Private Banking

Successieberekening

U kunt onaangename verrassingen voor uw erfgenamen vermijden!

De berekening van de successierechten is een bijzonder complexe zaak. Er moet rekening worden gehouden met én burgerrechtelijke (met bijvoorbeeld de impact van het huwelijksvermogensstelsel, eerdere schenkingen, testament,…. ) én fiscale regels. Bovendien verschillen de fiscale regels ook nog eens per gewest.

De WAP-adviseur beschikt over de nodige kennis en tools om een precieze raming van de erfbelasting te maken. Dat gebeurt op basis van uw huidige vermogenstoestand.

Wenst u de fiscale factuur voor uw erfgenamen te temperen alsook de regeling te laten aansluiten met uw wensen en doelen, dan kan uw WAP-adviseur vervolgens een financieel plan uitwerken.

Meer info over successieplanning

Wenst u meer informatie?