Beleggen

Templeton Asian Growth Fund

Focus op één van de snelstgroeiende regio's

Het compartiment streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen met een notering in Azië (uitgezonderd Australië, Nieuw Zeeland en Japan). • Voor beleggers die…

  • streven naar vermogensgroei door te beleggen in effecten van ondernemingen in Azië, inclusief opkomende markten,
  • het voornemen hebben hun belegging te houden op middellange en lange termijn.

  Maar…

  Belangrijke risico’s die voor het Compartiment relevant zijn :


  • schommelingen in de nettovermogenswaarde van het compartiment via het verloop van de aandelenbeurzen betekenen een risico van vermogensverlies voor de belegger.
  • beleggingen in opkomende markten kunnen bijzonder volatiel zijn: er kunnen zich op de korte termijn sterkere prijsstijgingen of -dalingen voordoen.
  • blootstelling aan buitenlandse valuta's kan het compartiment zowel positief als negatief beïnvloeden bij wisselkoersschommelingen.

De netto-inventariswaarde wordt op iedere openbare bankwerkdag in de Belgische financiële pers gepubliceerd, evenals op de website van BeAMA (www.beama.be/niw). Deze is ook verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap en op kantoren met financiële dienstverlening.

Een swing price kan toegepast worden. Swing pricing wil het verwateringseffect beperken dat ontstaat wanneer de beheerder door aanzienlijke bewegingen in een compartiment genoodzaakt is om onderliggende activa van het compartiment te kopen of verkopen. Die verrichtingen brengen transactiekosten en belastingen met zich mee die een impact hebben op de waarde van het fonds en op alle beleggers ervan. In het kader van swing pricing en wanneer de kapitaalstromen een bepaalde drempel overschrijden, wordt de netto-inventariswaarde van het desbetreffende compartiment met een bepaald bedrag aangepast (de swing factor). Dit bedrag compenseert de verwachte transactiekosten als gevolg van het verschil tussen de kapitaalinstroom en -uitstroom. Het is mogelijk dat swing pricing zelden of nooit wordt toegepast.

Lees voor meer informatie het Templeton Asian Growth Fund prospectus (pdf).

Financiële dienst in België : J.P. Morgan Chase Bank, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Brussels

Met eventuele klachten kan u terecht bij ING, Customer Service, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II. Koning Albert II-laan 8.1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Maak een afspraak in een kantoor

... voor een persoonlijk aanbod

Maak een afspraak