Private Banking

Aanpassing regels voor successieplanning in het Waals Gewest

Onlangs werden in het Waals Parlement een aantal wetswijzigingen gestemd die een impact (kunnen) hebben op uw successieplanning. Over welke wijzigingen gaat het, welke impact hebben ze en vanaf wanneer treden ze in werking?

Verlenging van de driejarige termijn

De belangrijkste wijziging is de verlenging van de fameuze driejarige termijn die geldt bij een schenking die u niet voor de notaris doet en waarop geen schenkingsrechten betaald worden (de niet-geregistreerde schenking).

Schenkt u bijvoorbeeld een som geld of een (deel van een) effectenportefeuille aan uw kinderen via een zogenaamde bankgift (lees: een overschrijving van uw (effecten)rekening naar die van uw kinderen), dan moeten er op die schenking geen 3,3% schenkingsrechten betaald worden indien u die schenking niet laat registreren (lees: er vrijwillig toch schenkingsrechten op betaalt). Blijft u na die schenking nog minstens drie jaar leven, dan moeten uw kinderen bij uw overlijden op het geschonken bedrag ook geen successierechten betalen.

Deze termijn van drie jaar is 1 januari 2022 verlengd naar vijf jaar. Voortaan kan een schenking dus enkel nog volledig belastingvrij (geen schenkingsrechten én geen successierechten) gebeuren indien de schenker na de schenking nog minstens vijf jaar blijft leven.

Wat met schenkingen die u de voorbije jaren gedaan heeft?

De verlenging van de termijn geldt enkel voor nieuwe schenkingen die vanaf 1 januari 2022 gedaan worden. Voor alle schenkingen die VÓÓR 1 JANUARI 2022 gedaan werden, blijft de termijn van DRIE JAAR dus gewoon van toepassing, ook als deze termijn op 1 januari 2022 nog niet verstreken was.

Concreet betekent dit het volgende. Heeft u bijvoorbeeld op 12 september 2021 een (niet-geregistreerde) bankgift van geld of effecten aan uw dochter gedaan, dan moet u vanaf die datum nog minstens drie jaar blijven leven (tot 12 september 2024 dus) opdat uw dochter geen successierechten zou moeten betalen op de geschonken waarde. Doet u dezelfde schenking echter op 12 februari 2022, dan zal u nog minstens vijf jaar moeten blijven leven (tot 12 februari 2027) om de successierechten te vermijden.

Goed om te weten is wel dat u een bankgift die u in het verleden gedaan heeft (en waarvoor de termijn nog niet verstreken is), op elk moment vrijwillig kunt laten registreren en er dus vrijwillig (lage) schenkingsrechten op kunt betalen wanneer u vreest dat u het einde van de termijn niet zal halen. Zo vermijdt u dat er op het geschonken bedrag bij uw overlijden nog (hogere) successierechten betaald moeten worden.

Andere wijzigingen

Naast de verlenging van de driejarige termijn werden ook nog enkele andere wijzigingen gestemd, die ook op 1 januari 2022 in werking getreden zijn. Daar komen we uitgebreid op terug in een van onze nieuwsbrieven.