Private Banking

Op zoek naar beschutting tegen inflatie en volatiliteit

Uit het koersverloop van de beurs blijkt dat beleggers er nog niet van overtuigd zijn dat de inflatie over haar hoogtepunt heen is

Sinds hun herstel in maart zijn de aandelen (MSCI World All-Countries index) al hun winsten kwijtgespeeld. Ze noteren nu met een verlies met 11% (in euro) ten opzichte van het begin van het jaar, doordat de inflatie aangewakkerd wordt door de logistieke problemen die het Chinese coronabeleid veroorzaakt en de verstoring van de aanvoer van grondstoffen door de oorlog in Oekraïne.

Er wordt ook almaar meer gevreesd voor een economische recessie nu de centrale banken hun beleid verstrakken om de duurdere kosten van het levensonderhoud onder controle te krijgen.

  • Nadat ze de financieringskosten gedurende twee jaar in de buurt van nul hielden om de economie af te schermen van de pandemie, laat de Fed uitschijnen dat de beleidsrente dit jaar zeven keer verhoogd zal worden. Hierdoor zou de rente het jaar afsluiten op 2% en vervolgens op ongeveer 2,8% op het einde van 2023. Deze verhogingen zouden de grootste beleidsverstrakking zijn in 40 jaar! In de eurozone groeit de consensus binnen de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank om de depositorente van de ECB dit jaar met minstens 0,25% te verhogen. Deze rente is al sinds 2014 negatief en staat momenteel op -0,5%. Intussen liet de centrale bank uitschijnen dat nieuwe obligatieaankopen ergens in het derde kwartaal stopgezet zullen worden.
  • De geschiedenis leert dat het een moeilijke opdracht zal zijn voor de Fed om de inflatie te laten dalen zonder daarbij een recessie te veroorzaken in de VS: elf van de veertien cyclussen van renteverhogingen in de VS sinds WOII werden binnen de twee jaar gevolgd door een recessie. Het optimisme over de wereldwijde groei staat op een historisch laag pitje, afgaand op de laatste peiling van vermogensbeheerders van Bank of America. De stagflatieverwachtingen zijn met 66% gestegen, het hoogste cijfer sinds 2008, terwijl het prijsniveau in de VS in maart is gestegen met het hoogste percentage sinds eind 1981 (+8,5%)! Vermogensbeheerders beginnen zich meer en meer voor te bereiden op slecht economisch nieuws, zeker in Europa, waar de hoop dat de regio dit jaar beter zou doen dan de VS stilaan vervlogen is.


Optimisme over werledwijde groei op historisch dieptepunt


Het positieve effect van de inflatie op de winstgroei van bedrijven is wellicht over zijn hoogtepunt heen, omdat de hogere kosten knagen aan hun winstmarges en omdat de prijsstijgingen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne en de slechtere coronasituatie in China een klap zijn voor de consument.

  • Het ziet ernaar uit dat de strenge maatregelen in China tegen COVID-19 deze zomer opnieuw grote problemen zullen veroorzaken in de logistieke ketens die Azië, de VS en Europa met elkaar verbinden. Het nultolerantiebeleid van Peking ten aanzien van de escalerende coronagolf maakt dat de cirkel rond is, meer dan twee jaar nadat het virus voor het eerst opdook in Wuhan en de wereldeconomie op zijn kop zette. De vertragingen in de Chinese havens - China is goed voor ongeveer 12% van de wereldhandel - in combinatie met de Russische oorlog in Oekraïne dreigt de economie een dubbele klap toe te brengen die het herstel kan doen ontsporen, dat sowieso al bemoeilijkt wordt door de inflatie en de tegenvallers voor de groei.
  • De combinatie van een zwakkere vraag en hogere productiekosten begint te wegen op de winstprognoses. Hoewel de impact van de oorlog in Oekraïne groter is in Europa dan elders – de eurozone heeft het meest te verliezen bij het conflict vanwege de afhankelijkheid van Russische energie en de nauwere handelsbetrekkingen met Rusland – is de index van Citigroup voor de herzieningen van de winstprognoses van bedrijven uit heel de wereld voor de eerste keer sinds september 2020 negatief geworden. Het aantal neerwaartse bijstellingen is nu groter dan de opwaartse bijstellingen van de winst per aandeel! Dit is een belangrijke evolutie omdat hogere winstmarges goed waren voor bijna drie kwart van de groei van het rendement op eigen vermogen (ROE) in de afgelopen twee jaar.

Bovendien begint de stijging van de obligatierente stilaan pijn te doen, zelfs voor de veiligste ondernemingen ter wereld, een signaal dat de financieringsvoorwaarden minder gunstig worden. Een indicator van hoeveel het kost om aflopende bedrijfsobligaties te herfinancieren is gestegen tot zijn hoogste niveau sinds 2009 (0,8%), toen de wereldwijde schuldencrisis losbarstte. Het verschil tussen de gemiddelde opbrengst en de huidige coupon op de Bloomberg Global Aggregate Corporate-index - een referentie voor investment grade obligaties uit ontwikkelde en opkomende markten - is dit jaar voor de eerste keer in meer dan tien jaar boven nul gestegen, op een kleine opstoot in het begin van de pandemie na. 

In een context waarin de volatiliteit relatief hoog blijft en onrust alomtegenwoordig is, zijn beleggers op zoek naar bedrijven, sectoren en stijlen die toch nog goed presteren.

  • Als inflatie één van die pijnpunten blijft, zouden grondstoffen en grondstofbedrijven moeten blijven stijgen.
  • Nu de signalen van een vlucht naar kwaliteit door de groeizorgen duidelijk tot uiting komen in een sterkere dollar, kan dit beleggers in aandelen ertoe aanzetten om defensiever te gaan beleggen. Verwacht wordt dat beleggers zullen focussen op bedrijven met een grotere stabiliteit en voorspelbaardere winsten. Dit zijn aandelen met een lage rentegevoeligheid, zoals waardeaandelen (hoofdzakelijk energie en financials) die beter presteren dan groeiaandelen (+19% sinds het begin van het jaar, in euro’s) wanneer men verwacht dat de inflatie en de rentevoeten zullen stijgen. Ook meer “defensieve” bedrijven (zoals nutsbedrijven of gezondheidszorg) hebben – dankzij hun lagere afhankelijkheid van de economische situatie, prijszettingsvermogen, hoge dividendinkomsten of lage volatiliteit – bijna 17% beter gepresteerd dan cyclische aandelen (in euro’s) sinds de start van het jaar.


Evolutie van de voornaamste beleggingsfactoren