Private Banking

Schenkingen

Schenkingen zijn een belangrijk instrument in een goede vermogensplanning

Indien u in het kader van uw vermogensplanning een schenking wenst te doen is het cruciaal dat dit op een correcte en juridisch veilige manier gebeurt.

Met aandacht voor de fiscaliteit

Door een schenking draagt u reeds bij leven een deel van uw vermogen over. Hoe kleiner het vermogen bij overlijden, hoe minder erfbelasting betaald moet worden. De tarieven van de schenkbelasting zijn daarbij voordeliger dan deze van de erfbelasting. Onder bepaalde voorwaarden is er zelfs geen schenkbelasting verschuldigd. De WAP-adviseur beheerst de spelregels als geen ander.

Met behoud van een zekere controle

Indien u een zekere controle op de geschonken goederen wenst te houden, kunnen hiervoor de nodige modaliteiten aan de schenking worden gekoppeld.

Zo kan er bv. voor gezorgd worden dat uw kinderen de geschonken gelden of effecten niet kunnen wegschenken of verkopen zonder uw toestemming. Of u kunt schenken met voorbehoud van vruchtgebruik, zo kan u de geschonken goederen verder beheren en de inkomsten daarvan genieten.

U zou ook de goederen eerst in een Maatschap kunnen inbrengen en vervolgens de aandelen van de Maatschap schenken. Hiermee behoudt u zeer uitgebreide controlemogelijkheden.

'Zo kan er bv. voor gezorgd worden dat uw kinderen de geschonken gelden of effecten niet kunnen wegschenken of verkopen zonder uw toestemming.'

En behoud van inkomsten

Misschien wilt u ook nog een (beperkt) inkomen uit de geschonken gelden en/of effecten genieten? Dat kan o.a. door aan de schenking een rentelast te koppelen of met voorbehoud van vruchtgebruik te schenken.

Met een uitgebreide service en begeleiding

Heel wat schenkingen kunnen volledig door de WAP-adviseur en uw Private Banker worden begeleid.

Is de tussenkomst van een notaris toch nodig of wenselijk, dan kan de WAP-adviseur u ook daarbij begeleiden door aan de notaris de nodige instructies te geven, de ontwerpakte na te kijken en bij te sturen, enz.

Wenst u meer informatie?