er zijn nog veel meer varianten mogelijk, maar daar gaan we hier niet verder op in.

Wenst u hierover meer info, aarzel dan niet om uw Private Banker te contacteren.

Conclusie

  • Via put opties kunt u zich gedurende een vastgelegde periode indekken tegen beursverliezen. U betaalt daarvoor een premie waarvan de hoogte bepaald wordt door de looptijd, de mate waarin u uw mogelijk verlies wil indekken, en de volatiliteit van de beurzen.
  •  Die opties vormen een soort van verzekeringspremie waardoor uw winst bij een stijging van de beurzen een béétje kleiner zal zijn, maar uw verlies bij een daling van de beurzen véél kleiner zal zijn. Verschillende formules zijn mogelijk, met een grotere of kleinere dekking (en dus ook kostprijs).
  •  Deze oplossing is geschikt voor iemand die belegt in een actieve portefeuille van een zekere omvang met een groot gewicht in aandelen, en kampt met een tijdelijke vrees voor correcties in de aandelenmarkten.
  •  Ten gevolge van de mifid-reglementering moeten er wel een aantal administratieve formaliteiten vervuld worden. Contacteer daarvoor uw Private Banker.