Sparen

Spaar- en beleggingswijzer

Ontdek hoe u slim spaart en belegt

U wilt sparen of u spaart al? Weet dan dat slim sparen en beleggen meer is dan enkel geld op een spaarboekje plaatsen. U kunt sparen op korte termijn, voor uw pensioen en voor uw grotere projecten. De spaar- en beleggingswijzer van ING toont u hoe.

Build a short-term money reserve

Zet geld opzij voor de korte termijn

Leg de basis van uw spaarreserve.

Enjoy tax advantages

Profiteer van belasting-voordelen

Vul uw pensioen aan.

Invest for the long term

Spaar op lange termijn

Spreid het risico in uw portefeuille.

Hoe werkt deze spaar- en beleggingswijzer?

Haal meer uit uw spaargeld in 3 stappen

De tool gidst u in 3 stappen door het volledig aanbod van spaar- en beleggingsoplossingen. Iedere stap toont u de verschillende manieren om te sparen en te beleggen. Beantwoord per stap de vragen en krijg een overzicht van de oplossingen die bij u passen.

icon short term reserve Korte termijn
+
Icon fiscal savings Fiscaal sparen
+
icon long term investments Lange termijn
=
icon my personal list Mijn oplossingen

Hoe wilt u sparen?

Korte termijn

Ik wil een interessante rente en de mogelijkheid om mijn spaargeld op te nemen wanneer ik wil, zonder dat mijn rendement te veel daalt.

Ik heb spaargeld dat ik langer dan 1 jaar opzij kan zetten waardoor ik van een hogere rentevoet kan profiteren. Als ik het geld toch nodig heb, kan ik het altijd opvragen.

Ik wil voor de toekomst van mijn kinderen sparen.

Ik wil regelmatig sparen door de automatische overschrijving van een vast of variabel bedrag (afhankelijk van het beschikbare saldo op mijn rekening) naar mijn spaarrekening.

Kies uw specifiek pensioenspaarplan

Fiscaal sparen

Ik wil sparen voor mijn pensioen en op die manier minder belastingen betalen.

Ik wil tot aan mijn pensioen jaarlijks geld storten en zo profiteren van de groei van de financiële markten. Op lange termijn kan mijn kapitaal renderen, maar het is niet beschermd.

Ik wil op een veilige manier aan pensioensparen doen: mijn kapitaal is beschermd en ik krijg een vast rendement op lange termijn.

Ik heb geen woonkrediet en wil een bijkomende belastingvermindering.

Ik ben zelfstandige en wil extra belastingvoordelen dankzij een specifiek aanvullend pensioenspaarplan.

Kies de focus van uw belegging

Lange termijn

Ik wil dat mijn kapitaal terugbetaald wordt op het einde van de belegging. Ik kies zelf voor een vast of variabel rendement in functie van het risico.

Ik streef naar kapitaalgroei:

Ik kan maandelijks een bedrag in een beleggingsplan plaatsen. Zo bouw ik stap voor stap een kapitaal op.

Ik beschik over een groter kapitaal en wil investeren in een beleggingsfonds van hoge kwaliteit dat actief wordt beheerd en dus voortdurend op aandelen– en obligatiemarkten inspeelt.

Ik wil op regelmatige tijdstippen een aanvullend inkomen krijgen, terwijl mijn kapitaal beschikbaar blijft.

Korte termijn ()

icon card header Spaarrekening < 1 jaar

Rekening voor spaargeld dat u binnen 1 jaar nodig hebt

 • Online: gemakkelijk te openen
 • Gratis: geen beheerkosten
 • Beschikbaar: geld afhalen op elk moment
icon card header Spaarrekening < 1 jaar

Rekening voor spaargeld dat u binnen 1 jaar nodig hebt

 • Online: gemakkelijk te openen
 • Gratis: geen beheerkosten
 • Beschikbaar: geld afhalen op elk moment
Jongerenspaarrekening

Jongerenspaarrekening

 • Aantrekkelijke rente: hoger dan klassieke spaarrekening
 • Flexibel: op elk moment beschikbaar
 • Veilig: 100% beschermd
Automatisch sparen

Doorlopende Opdracht Automatisch Sparen

 • Makkelijk: op uw eigen tempo
 • Automatisch: geen tijdverlies
 • Flexibel: u kiest het bedrag en de frequentie van de opdracht

Fiscaal sparen ()

Potentieel rendement

Ontdek de voordelen van ons pensioenspaarfonds.

Gegarandeerd kapitaal

Pensioenspaarverzekering

 • Belastingvermindering van 30%*
 • Gegarandeerde interest
 • Soepel: u kiest hoeveel en hoe vaak u geld stort
Bijkomend belastingvoordeel

Ideaal als u geen woonkrediet hebt

 • Belastingvermindering tot 30%*
 • Gegarandeerde interest
 • 2280 euro: het maximumbedrag dat u kunt storten
Bijkomend pensioenplan voor zelfstandigen

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

 • Belastingvermindering tot 50%
 • Soepel: u kiest hoeveel en hoe vaak u geld stort
 • Cumuleerbaar met andere pensioenplannen

Lange termijn ()

Kapitaalbescherming

Gestructureerde obligaties

 • Fixed: vastgelegde vervaldag
 • Groei: potentieel hoge coupon
 • Breed: verschillende risicoklasses
Geleidelijke kapitaalopbouw

Periodiek beleggingsplan

 • Toegankelijk: stortingen vanaf 25 euro
 • Op maat: u kiest zelf hoeveel en wanneer u stort
 • Groei: mogelijk aantrekkelijk rendement
Eenmalige storting

Kwaliteitsvol beleggingsfonds met gespreid risico

Aanvullend inkomen

Levensverzekering met levenslange rente

 • Op maat: kies zelf hoe vaak u betaalt
 • Overdracht van kapitaal bij overlijden
 • Belastingvoordeel: geen belasting op initiële rente

Nieuwsgierig naar onze andere producten?

U vindt meer informatie over de producten die bij u kunnen passen op ing.be.

icon card header Korte termijn
icon fiscal savings Fiscaal sparen
icon long term investments Lange termijn

* Voor natuurlijke personen beschouwt de wet de eerste interestenschijf afkomstig van gereglementeerde spaardeposito's als niet-belastbaar. Het bedrag van deze schijf wordt jaarlijks geïndexeerd. Wanneer de spaarrekening op naam van twee echtgenoten of twee wettelijk samenwonenden is geopend, wordt dit bedrag verdubbeld. Een belastingplichtige onderworpen aan de personenbelasting is wettelijk verplicht om in zijn jaarlijkse belastingaangifte melding te maken van het totaalbedrag aan interesten op zijn gereglementeerde spaarrekeningen, zowel bij ING België als bij andere financiële instellingen, dat hoger is dan de belastingvrije som en waarop nog geen roerende voorheffing werd ingehouden.

** Gewaarborgd door de emittent op de eindvervaldag, behalve bij faillissement of wanbetaling van de emittent en/of de eventuele borg.

De "spaar- en beleggingswijzer"-simulator van ING België (hierna de "simulator" genoemd) is bedoeld om de gebruiker een overzicht van de spaar- en beleggingsoplossingen te geven.

De door de simulator verstrekte informatie (inclusief de resultaten van de simulatie) gelden alleen op de datum van de mededeling ervan. De gegevens op basis waarvan de simulatie werd gemaakt, ongeacht of het gegevens van ING of van de gebruiker van de simulator betreft, kunnen veranderen tussen het moment van de simulatie en het moment waarop op het spaar- of beleggingsproduct wordt ingetekend.

De door de simulator meegedeelde informatie houdt enkel rekening met de Belgische wetgeving en reglementering (onder meer op fiscaal gebied) die op het ogenblik van de simulatie van kracht zijn. De gebruiker van de simulator moet zelf nagaan of eventueel een andere wetgeving of reglementering (onder meer op fiscaal gebied) van toepassing is. Deze simulatie houdt geen rekening met eventuele latere wijzigingen van de bij de simulatie geldende Belgische wetgeving of reglementering (onder meer op fiscaal gebied).

De inlichtingen die door de simulator worden meegedeeld, zijn louter indicatief. Aangezien die inlichtingen enkel worden aangemaakt op basis van de door de gebruiker meegedeelde gegevens en van algemene objectieve hypothesen van ING België, kunnen ze voor de gebruiker niet meer dan benaderende ramingen en beoordelingselementen vormen. Er kan geen waarborg worden verleend omtrent de juistheid en volledigheid van de informatie die door de simulator wordt meegedeeld.

ING België hield geen rekening met de kennis en ervaring van de gebruiker van de simulator en maakt ook geen inschatting van zijn persoonlijke situatie. De informatie vormt geen persoonlijke aanbeveling noch beleggingsadvies overeenkomstig artikel 46, 9° en 10° van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen. De door de simulator meegedeelde informatie kan bovendien nooit als een aanbod worden beschouwd.

De gebruiker van de simulator moet de door de simulator meegedeelde informatie zelf beoordelen in het licht van zijn persoonlijke situatie, rekening houdend met zijn eigen financiële toestand en zijn beleggingsdoelstellingen. De gebruiker van de simulator blijft uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij vrij maakt van deze informatie en de gevolgen van zijn beslissingen, behalve bij een zware of opzettelijke fout van ING en onverminderd de geldende wetgeving.

Aangezien de door de simulator verstrekte inlichtingen louter indicatieve ramingen en beoordelingselementen vormen voor de gebruiker van de simulator, stellen ze hem niet vrij van de raadpleging van gespecialiseerde adviseurs (onder meer op fiscaal gebied), onder meer om met zijn specifieke persoonlijke situatie rekening te houden.

De gebruiker van de simulator kan terecht in de kantoren van ING België voor alle aanvullende informatie en, indien hij hierom verzoekt, voor een persoonlijk aanbod na voorafgaande aanvaarding van zijn dossier door ING België of, voor de verzekeringen, door de betrokken verzekeringsmaatschappij. Sommige niet-persoonlijke aanbiedingen kunnen ook via de website ing.be worden geformuleerd. Zij zijn enkel geldig onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier van de gebruiker van de simulator door ING België of, voor de verzekeringen, door de betrokken verzekeringsmaatschappij. De gebruiker van de simulator is uiteraard vrij om het aanbod dat hij eventueel van ING België ontvangt, uiteindelijk al dan niet te aanvaarden.