Private Banking

Een financieel plan: juridisch en fiscaal advies over uw vermogen

Een goede planning zorgt voor gemoedsrust!

U liet een successieberekening maken maar wenst deze te optimaliseren en beter te laten aansluiten bij uw wensen. Dan is een vermogensstructurering aan de orde. Dit is echter complex en vraagt een juridisch en fiscaal sluitende analyse. De WAP-adviseur is daarvoor als expert de geknipte persoon.

Ontdek het interview van Kanaal Z met Jeroen Bruls, Head of Wealth Analysis and Planning.

Een veilige successieplanning

Uw WAP-adviseur kan u adviseren bij uw successieplanning. En niet alleen door de erfbelasting voor uw erfgenamen binnen de perken te houden.

Er zijn vele mogelijke aandachtspunten:

  • Is uw partner voldoende financieel beschermd? 
  • Zijn uw kinderen (eventueel uit verschillende huwelijken) gelijk behandeld (of net niet)?
  • Wilt u een goed doel betrekken in uw nalatenschap?
  • U wil uw vermogen al overdragen maar toch nog even de touwtjes in handen houden?
  • Hebt u al nagedacht over de mogelijkheden van een zorgvolmacht?
  • U wil het familiepatrimonium vrijwaren?
  • ...

Uw WAP-adviseur kan uw wensen integreren in een evenwichtig advies dat is toegespitst op uw persoonlijke situatie.

Laat de overdracht van uw bedrijf goed begeleiden

Ook voor een optimale planning van de overdracht van uw onderneming kan u terecht bij uw WAP-adviseur.

Hij is de perfecte partner om de eerste stappen te zetten naar het onderzoeken van de mogelijkheden: schenken, verkopen of een combinatie… uw WAP-adviseur helpt de zaken op een rij te zetten.

Daarbij wordt niet enkel gekeken naar de vermogensrechtelijke impact bij de overdrager, maar kan ook rekening worden gehouden met de gevolgen, mogelijkheden en financieringsmogelijkheden van de overnemer. Niet onbelangrijk als de overnemers uw verwanten zijn.

Samen met uw eigen fiscale, financiële en juridische adviseurs kan uw WAP-adviseur u met raad en daad begeleiden in het proces.

Meer info over successieplanning

Wenst u meer informatie?